Stawka WIBOR to hasło, które powinien znać każdy kredytobiorca. Dotyczy to zarówno osób zainteresowanych pożyczką gotówkową, jak i uzyskaniem pieniędzy na zakup mieszkania lub budowę domu. To właśnie od tej stawki zależy wysokość rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Czym jest WIBOR? W jaki sposób działa? Oto najważniejsze informacje na temat stawki WIBOR obowiązującej w Polsce.

Co to jest WIBOR?

WIBOR to skrót, który powstał od słów Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to oprocentowanie na rynku międzybankowym, obowiązujące w przypadku pożyczek udzielanych wzajemnie pomiędzy bankami. Im droższej pożyczają sobie pieniądze banki, tym wyższe jest oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych. WIBOR rośnie z powodu podnoszenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, jednak jego wysokość może maleć i rosnąć również bez ingerencji NBP.

Zainteresowaniem WIBOR-em ze strony kredytobiorców jest wysokie w przypadku wahań wysokości stawki. Rosnący WIBOR sprawia, że raty kredytów są wyższe. Natomiast w przypadku obniżania stóp procentowych NBP i wysokości WIBOR, raty maleją, co cieszy kredytobiorców.

Wysokość WIBOR a raty kredytów

WIBOR wpływa wyłącznie na wysokość rat kredytów objętych oprocentowaniem zmiennym. Kredyty z oprocentowaniem stałym są niezależne od tej stawki. WIBOR cechuje się podatnością na rynkowe trendy, dlatego spada i rośnie np. ze względu na inflację lub stan gospodarki w kraju. Jeśli banki zwiększają akcję kredytową, WIBOR jest niski. W przypadku pojawienia się niekorzystnych trendów WIBOR rośnie.

Ze względu na wahania wysokości WIBOR nie można tworzyć symulacji wysokości rat kredytu z oprocentowaniem zmiennym na cały okres trwania umowy. Harmonogram spłat jest aktualizowany przez bank na bieżąco w przypadku wzrostu lub spadku wysokości raty w czasie. W umowie kredytowej znajduje się informacja, który WIBOR stosuje się w przypadku konkretnego zobowiązania. W przypadku WIBOR 3M harmonogram aktualizuje się co 3 miesiące, natomiast WIBOR 12M (1Y) oznacza przesyłanie nowego harmonogramu spłat raz na rok.

Jak oblicza się wysokość WIBOR?

Stawkę WIBOR oblicza się w procesie fixingu na podstawie średniej arytmetycznej stóp procentowych, po których banki wzajemnie pożyczały sobie pieniądze. Średnia powstaje na podstawie najczęściej pojawiających się wartości i odrzuceniu skrajnych stawek oprocentowania. WIBOR oblicza się w okresie miesięcznym, kwartalnym, 6-miesięcznym i 12-miesięcznym.

Znajomość stawki WIBOR jest niezbędna, gdy chce się zaciągnąć kredyt objęty oprocentowaniem zmiennym. Jest to ważne w szczególności, gdy chodzi o długoterminowy kredyt hipoteczny. W perspektywie 20-30 lat z pewnością dojdzie do zmiany wysokości stawki WIBOR. Kredytobiorca obowiązkowo zapoznaje się z symulacją wzrostu wysokości raty w przypadku wzrostu WIBOR o kilka procent. Na tej podstawie może ocenić, czy jego wynagrodzenie miesięczne wystarcza, by uregulować ratę wyższą o kilkaset złotych lub więcej.

Gdzie stosuje się stawkę WIBOR?

WIBOR jest istotny zarówno dla osób, które zaciągają kredyt na zakup mieszkania, jak i kredyt gotówkowy. Aktualna wysokość WIBOR wpływa na wysokość rat zaciąganych przez klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Stawka jest jednakowa we wszystkich bankach, dlatego oprocentowanie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem jest podobne w każdym z nich. Różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami wynikają głównie z odmiennych wysokości stosowanej marży. Banki ustalają jej wysokość samodzielnie, dlatego w części z nich kredyty hipoteczne na tę samą kwotę są tańsze nawet o kilkaset złotych w porównaniu do oferty pozostałych banków.

Stawka WIBOR ma znaczenie również dla pożyczek gotówkowych, kart kredytowych i podobnych produktów. Oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie WIBOR i marży banku można zmienić na oprocentowanie stałe po podpisaniu aneksu do umowy. Takie rozwiązanie może być korzystne w przypadku umów długoterminowych zawieranych dla kredytów na zakup mieszania lub budowę domu.

Kiedy stosuje się WIBOR 1M?

WIBOR 1M oblicza się co miesiąc kalendarzowy. Nowa stawka obowiązuje od 1. dnia kolejnego miesiąca. Oprocentowanie zmienia się często, co oznacza szybką reakcję jego wysokości na podnoszenie lub obniżanie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Stawka jest stosowana dość rzadko w przypadku klientów indywidualnych zaciągających długoterminowe kredyty. Częściej stosuje się stawkę WIBOR 3M.

WIBOR 3M – najpowszechniejsza stawka WIBOR w Polsce

WIBOR 3M dotyczy większości kredytów udzielanych przez banki klientom indywidualnym. 3-miesięczny WIBOR zmienia się co kwartał. Taka stawka jest najkorzystniejsza dla banków i kredytobiorców. W przypadku wzrostu WIBOR banki mają wystarczająco czasu, by wysłać nowy harmonogram do klientów. Kredytobiorcy z kolei dość szybko odczuwają skutki obniżenia WIBOR.

Stawka WIBOR 3M jest aktualizowana cztery razy w ciągu roku. Kredytobiorcy na etapie podpisywania umowy z bankiem mogą zatem zapoznać się symulacją wysokości raty dla okresu o innej wysokość stawki niż ta, która będzie ich obowiązywać w chwili rozpoczęcia okresu kredytowania. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku kredytów długoterminowych, w tym hipotecznych. Rozpatrywanie wniosku przez bank trwa nawet kilka tygodni, dlatego powinno się przygotować na możliwe różnice pomiędzy rzeczywistą, a symulowaną wysokością raty.

WIBOR 6M i 12M

WIBOR 6M obowiązuje w okresie od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Stawka jest aktualizowana dwa razy w roku, dlatego ewentualne wzrosty i spadki WIBOR są odczuwalne dla klientów z opóźnieniem. Stawka 12M jest z kolei aktualizowana raz w roku, dlatego po cyklu podwyżek WIBOR klient może być zszokowany skokowym wzrostem raty kredytu o kilkadziesiąt procent. W przypadku obniżania stóp procentowych będzie z kolei długo czekać na obniżenie rat.

Stawki WIBOR 6M i 12M są korzystne, gdy klient ma możliwość nadpłacenia kredytu lub spłacenia go w całości przed podniesieniem wysokości rat. Dzięki temu może sporo zaoszczędzić, podczas gdy inni kredytobiorcy będą płacić wyższe raty. WIBOR 6M i 12M gwarantują dość stabilne warunki spłaty kredytu. Jednocześnie uniemożliwiają oszczędzanie w przypadku gwałtownych spadków stóp procentowych.

Ryzyko stóp procentowych a WIBOR

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem klienci powinni zapoznać się z ryzykiem stóp procentowych. Banki obowiązkowo przedstawiają klientom symulację, jak zmieni się rata zobowiązania w przypadku podniesienia stóp procentowych o określoną wysokość. Niestety, symulacja nie musi przedstawiać wszystkich sytuacji, które mogą mieć miejsce w rzeczywistości. Z tego względu kredytobiorcy powinni rozsądnie oceniać swoje możliwości finansowe i zaciągać kredyty na kwoty niższe od ich maksymalnej zdolności kredytowej. W przeciwnym razie może okazać się, że spłata zobowiązania w terminie będzie niemożliwa.

Ryzyko stóp procentowych jest niemożliwe do oszacowania w czasie. Stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet kilkukrotnie z powodu wysokiej inflacji, a następnie spaść po kilku latach do poziomów najniższych w historii. Kredytobiorca, który decyduje się na zmienne oprocentowanie kredytu, powinien pamiętać, że początkowy poziom oprocentowania nie musi obwiązywać go w kolejnych latach. W razie problemów może jednak zmienić umowę kredytową, by kolejne raty spłacać po stałym oprocentowaniu.

Czy stawka WIBOR będzie obowiązywać w 2023 roku?

Rząd zapowiedział, że stawka WIBOR dla kredytów w Polsce zostanie zastąpiona inną, korzystniejszą dla kredytobiorców stawką. Nowa stawka ma być stabilniejsza i odporniejsza na ruchy Narodowego Banku Polskiego w kwestii podnoszenia i obniżania stóp procentowych. Obecnie nie ma jednak żadnych informacji, jaki wskaźnik pojawi się w miejsce WIBOR. Tym samym, kredytobiorcy nie mogą podpisać aneksów do umów z bankami i przygotować się do zmian w spłacaniu swoich zobowiązań. W 2023 roku WIBOR może być nadal stosowany z powodu braku odpowiednich zmian w prawie. Jeśli stawka zostanie zastąpiona, wiele wskazuje na to, że niemożliwe będzie wprowadzenie nowego wskaźnika od 1 stycznia.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *