Stale rosnąca inflacja i przede wszystkim decyzje RPP o systematycznym zwiększaniu stóp procentowych, zaowocowały większymi kosztami kredytów. Dla wszystkich pożyczkobiorców, w tym zwłaszcza dla posiadających kredyt hipoteczny, niejednokrotnie oznacza to znaczne zwiększenie comiesięcznej raty. Warto zaznaczyć, że wiele osób nie jest w stanie spłacać pełnej wysokości zobowiązania. Tym bardziej, że ceny pozostałych produktów i usług również poszybowały w górę. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wszystkich kredytobiorców pod koniec lipca 2022 roku ogłoszono możliwość korzystania z wakacji kredytowych. Co one oznaczają? Kto może z nich skorzystać? Czy jest to na pewno opłacalne?

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe nie są żadną nowością. Już dawno były dostępne wśród licznych produktów bankowych. Jednak ostatnimi czasy w związku z powszechnymi regulacjami, ich popularność znacząco wzrosła. Wakacje kredytowe umożliwiają przerwę w spłacie zobowiązań na wniosek kredytobiorcy. Istotne jest podkreślenie faktu, że niniejsza usługa nie jest przyznawana obligatoryjnie każdemu pożyczkobiorcy. By z niej skorzystać, koniecznie należy złożyć wniosek. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez bank – spłata rat zostaje wstrzymana. Przez określony w decyzji czas, konsument nie będzie zmuszony do regulowania swoich należności.

Wakacje kredytowe mogą pomóc w szczególności tym, którzy:

  • mają kilka zobowiązań w różnych instytucjach,
  • nie są w stanie skutecznie prowadzić gospodarstwa domowego przy stale rosnących cenach,
  • chcą po prostu przeznaczyć pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu na inny cel.

To ostatnie – również jest jak najbardziej możliwe. Jeśli pożyczkobiorca ma inny cel, na który chce przeznaczyć swoje środki – ma do tego pełne prawo. Trzeba jednak pamiętać, że wakacje kredytowe nie oznaczają anulacji raty, więc zobowiązanie i tak należało będzie spłacić. Warto mieć to na uwadze, przygotowując plan zagospodarowania oszczędzonych w ten sposób pieniędzy.

Kto może skorzystać?

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać wszyscy klienci banków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny. Co istotne – musi to być zobowiązanie, które zostało udzielone w złotówkach. Pożyczkobiorcy, którzy mają swój kredyt w innej walucie niż PLN lub ich produkt jest indeksowany lub denominowany do waluty innej niż waluta polska – nie mogą skorzystać z tej opcji. Wakacje kredytowe dla większości konsumentów są nowością, a wprowadzone regulacje sprawiły, że klienci banków zaczęli mieć świadomość o istnieniu tego produktu.

W finalnej wersji, wszyscy kredytobiorcy którzy wzięli zobowiązanie w polskiej walucie, mogą skorzystać łącznie z 8-miesięcznych wakacji. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to termin, który musi następować po sobie. Zapisy ustawy wskazują bowiem, że pożyczkobiorca owszem ma możliwość zawieszenia ośmiu rat, natomiast powinno to zostać podzielone po cztery raty na rok 2022 i rok 2023. Tym samym, jeśli konsument zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych jeszcze w trzecim kwartale roku 2022, nawet przy maksymalnie wnioskowanym okresie, będzie zobowiązany do spłaty zaległości w ostatnich miesiącach roku.

Czy wakacje kredytowe to dobry pomysł?

Wakacje kredytowe budzą sporo wątpliwości. Należy jednak jednoznacznie wskazać, że niepotrzebnie. Tak jak zaznaczono już wcześniej, omawiany produkt nie jest żadną nowością. Usługa była realizowana już wcześniej, natomiast teraz można skorzystać z niej obligatoryjnie na mocy ustawy, która swoje światło ujrzała w drugiej połowie 2022 roku. Zawieszenie płatności to świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy przez inflację, nie są w stanie spłacać zobowiązania w pełnej wysokości. Tym bardziej, że podwyższenie cen poszczególnych produktów i usług jest zauważalne dla niemal każdego kredytobiorcy.

Omawiane wakacje kredytowe stanowią doskonałą alternatywę dla ewentualnie zaciąganych kolejnych pożyczek, które miałyby służyć jako źródło pozyskania środków na spłatę raty. W ten sposób można uniknąć spirali zadłużenia finansowego. Niezależnie od tego, czy pożyczałoby się od instytucji finansowej czy osób prywatnych (w tym rodziny i znajomych).

Wakacje kredytowe – czy to się opłaca?

Wakacji kredytowych raczej nie powinno rozważać się w kwestii opłacalności. To bardziej forma wsparcia dla wszystkich kredytobiorców, których nie stać na pokrywanie bieżących zobowiązań. Warto pamiętać, że spłata rat i tak jest nieunikniona. Skorzystanie z tego produktu oznacza wyłącznie zawieszenie płatności. Tym samym, należy uznać, że decyzję o uruchomieniu tej usługi, każdorazowo podejmuje kredytobiorca.

Zawieszenie płatności za raty kredytu hipotecznego pozwala na realizację innych celów. Niezależnie czy są to regularne zakupy konsumpcyjne czy realizacja niespełnionych do tej pory celów. W takim kontekście można byłoby uznać, że wakacje kredytowe są opłacalne. Warto jednak przestrzec wszystkich wnioskodawców przed zbytnim optymizmem i przeznaczeniem środków na zakup luksusowych dóbr, zamiast na spłatę raty. Należy pamiętać, że mimo wszystko nie był to główny cel powstania niniejszego produktu. Choć oczywiście w ten sposób również można z niego skorzystać.

Wakacje kredytowe – jak je dostać?

Każda instytucja może przyjąć inne procedury. Każdorazowo jednak konieczne będzie uprzednie złożenie wniosku. W zależności od instytucji, dyspozycję można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej (np. w oddziale banku). Jednocześnie warto podkreślić, że finalną decyzję podejmuje bank. Choć w przypadku kredytów zaciągniętych w polskiej walucie, niemal z automatu będzie wiązało się z akceptacją złożonego wniosku.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii od banku, kredytobiorca może odstąpić od terminowej płatności rat we wskazanym okresie. Jednocześnie warto podkreślić, że wskazany 8-miesięczny termin jest maksymalnym. Nie oznacza to jednak, że z wakacji kredytowych nie można skorzystać na krócej. W tym celu należy zaznaczyć we wniosku konkretną liczbę miesięcy, tak by instytucja udzielająca zobowiązania, miała pełną wiedzę dotyczącą planów swojego klienta.

Co po wakacjach kredytowych?

Wakacje kredytowe dają możliwość wstrzymania się z płatnością za zobowiązania wynikające z tytułu kredytu hipotecznego. Po ich zakończeniu, wszystko wraca do normy. Oznacza to, że wnioskodawca jest zobowiązany do spłaty rat w ustalonej wysokości. Nie ma możliwości przedłużenia wakacji kredytowych bez konsultacji z bankiem. Choć warto zaznaczyć, że nawet po odbyciu takowych, instytucja finansowa najpewniej nakaże spłatę wszelkich zobowiązań, zgodnie z zawartą umową.

Warto mieć świadomość, że zakończone wakacje kredytowe oznaczają dla wszystkich pożyczkobiorców powrót do standardowego harmonogramu. Tym samym po zakończeniu wnioskowanego okresu, kredytobiorca musi mieć środki na pokrycie bieżących zobowiązań. W przypadku ich nieuregulowania, bank ma prawo do standardowych działań windykacyjnych, ukierunkowanych na odzyskanie należności.

Dlaczego niektórzy nie korzystają z wakacji kredytowych?

Niektórzy z klientów bankowych, mimo takich możliwości, nie korzystają z wakacji kredytowych. Warto podkreślić, że zawsze jest to indywidualna decyzja każdego z kredytobiorców. Niemniej, niektóre osoby nie decydują się na skorzystanie z tej opcji, ponieważ albo nie mają potrzeby w zmniejszaniu swoich comiesięcznych zobowiązań albo chcą jak najszybciej zakończyć okres kredytowania. O słuszności takiego podejścia warto patrzeć wyłącznie przez pryzmat własnych decyzji. Wszak, jak w każdym rozwiązaniu, tak i w przypadku wakacji kredytowych można znaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Wakacje kredytowe są produktem, który znacznie zyskał na swojej popularności. Jest to w szczególności ciekawa forma pomocy, która spodoba się wszystkim tym, którzy obecnie nie są w stanie regulować należności wynikających z tytułu kredytu. Na pewno ten specyficzny produkt jest potrzebny właśnie teraz, gdy ceny wszystkich produktów i usług, szybują coraz bardziej ku górze. Mając możliwość skorzystania z tej opcji – z pewnością warto ją rozważyć. Ostateczna decyzja należy jednak do kredytobiorcy.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *