Przejściowe problemy finansowe, chęć szybkiego pozyskania gotówki, nieprzewidziane wydatki – to główne powody, dla których klienci sięgają po pożyczki online. Są one udzielane przez wyspecjalizowane firmy pożyczkowe, poprzez kanały zdalne. Pieniądze pochodzące z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel, w zależności od własnych potrzeb. Pożyczkę spłaca się w miesięcznych ratach, natomiast ich ilość w głównej mierze zależy od wysokości pożyczonego kapitału oraz możliwości finansowych pożyczkobiorcy. Rynek pożyczek pozabankowych stale się rozrasta, stąd pojawiają się na nim coraz to bardziej różnorodne oferty, dopasowane do potrzeb klienta.

Czym charakteryzują się pożyczki online?

Pożyczka online udzielana jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, który zakłada dobrowolność ustalania warunków umowy pomiędzy stronami. W przeciwieństwie do kredytów bankowych, pożyczki przez internet nie są obwarowane żadnymi, szczególnymi przepisami. Pożyczkę oferują wyspecjalizowane firmy pożyczkowe, których przedmiotem działalności jest udzielanie finansowania osobom prywatnym, czasami także przedsiębiorcom. Cechy charakterystyczne pożyczek online to:

 • możliwość pozyskania gotówki w krótkim czasie – często pieniądze trafiają na konto klienta w kilkanaście minut od momentu złożenia wniosku,
 • minimum formalności,
 • możliwość przeznaczenia środków pieniężnych na dowolny cel,
 • ratalny system regulowania długu,
 • uproszczona procedura udzielania finansowania.

Pożyczka przez internet na konto zazwyczaj jest wyżej oprocentowana, niż kredyt bankowy, co wynika z ryzyka, jaki ponosi firma pożyczkowa, udzielając finansowania w trybie uproszczonym.

Pożyczka online w banku – czy można ją uzyskać?

Jeszcze do niedawna pożyczka internetowa udzielana była jedynie przez firmy pożyczkowe, dziś oferują ją również banki, niemniej jednak nie są to dwa, tożsame produkty finansowe. Bankowe pożyczki krótkoterminowe online udzielane są głównie stałym klientom, którzy posiadają w banku konto osobiste. Ponadto, pożyczki online mogą być udzielone osobom, które posiadają zdolność kredytową. Ten aspekt zasadniczo różni je od szybkich pożyczek bez zaświadczeń. Wniosek o pożyczkę bankową można złożyć online, lecz finansowanie nie jest udzielane niemalże natychmiastowo. Analitycy muszą bowiem ocenić zdolność kredytową pożyczkobiorcy, a następnie należy dopełnić formalności związanych z zawarcie umowy. Pożyczka online bez zaświadczeń nie jest więc produktem, który oferują banki, a jedynie firmy pożyczkowe.

Pożyczka online, a kredyt

Pożyczka online zasadniczo różni się od kredytu, choć pojęcia te bywają używane zamiennie. Kredyt udzielany jest jedynie przez banki, na mocy ustawy Prawo Bankowe. Oznacza to, że musi on spełnić określone przepisami warunki. Tymczasem pożyczki może udzielić każdy – najczęściej robią to banki oraz firmy pożyczkowe. Kredyt przyznawany jest na konkretny cel, podczas gdy pieniądze pochodzące z pożyczki online można rozdysponować w dowolny sposób. Co do zasady, pożyczka online udzielana jest całkowicie zdalnie, podczas gdy potencjalny kredytobiorca co prawda może złożyć wniosek online, jednak musi stawić się w banku osobiście, chociażby w celu podpisania umowy. Nie powinno jednak dziwić używanie zamiennie sformułowań „kredyt” i „pożyczka”, nawet przez firmy pożyczkowe, co wynika z uwarunkowań języka potocznego.

Na samochód, na dowolny cel, bez zaświadczeń – rodzaje pożyczek internetowych

Pożyczki online przyjmują różnorodne nazwy, wśród nich najczęściej można się spotkać z pożyczką:

 • bez zaświadczeń,
 • na dowolny cel,
 • na samochód,
 • na wakacje,
 • na święta.

W rzeczywistości, choć nazwy mogą być sugerujące, pieniądze pochodzące z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel. Firmy pożyczkowe nie wymagają od klientów deklarowania, w jaki sposób wydatkują oni przyznane w ramach pożyczki środki finansowe. Nie trzeba także przedstawiać potwierdzeń płatności za konkretne towary lub usługi. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na mniejsze bądź większe wydatki o charakterze inwestycyjnym, lecz także na bieżące utrzymanie siebie czy rodziny. Dowolność dysponowania środkami pieniężnymi jest niewątpliwą zaletą pożyczek online. Należy jednak z góry oszacować, jaka dokładnie suma pieniędzy będzie nam potrzebna, tak aby dobrać optymalną kwotę pożyczki.

Kto może uzyskać pożyczkę przez internet?

Firmy pożyczkowe stawiają swoim potencjalnym klientom pewne warunki, po spełnieniu których można otrzymać pożyczkę. Wśród nich najczęściej wymienia się:

 • pełnoletność,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • legitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości, jakim jest dowód osobisty,
 • posiadanie konta bankowego, założonego w polskim banku,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zarejestrowanie numeru telefonu u polskiego operatora.

Najczęściej wymaga się ponadto, aby klient posiadał dobrą historię kredytową. W praktyce oznacza to, że jego nazwisko nie może figurować w bazach dłużników, na przykład w BIK lub w KRD. Pożyczka przez internet może być natomiast udzielona osobie, która nie posiada zdolności kredytowej. Przez nią należy rozumieć zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie. Banki zawsze oceniają zdolność kredytową klienta, biorąc po uwagę między innymi:

 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • źródło dochodów,
 • ilość osób, pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy,
 • średnie, miesięczne koszty utrzymania w danej miejscowości,
 • pozostałe zobowiązania finansowe, jakie posiada wnioskodawca.

Tymczasem, ubiegając się o pożyczki internetowe, nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń, które potwierdzałyby zdolność kredytową. O finansowanie mogą więc ubiegać się osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej (zwykle nie jest ona akceptowana przez banki), osiągają niskie dochody bądź posiadają dodatkowe zobowiązania finansowe.

Jak otrzymać pożyczkę online?

Pożyczka bez zaświadczeń może zostać przyznana osobie, która złoży stosowny wniosek. Można to zrobić online, za pośrednictwem strony internetowej wybranej firmy pożyczkowej. We wniosku podaje się dane osobowe oraz niektóre dane z dowodu osobistego. Czasami firmy pożyczkowe wymagają, aby oświadczyć, że posiada się dochody. Co istotne, nie jest to jednoznaczne z koniecznością dostarczania jakichkolwiek zaświadczeń, na przykład od pracodawcy. Oświadczenie o posiadaniu dochodów składa się poprzez formularz, w momencie wypełniania wniosku. Po dopełnieniu formalności, klient zostanie poproszony o wzięcie udziału w procedurze weryfikacyjnej. Jest ona niezbędna, aby upewnić się, że nie dochodzi do wyłudzenia pieniędzy na czyjeś dane osobowe bądź na czyjś dokument tożsamości. Sama procedura polega na zalogowaniu się do bankowości internetowej i wykonaniu przelewu na symboliczną kwotę na rachunek firmy pożyczkowej. Zwykle kwota przelewu wynosi 1 gr lub 1 zł. Co ważne, przelew należy wykonać ze swojego konta osobistego, które zarejestrowane jest na nasze nazwisko. Tylko w takim przypadku procedura zostanie wypełniona zgodnie z założeniami. Kolejne zadania należą już nie do klienta, a do firmy pożyczkowej. Następuje weryfikacja wniosku oraz samego klienta pod kątem ewentualnych długów. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, pieniądze przesyłane są na konto wnioskującego o pożyczkę natychmiastowo. W sprzyjających okolicznościach można otrzymać je nawet w 15 minut.

Pożyczka dla zadłużonych – czy to możliwe?

Kredyty pozabankowe, co do zasady, udzielane są wyłącznie osobom nieposiadającym niespłaconych w terminie zobowiązań. Niemniej jednak niektóre firmy pożyczkowe oferują pożyczki dla zadłużonych. Zwykle nie opiewają one na wysokie kwoty, a ich udzielenie jest możliwe dopiero po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim powstałe zadłużenie nie może być bardzo wysokie – jeśli klient nie uregulował w terminie jednej raty, może liczyć na finansowanie, natomiast w przypadku, gdy posiada on wiele niespłaconych długów, spotka się z decyzją odmowną. Firmy pożyczkowe często wymagają, aby w pierwszej kolejności spłacić zaległe długi bądź przynajmniej przedstawić ugodę, zawartą z wierzycielem. W rzeczywistości uzyskanie pożyczki dla zadłużonych nie jest proste, bowiem dla firm wiąże się ona z dużym ryzykiem. Ponadto, pożyczki dla zadłużonych nie są dobrym rozwiązaniem dla samego klienta, gdyż może dochodzić do tak zwanego rolowania długo. W praktyce oznacza to, że jedno zobowiązanie spłacane jest kolejnym. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, z której trudno znaleźć wyjście.

Jak uzyskać pożyczkę gotówkową bez zaświadczeń?

Online pożyczki mają charakter bezgotówkowy, co oznacza, że pieniądze przekazywane są bezpośrednio na konto klienta. Tymczasem niektórym osobom zależy na pominięciu konta bankowego w procesie kredytowania. Wtedy też rozwiązaniem jest pożyczka gotówkowa, która znajduje się w ofercie wielu firm pożyczkowych. Pożyczka gotówkowa przyznawana jest na takich samych zasadach, jak bezgotówkowa, jednak przekazanie pieniędzy następuje w innej formie. Wniosek o finansowanie można złożyć online, natomiast gotówkę odbiera się w oddziale poczty. Czasami pożyczka gotówkowa nazywana jest pożyczką na czek giro, bowiem to właśnie na podstawie owego czeku wypłacana jest gotówka. Spłata zobowiązania następuje z pominięciem konta bankowego – zazwyczaj klient reguluje raty w oddziale pocztowym.

Chwilówka za darmo – nowość w ofercie firm pożyczkowych

Coraz częściej możemy spotkać z ofertą chwilówek za darmo, które nazywane są również pożyczkami za zero. Udzielane są one przez firmy pożyczkowe, a ich adresatami są nowi klienci, którzy dotąd nie zaciągali zobowiązania w danej instytucji. Czy pożyczka za darmo rzeczywiście nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów? Zazwyczaj kwoty darmowych pożyczek nie są wysokie, opiewają maksymalnie na 3-5 tysięcy złotych. Są nieoprocentowane, co w rzeczywistości oznacza, że klient nie ponosi kosztów związanych z ich obsługą. Zobowiązany jest natomiast oddać pożyczony kapitał, czyli kwotę pożyczki. Czas na spłatę zobowiązania zwykle nie jest długi i wynosi maksymalnie kilka tygodni. Zaciągnięcie darmowej pożyczki nie zobowiązuje klienta do wnioskowania o kolejne, już oprocentowane produkty finansowe. Pożyczki za zero mają charakter reklamowy, a ich rolą jest zachęcenie klienta do skorzystania z oferty konkretnej firmy. Choć obecnie stają się coraz popularniejsze, nie wszystkie instytucje udzielają finansowania na tak preferencyjnych warunkach.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczki?

Pożyczka online na konto to bardzo popularny produkt finansowy, który znajduje się w ofercie niemal każdej firmy pożyczkowej. Wybierając konkretną propozycję, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • oprocentowanie – w tym kontekście istotna jest RRSO, czyli rzeczywista, roczna stopa oprocentowania,
 • minimalną i maksymalną kwotę pożyczki,
 • długość okresu kredytowania,
 • dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem zobowiązania.

Przyszły pożyczkobiorca powinien mieć na uwadze przede wszystkim własne potrzeby. Warto więc zastanowić się, jak wysoka suma będzie nam potrzebna oraz jak długo będziemy spłacać pożyczkę. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na miesięczne dochody, jakimi dysponujemy. Pamiętajmy, że rata pożyczki uszczupla budżet domowy, jaki mamy do dyspozycji. Im dłuższy okres kredytowania, tym raty niższe, lecz jednocześnie rosną koszty pożyczki. Dobrze jest przemyśleć, jaką maksymalną kwotę z domowego budżetu możemy poświęcić na spłatę pożyczki. W tym przypadku klient we własnym zakresie musi ocenić zdolność kredytową pod kątem możliwości terminowego regulowania zobowiązania.

Koszty związane z pożyczką pozabankową

Ogólny koszt pożyczki pozabankowej wyraża RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Zawarte są w niej między innymi odsetki oraz prowizja, jaką pobiera firma pożyczkowa. Odsetki to wynagrodzenie za czasowe oddanie do dyspozycji klienta pieniędzy, natomiast prowizja wyraża wynagrodzenie za ryzyko, jakie ponosi firma pożyczkowa. Oprocentowanie pożyczki od zaraz zwykle jest wyższe, niż kredytu bankowego czy pożyczki bankowej. Wynika to ze specyfiki produktu, bowiem online pożyczka udzielana jest także klientom, którzy nie mogliby otrzymać kredytu bankowego, ze względu na niską zdolność kredytową. Warto mieć na uwadze, że firmy pożyczkowe zazwyczaj nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, na przykład w postaci ubezpieczenia pożyczki, co jest częstą praktyką w przypadku pożyczek bankowych czy kredytów.

W jakim czasie można otrzymać pieniądze?

Pożyczka przez internet bez zaświadczeń przyznawana jest po zaakceptowaniu wniosku pożyczkobiorcy. Czas oczekiwania na wypłatę środków jest stosunkowo krótki, jednak nie zawsze znajdą się one na naszym koncie w kilkanaście minut. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy posiadamy konto w tym samym banku, co firma pożyczkowa. Wtedy bowiem przekazanie pieniędzy następuje niejako automatycznie. Natomiast jeśli założyliśmy rachunek w innym banku, na pieniądze będzie trzeba poczekać aż do momentu zaksięgowania ich przez bank. Środki pieniężne nie pojawią się na naszym koncie w dni wolne od pracy, a więc w weekendy oraz w święta, bowiem wtedy sesje księgowe nie odbywają się. Pożyczka online 24h może zostać udzielona w dowolnym momencie, niemniej jednak nie jest to jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się środków na koncie wnioskodawcy. Z drugiej strony na pieniądze pochodzące z kredytu bankowego czy z pożyczki bankowej trzeba poczekać znacznie dłużej, najczęściej od kilku dni do kilku tygodni.

W jakich sytuacjach warto sięgnąć po pożyczkę online?

Pożyczka od ręki online często stanowi środek do sfinansowania drobnych, a także nieco większych wydatków. Chętnie sięgają po nią osoby, które borykają się z przejściowymi problemami finansowymi (na przykład gdy nie otrzymaliśmy wynagrodzenia za pracę w terminie) bądź muszą pilnie sfinansować nieprzewidziane wydatki. Kredyty online bez zaświadczeń można otrzymać w kilka chwil, co niewątpliwie stanowi ich atut. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że zobowiązanie w postaci pożyczki internetowej należy spłacać w umownych terminach. Dlatego też, przed złożeniem wniosku, trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i ocenić, czy będziemy w stanie spłacać pożyczkę wraz z odsetkami w ustalonym czasie. Co istotne, po pożyczkę online mogą sięgnąć osoby, które uzyskują jakiekolwiek dochody, bez względu na ich źródło. Ważne, aby z otrzymywanych środków móc wygospodarować kwotę, która pozwoli spłacać pożyczkę w terminie.

Bezpieczeństwo w sieci, a pożyczki online

Zaciągnie pożyczek online jest w pełni bezpieczne, jednak należy przestrzegać kilku, podstawowych zasad, w tym:

 • sprawdzić, czy strona, na której składamy wniosek, jest zabezpieczona (jej adres zaczyna się od „https” i jest zakłódkowany),
 • nie wypełniać formularzy wysyłanych mailowo (mogą być to fałszywe oferty),
 • nie podawać danych, takich jak kod PIN.

Chcąc się upewnić co do wiarygodność firmy pożyczkowej, możemy sprawdzić, czy figuruje ona na liście KNF. Ponadto, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy zadzwonić do konsultanta, który pomoże nam wypełnić wniosek i odpowie na wszelkie pytania związane z pożyczką.