Przez wiele dziesięcioleci kredyty i pożyczki były postrzegane jako wyłączna domena działalności banków. Obecnie jednak sytuacja pod tym kątem uległa diametralnej zmianie. Niezbędne finansowanie można uzyskać nie tylko w tradycyjnym banku, ale także pozabankowej instytucji finansowej. Czym charakteryzują się szybkie pożyczki pozabankowe i kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie? W czym pożyczki pozabankowe są gorsze od kredytu bankowego, a pod jakim względem stanowi to lepsze rozwiązanie niż kredyt w banku? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te oraz inne pytania, znajdziesz w poniższym tekście. Miłej lektury!

Na jakie cele zaciąga się pożyczki pozabankowe?

Podobnie jak w przypadku kredytów bankowych, pożyczki pozabankowe także są zaciągane na realizację różnych celów zakupowych. Warto pamiętać tu o jednej istotnej różnicy. Kredyt bankowy jest zazwyczaj wykorzystywany na sfinansowanie takich znaczących wydatków jak na przykład zakup mieszkania (kredyt hipoteczny), auta (kredyt samochodowy) czy rozwój przedsiębiorstwa (kredyt inwestycyjny).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku pożyczek pozabankowych. Zazwyczaj są one zaciągane w celu realizacji wydatków mniejszego kalibru. Typowe rodzaje zakupów, których najczęściej dokonuje się poprzez finansowanie za pomocą pożyczki, są następujące:

 • wyposażenie mieszkania (elementy RTV oraz AGD),
 • rodzinne imprezy (chrzest, komunia),
 • bieżące wydatki konsumpcyjne,
 • leczenie,
 • wakacje,
 • remont mieszkania,
 • samochód osobowy,
 • spłata innego zobowiązania.

Szybkie pożyczki pozabankowe na dowód, czyli niezbędne finansowanie w kilka chwil… i to dosłownie

Coraz częściej można znaleźć (na przykład w telewizji czy internecie) materiały reklamowe przygotowane przez pozabankowe instytucje finansowe. Zgodnie z tymi reklamami pożyczki pozabankowe można uzyskać „na dowód”, a cały proces finansowania jest bardzo szybki i wygodny z punktu widzenia klienta.

Jak się okazuje, w tego typu zachętach jest wiele prawdy. Dzięki temu elastyczne kredyty pozabankowe online zdobywają sobie coraz większą popularność na polskim rynku. Właściwie, nie powinno to nikogo zaskakiwać. Elastyczna pożyczka oferowana przez pozabankowe instytucje finansowe to ciekawa alternatywa dla kredytu bankowego – uzyskanie tego ostatniego wiąże się bowiem często z dużą ilością formalności (więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części tekstu).

Pożyczki niebankowe na dowód to rozwiązanie, które pozwala na pozyskanie finansowania w relatywnie krótkim czasie. W niektórych przypadkach (szczególnie, gdy kredyt pozabankowy opiewa na mniejsze kwoty) finansowanie można uzyskać zaledwie w ciągu kilkunastu minut.

Elastyczna pożyczka pozabankowa na dowód a minimalne wymagania

Oczywiście, możliwość uzyskania finansowania „na dowód” nie oznacza jeszcze, że pożyczka niebankowa jest dostępna dla każdego bez żadnych formalności. Wprawdzie proces finansowania jest w takim przypadku znacznie uproszczony i mniej restrykcyjny, nie zmienia to jednak faktu, że podczas starania się o pożyczki pozabankowe trzeba spełnić pewne wymagania.

Choć podmioty przyznające pozabankowe pożyczki nie wymagają obszernej dokumentacji, w tym między innymi zaświadczeń o osiąganych dochodach itp., to trzeba przygotować się na to, że instytucje finansowe zażądają między innymi takich dokumentów jak:

 • dowód osobisty. Dzięki temu instytucja pozabankowa uzyskuje takie istotne rozwiązanie jak na przykład numer PESEL,
 • aktualny numer telefonu. Co ważne, część pożyczkodawców wymaga, by numer ten był zarejestrowany u polskiego operatora telefonicznego,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres e-mail.

Ponadto, od wnioskodawców wymaga się, by mieli oni ukończony osiemnasty rok życia. To jeszcze nie wszystko. W niektórych przypadkach, szczególnie podczas przyznawania wyższych pożyczek, minimalny wiek uprawniający do zaciągnięcia zobowiązania wynosi aż dwadzieścia jeden lat.

Takie wymogi wynikają nie tylko z przepisów prawa, ale są przejawem ostrożności ze strony pozabankowych instytucji finansowych. Podmioty te starają się poprzez powyższe restrykcje zmniejszyć ryzyko związane z nierzetelnymi dłużnikami. Ponadto, walczy się w ten sposób z wyłudzeniami kredytów.

To właśnie dlatego w przypadku większych kwot pożyczek instytucje finansowe żądają udokumentowania osiąganych przez wnioskodawcę dochodów.

Kredyty pozabankowe a finansowanie ze strony banków – jakie są różnice?

Między tymi dwoma rozwiązaniami istnieje wiele różnic. Dotyczą one nie tylko specyfiki działalności kapitałodawcy. Ważne są również takie aspekty jak między innymi:

 • okres spłaty zaciągniętego zobowiązania,
 • koszt finansowania (rzeczywiste oprocentowanie),
 • weryfikacja zdolności kredytowej.

Jakie zachodzą różnice w powyższych kwestiach?

Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania

Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych czynników, który odróżnia od siebie kredyty bankowe oraz pożyczki gotówkowe pozabankowe. Pierwszą z wymienionych form finansowania można zaciągnąć – w zależności od woli wnioskodawcy, jego możliwości płatniczych itp. – na okres spłaty wynoszący od kilku do nawet kilkudziesięciu lat (najdłuższy okres spłaty dotyczy kredytów hipotecznych).

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku produktów oferowanych przez finansowe instytucje pozabankowe. Zazwyczaj tego typu podmioty dostarczają na rynek produkty, dla których okres spłaty jest znacznie krótszy. Najczęściej wynosi on od jednego do dwunastu miesięcy.

Z kolei w przypadku niższych kwot pożyczek pozabankowych można spotkać się nawet z sytuacją, w której należy zwrócić pożyczone środki w terminie krótszym niż trzydzieści dni. Ponadto, firmy pozabankowe oferują czasem niestandardowe sposoby spłaty (np. w cotygodniowych odstępach). Element ten także odróżnia je od banków tradycyjnych, w których dominuje miesięczny harmonogram spłat kredytów.

Weryfikacja zdolności kredytowej

Jest to kolejny element, w którym występuje istotna różnica między finansowaniem bankowym oraz pozabankowym. Decyzja o przyznaniu kredytu jest poprzedzona przeprowadzoną przez bank oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. Proces ten jest czasem określany także jako tzw. credit scoring i obejmuje między innymi następujące elementy:

 • dochody potencjalnego kredytobiorcy. Co ważne, analiza banku odnosi się nie tylko do wysokości dochodów (zależność w tym przypadku jest oczywista: im wyższe osiągane zarobki, tym lepsza ocena zdolności kredytowej), ale także źródła ich pochodzenia. Zgodnie z tym podejściem największym uznaniem ze strony banku cieszą się dochody z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Takie „nieregularne” źródła zarobków, jak na przykład umowy cywilnoprawne (tzn. umowy o dzieło oraz zlecenia) także są uznawane, ale bank ocenia je znacznie niżej;
 • historia kredytowa, czyli terminowość w spłacie zobowiązań w przeszłości. Jeśli bank w trakcie weryfikacji w systemie BIK (BIK – Biuro Informacji Kredytowej) stwierdzi, że wnioskodawca miał problemy z terminową spłatą np. pożyczki, znacznie zmniejsza to jego zdolność kredytową. W efekcie, pozyskanie finansowania staje się utrudnione, a czasem nawet niemożliwe,
 • wydatki potencjalnego kredytobiorcy, które są uzależnione np. od ilości osób (dzieci) na utrzymaniu oraz bieżących zobowiązań z tytułu abonamentu, rachunków itp.

Tymczasem w przypadku finansowania przyznawanego przez pozabankowe instytucje pożyczkowe sytuacja przedstawia się znacznie korzystniej dla pożyczkobiorcy. Weryfikacja w BIK jest przeprowadzana tylko w niektórych przypadkach.

Koszt finansowania (rzeczywiste oprocentowanie)

Realny koszt pozyskania kredytu bankowego (określany jako RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) w przypadku banków wynosi zazwyczaj kilka-kilkanaście procent. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku finansowych instytucji pozabankowych. Wśród tych ostatnich rozpiętość kosztów finansowania jest znacznie szersza.

Taki stan rzeczy wynika stąd, iż można spotkać na rynku oferty firm pozabankowych, w przypadku których:

 • ustalono oprocentowanie na poziomie wynoszącym 0%. Jest to rozwiązanie coraz częściej spotykane w przypadku nowych klientów, którzy potrzebują niewielkich kwot (zazwyczaj nie wyższych niż kilka tysięcy złotych),
 • oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku kredytów bankowych.

Wyższe oprocentowanie stosowane przez firmy pozabankowe wynika stąd, iż firmy pozabankowe nie weryfikują klientów w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku banków (patrz wyżej). Stosunkowo wysoka prowizja w pewien sposób rekompensuje ryzyko ponoszone przez firmy pozabankowe. Wyższe oprocentowania pozwala ochronić instytucje finansowe przed zagrożeniem związanym z utratą płynności.

Z pewnością dobrą wiadomość dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pożyczki pozabankowej stanowi informacja, zgodnie z którą stosowanie „lichwiarskich” praktyk (oprocentowanie pożyczek pozabankowych na poziomie wynoszącym przez wiele lat nawet kilkaset procent) zostało znacznie ograniczone przez przepisy prawne.

Pożyczki pozabankowe online. Dlaczego kredyty pozabankowe przez internet zyskują na popularności?

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że w dwudziestym pierwszym wieku nowoczesne rozwiązania cyfrowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Technologie stają się obecne w coraz to nowych aspektach życia prywatnego oraz zawodowego. Można zauważyć je także w branży finansowej, co wynika z rosnącej roli sektora fintech (fintech to segment rynkowy obejmujący podmioty działające na styku finansów, bankowości oraz nowoczesnych technologii IT) we współczesnej gospodarce.

Jednym z elementów rozwoju technologicznego jest rozwój takich rozwiązań jak na przykład pożyczki pozabankowe przez internetPożyczka pozabankowa online stanowi dobre rozwiązanie dla każdego, kto ma napięty grafik w trakcie dnia i wiele obowiązków prywatnych lub zawodowych. W miejsce długich kolejek, które są nieodłącznym elementem działalności stacjonarnych placówek finansowych, pożyczki online pozabankowe oznaczają możliwość uzyskania kapitału bez konieczności wychodzenia z domu. Zamiast czasochłonnej wizyty w oddziale instytucji pozabankowej wystarczy zalogować się na stronie internetowej danej placówki finansowej i rozpocząć wypełnianie formularza online.

Zazwyczaj czynności prowadzące do wysyłki formularza pożyczkowego są proste oraz intuicyjne, a użytkownikowi towarzyszy prosty samouczek. Jest tak, ponieważ instytucje oferujące szybkie pożyczki pozabankowe online starają się, by cały proces był możliwie jak najbardziej wygodny dla klienta. W przeciwnym wypadku skomplikowane procedury mogą trwale zrazić klienta do danej instytucji.

Pożyczka pozabankowa przez internet – rozwiązanie i wygodne, i bezpieczne

Kredyt pozabankowy online cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów także z uwagi na bezpieczeństwo tego rozwiązania. Platformy internetowe są skutecznie chronione przed atakami mającymi na celu wyłudzenie danych. Wdrażane przez firmy pozabankowe procedury ochronne są niezbędne do utrzymania reputacji tych instytucji. W przeciwnym wypadku klienci nie zdecydowaliby się szybkie kredyty pozabankowe online w obawie o bezpieczeństwo danych osobowych.

Pożyczki pozabankowe przez internet na dowód to rozwiązanie cechujące się przede wszystkim prostotą. Zaciągnięcie tego typu finansowania wymaga przede wszystkim weryfikacji poprzez:

 • wykonanie przelewu weryfikacyjnego z rachunku osoby, która stara się o uzyskanie kredytu. Zazwyczaj przelew weryfikacyjny opiera na niewielką, symboliczną wręcz kwotę (np. 1 zł) i jest zwracany wnioskodawcy niezwłocznie po dokonaniu autoryzacji,
 • przesłanie skanu dowodu osobistego. Wymóg ten spotyka się czasem z krytyką z uwagi na ryzyko wycieku wrażliwych danych osobowych. Z drugiej strony jednak jest to działanie niezbędne w celu potwierdzenia tożsamości osoby starającej się o uzyskanie pożyczki.

Tanie pożyczki pozabankowe jako rozwiązanie dla zadłużonych?

Jak już wiesz, pożyczka niebankowa jest przyznawana bez oceny zdolności kredytowej (ewentualnie, proces ten nie jest tak restrykcyjny jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego). Z uwagi na elastyczny charakter tej formy finansowania oraz fakt, że w przypadku pierwszej pożyczki można często liczyć na brak oprocentowania lub symboliczny koszt na poziomie wynoszącym od kilku do kilkunastu złotych.

Istniejący stan rzeczy sprawia, że z rozwiązania tego mogą skorzystać w niektórych przypadkach nawet osoby zadłużone. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że pożyczka pozabankowa zawsze stanowi remedium na problemy z długami. Co gorsza, nieodpowiedzialne zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania może przyczynić się do powstania tzw. spirali zadłużenia, czyli zaciągania coraz to nowych pożyczek w celu spłacenia poprzednich, nieuregulowanych zobowiązań. W takim przypadku niezwykle łatwo o doprowadzenie do stanu bankructwa i upadłości konsumenckiej.

To właśnie dlatego pożyczki poza bankowe, choć stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytu bankowego, nie powinny być brane bez namysłu. Podobnie jak w przypadku właściwie każdego innego rodzaju zobowiązania, także tu należy rzetelnie przemyśleć wszelkie korzyści oraz ryzyka z tym związane.

Szybkie pożyczki pozabankowe – uważnie czytaj zapisy umowy!

Niezależnie od tego, czy jest mowa o standardowych kredytach bankowych, czy też sprawa dotyczy finansowania przez jednostki pozabankowe, należy koniecznie pamiętać o pewnym istotnym aspekcie, czyli o uważnym przeanalizowaniu zapisów umowy. Może się zdarzyć, że w reklamie przygotowanej przez firmę pozabankową znajduje się informacja, że oprocentowanie pożyczki wynosi na przykład 0%. Nie jest to oczywiście kłamstwo (za mijanie z prawdą w materiałach reklamowych grożą reklamodawcom dotkliwe kary finansowe), ale trzeba śledzić nie tylko treści reklamowe, ale także – a może nawet przede wszystkim – zapisy umowne.

W rzeczywistości może jednak się okazać, że klient wskutek podpisania umowy pożyczkowej zostanie zobligowany do dodatkowych kosztów z tytułu prowizji czy ubezpieczenia. W efekcie nierzadko okazuje się, że rozwiązanie opisywane jako bezpłatna bądź tania pożyczka pozabankowa jest w rzeczywistości kosztownym produktem finansowym.

Pożyczki pozabankowe. Podsumowanie

Pod wieloma względami pożyczka pozabankowa stanowi rozwiązanie znacznie bardziej elastyczne niż tradycyjny kredyt bankowy. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że jest to bardziej elastyczna forma finansowania, a sam proces pozyskiwania kapitału jest znacznie uproszczony w porównaniu z kredytowaniem przez bank.

Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że można pochopnie zaciągać pożyczki pozabankowe. Wręcz przeciwnie – takie nieroztropne działanie może doprowadzić do poważnych kłopotów finansowych, a stąd już prosta droga do niewypłacalności. To właśnie dlatego każde dodatkowe zobowiązanie – niezależnie od tego, czy jest to szybka pożyczka pozabankowa, czy mowa o finansowaniu przez bank – powinno zostać poprzedzone analizą domowych wydatków, dochodów oraz możliwości płatniczych… oraz warunków umowy, która może zawierać różne ukryte koszty i dodatkowe opłaty.