Spłata zobowiązań finansowych powoduje uszczuplenie domowego budżetu, jaki pozostaje do naszej dyspozycji każdego miesiąca. Najwięcej trudności sprawia jednorazowa spłata pożyczki, dlatego też warto wybierać produkty finansowe, która można regulować ratalnie. Zazwyczaj raty pożyczki spłacane są w częstotliwości miesięcznej – takiej samej, w jakiej otrzymywane jest wynagrodzenie, emerytura czy stypendium. Wybierając pożyczki na raty, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich kwotę, oprocentowanie oraz okres kredytowania. Dzięki temu można dobrać optymalną ofertę, dopasowaną do potrzeb pożyczkobiorcy.

Bankowa, a pozabankowa pożyczka na raty

Pożyczki ratalne udzielane są zarówno przez banki, jak i przez firmy pożyczkowe. Warunki kredytowania są jednak zupełnie inne w obu instytucjach. Bankowa pożyczka ratalna może zostać przyznana osobie, która posiada wysoką zdolność kredytową. Do jej oceny bierze się pod uwagę:

 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • źródło dochodów,
 • ilość osób, pozostających na utrzymaniu pożyczkobiorcy,
 • średnie, miesięczne koszty utrzymania w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy,
 • pozostałe zobowiązania finansowe, jakie posiada potencjalny klient.

Czasami banki oferują pożyczki na raty bez konieczności dopełnienia czasochłonnych procedur, jednak są to propozycje skierowane wyłącznie do stałych klientów, posiadających wysokie, miesięczne wpływy na rachunek. Tymczasem pożyczki ratalne, dostępne w ofercie firm pożyczkowych, udzielane są na uproszczonych warunkach. Mogą się o nie ubiegać nawet osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej. Pożyczki online na raty są bardzo popularne wśród osób, które nie chcą w krótkim czasie pozyskać dodatkową gotówkę. Cała procedura oceny zdolności kredytowej przez bank zwykle trwa co najmniej kilka dni, podczas gdy firmy pożyczkowe rozpatrują wnioski klientów w kilkanaście minut.

Kto może uzyskać pożyczkę pozabankową na raty?

Chwilówki na raty skierowane są do szerokiego grona odbiorców, w przeciwieństwie do pożyczek bankowych. Firmy pożyczkowe stosują liberalną politykę wobec swoich potencjalnych klientów, choć ci muszą spełnić przynajmniej podstawowe wymagania. Należą do nich:

 • pełnoletniość,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości – honorowany jest jedynie dowód osobisty,
 • założenie konta w polskim banku,
 • zarejestrowanie numeru telefonu u polskiego operatora,
 • posiadanie adresu e-mail.

Nie mają natomiast znaczenia takie aspekty, jak:

 • źródło dochodu – o pożyczkę mogą starać się osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymujące emeryturę bądź rentę czy różnego typu świadczenia o charakterze socjalnym,
 • wysokość dochodu – pożyczkobiorca sam ocenia, czy będzie w stanie spłacić zobowiązanie w umownym terminie,
 • cel, na jaki mają zostać przeznaczone pieniądze – można je wydatkować dowolnie,
 • obecna sytuacja rodzinna wnioskującego – nie jest istotne, ile osób pozostaje na jego utrzymaniu,
 • pozostałe zabezpieczenia – firmy pożyczkowe nie wymagają zastawów bądź ubezpieczenia pożyczki.

Warto mieć na uwadze, że pożyczka na raty przez internet bez zaświadczeń może zostać udzielona jedynie w sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie figuruje w rejestrach dłużników. Oznacza to, że na moment składania wniosku nie posiada on niespłaconych zobowiązań finansowych. Niektóre firmy oferują co prawda pożyczki na raty dla zadłużonych, lecz najczęściej pożyczkobiorca musi dopełnić licznych formalności, aby zyskać dostęp do gotówki.

Jak zaciągnąć pożyczkę na raty?

Pożyczka pozabankowa na raty może zostać udzielona osobie, która wypełni stosowny wniosek. Można go znaleźć na stronie internetowej firmy pożyczkowej, której oferta nas zainteresowała. We wniosku należy podać swoje dane osobowe oraz wybrane dane z dowodu osobistego. Następnie formularz przekazywany jest do weryfikacji. Pożyczkobiorca natomiast będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość za pomocą internetowego konta bankowego, wykonując przelew na rachunek firmy pożyczkowej. Przelew opiewa na niską kwotę – zwykle jest to 1 gr lub 1 zł, ma on na celu wyłącznie weryfikację pożyczkobiorcy. Po dopełnieniu wszelkich formalności, wnioskujący może otrzymać pieniądze na konto. Wcześniej jednak firma pożyczkowa weryfikuje, czy jego nazwisko nie występuje w bazach dłużników. Jeśli nie, pieniądze przekazywane są na konto bezzwłocznie. W sprzyjających warunkach można otrzymać je nawet w kilkanaście minut, choć wiele zależy od tego, kiedy dokładnie składamy wniosek i w jakim banku posiadamy konto. Na pieniądze poczekamy dłużej w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, gdy nie są księgowane przelewy bankowe. Najszybciej natomiast pieniądze trafiają na konto klientów, którzy wybrali ten sam bank, co firma pożyczkowa.

Na ile rat można zaciągnąć pożyczkę?

Pożyczka na raty online to sformułowanie bardzo ogólne, bowiem nie określa dokładnie, na ile rat zaciąga się zobowiązanie oraz w jakiej częstotliwości jest ono spłacane. Najczęściej pożyczki na raty spłaca się w częstotliwości miesięcznej. Jeszcze jakiś czas temu popularny był tygodniowy system spłacania zobowiązania, dziś jednak odchodzi się już od tego modelu. Jakie korzyści daje nam miesięczna spłata rat pożyczki? Otóż pożyczka na raty miesięczne przez internet pozwala:

 • regulować zobowiązanie w takiej częstotliwości, w jakiej otrzymujemy wynagrodzenie bądź innego rodzaju świadczenia,
 • w lepszy sposób zarządzać domowym budżetem,
 • trafnie planować wydatki, mając na uwadze wysokość raty,
 • ograniczyć ilość przelewów, jakie trzeba wykonać każdego miesiąca na rachunek firmy pożyczkowej.

Ilość rat, w których spłacane jest zobowiązanie, zależy od kilku podstawowych czynników. Wśród nich wymienia się przede wszystkim kwotę, na jaką zaciągana jest pożyczka. Im wyższa, tym większa liczba rat, choć oczywiście nie zawsze jest to regułą. Ważne są również możliwości finansowe pożyczkobiorcy. Istnieje możliwość wyboru większej liczby rat, jeśli pożyczkobiorca woli spłacać je w niższej kwocie. Jeżeli natomiast ma możliwość uregulowania zobowiązania w krótszym okresie czasu, to warto zdecydować się na takie rozwiązanie, bowiem im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe koszty będzie trzeba ponieść. Praktykowane jest udzielanie pożyczek na 6,10 czy 12 rat. Mówi się wtedy, że zobowiązanie ma charakter krótkoterminowy. Obecnie wiele firm zastrzega, że pożyczka musi być spłacana przez okres minimalny, który zwykle wynosi 2 miesiące. Tymczasem zobowiązania na wysokie kwoty można spłacać przez dłuższy okres czasu, nawet przez kilka lat.

Pożyczki na raty w formie gotówkowej – czy to możliwe?

Chwilówki na raty online mają charakter bezgotówkowy, co oznacza, że przekazywane są bezpośrednio na konto bankowe wnioskującego. Czasami jednak potencjalny pożyczkobiorca chciałby otrzymać pieniądze do ręki, z pominięciem konta bankowego. W takim przypadku mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to udanie się bezpośrednio do oddziału firmy pożyczkowej, ewentualnie zaproszenie przedstawiciela do domu, gdzie zostaną dopełnione wszelkie formalności (tego typu pożyczki nazywane są właśnie pożyczkami do domu). Drugim rozwiązaniem jest zaciągnięcie pożyczki na czek giro. W tym przypadku wniosek o finansowanie można wysłać online, nie przechodzimy natomiast procedury weryfikacyjnej za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Otrzymujemy mailowe potwierdzenie (czek giro), z którym udajemy się do oddziału poczty. Tam też zostanie dokonana weryfikacja oraz zostaną nam wręczone pieniądze. Pożyczki gotówkowe spłaca się w wygodnych, miesięcznych ratach, w taki sam sposób, jak zostały otrzymane, czyli z pominięciem konta bankowego. Możemy zrobić to albo w oddziale poczty, albo przekazują pieniądze bezpośrednio przedstawicielowi firmy pożyczkowej. Pożyczki gotówkowe to rozwiązanie dla osób, które nie chcą, aby współwłaściciel konta dowiedział się o dodatkowych wpływach bądź dla tych, którzy zwyczajnie konta bankowego nie posiadają.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczki ratalnej?

Pożyczka ratalna online znajduje się obecnie w ofercie niemal każdej firmy pożyczkowej. Zróżnicowane warunki kredytowania sprawiają, że często trudno jest podjąć decyzję odnośnie wyboru najkorzystniejszej propozycji. Wybierając pożyczki na raty online, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • kwotę pożyczki,
 • oprocentowanie pożyczki – w tym kontekście istotne jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania,
 • okres kredytowania,
 • dodatkowe opłaty,
 • warunki stawiane pożyczkobiorcom (niektóre pożyczki dostępne są wyłącznie dla nowych klientów).

Kwota pożyczki powinna być dopasowana do naszych potrzeb. Zbyt niska może nie pokryć wszystkich wydatków, natomiast zbyt wysoka pociąga za sobą konieczność poniesienia wyższych kosztów, związanych z obsługą długu. Bardzo ważnym czynnikiem jest oprocentowanie pożyczki, które określa wysokość kosztów, jakie przyjdzie nam ponieść. Na oprocentowanie składają się przede wszystkim odsetki oraz prowizja, jaką pobiera firma pożyczkowa. Okres kredytowania określa natomiast, jak długo będziemy spłacać raty pożyczki. Im dłuższy, tym większe będą koszty związane z pożyczką. Firmy pożyczkowe zazwyczaj nie stawiają potencjalnym klientom szczególnych warunków, choć niektóre nowe pożyczki na raty skierowane są wyłącznie do klientów, którzy do tej pory nie zaciągali w danej instytucji zobowiązania.

Pożyczka na dowolny cel

Tym, co rozróżnia pożyczki przez internet na raty udzielane przez firmy pożyczkowe, od kredytów udzielanych przez banki, jest dowolność dysponowania otrzymanymi środkami finansowymi. W praktyce oznacza to, że pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, którym najczęściej jest:

 • remont mieszkania,
 • zakup samochodu,
 • wykupienie wycieczki,
 • sfinansowanie wystawnego przyjęcia,
 • sfinansowanie bieżących wydatków.

Co istotne, klient nie musi określać w momencie składania wniosku, na co przeznaczy pieniądze. Nie ma także konieczności dostarczania dowodów płatności w postaci na przykład paragonów czy faktur. Niemniej jednak klient powinien z góry określić cel bądź cele, na jakie zaciąga pożyczkę, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie oszacować kwotę, jaka jest potrzebna do sfinansowania wydatków. W teorii nie ma przeszkód, aby środkami pochodzącymi z pożyczki finansować spłatę poprzednich długów, które zostały zaciągnięte przez pożyczkobiorcę. Niemniej jednak nie jest to sytuacja korzystna, bowiem dochodzi wtedy do rolowania długo, z którego bardzo trudno znaleźć wyjście. Należy pamiętać, że zobowiązania, jakimi są pożyczki ratalne przez internet, należy spłacać w uzgodnionym terminie, na określonych w umowie warunkach.

Pożyczka długoterminowa na raty – warunki

Pożyczka ratalna przez internet może mieć charakter krótkoterminowy i najczęściej przyznawana jest na niedługi okres czasu. Niemniej jednak w ofercie firm pożyczkowych znajdziemy również długoterminowe pożyczki pozabankowe ratalne, które opiewają na wysokie kwoty. Stanowią one doskonałą alternatywę na przykład dla kredytu hipotecznego bądź na samochód. Pożyczka pozabankowa na raty umożliwia pozyskanie kilkudziesięciu tysięcy, a czasami nawet kilkuset tysięcy złotych. Kwota zazwyczaj przeznaczona zostaje na sfinansowanie konkretnej inwestycji, na przykład zakup mieszkania czy samochodu. Często tego typu pożyczki pozabankowe na raty online okazują się nieodzowne w momencie, gdy spłacamy już kredyt, lecz jego kwota nie wystarcza na przykład na urządzenie mieszkania. Jest to częsty problem osób, które na sfinalizowanie transakcji zakupu nieruchomości czekają kilka miesięcy, a czasami nawet i rok. W dobie rosnącej inflacji ceny materiałów remontowych rosną, stąd trudno w ramach środków pochodzących z kredytu zaaranżować mieszkanie. Pożyczka długoterminowa, ze względu na wysoką kwotę, spłacana jest w dłuższym okresie czasu – czasami nawet w ciągu kilku lat. Warunki kredytowania są jednak podobne, jak w przypadku pożyczki chwilówki na raty krótkoterminowej. Spłaty dokonuje się w miesięcznych ratach, na które składa się część kapitałowa oraz odsetkowa. Tak samo jak chwilówki na raty online, pożyczki długoterminowe nie wymagają dopełniania wielu formalności, stąd też stosunkowo łatwo jest pozyskać finansowanie.

Pożyczka ratalna dla przedsiębiorców – w jaki sposób ją uzyskać?

Pożyczki pozabankowe na raty, co do zasady, udzielane są osobom fizycznym. Dla przedsiębiorców przygotowano inne oferty, które zwykle noszą nazwę pożyczek dla firm bądź podobne. Niemniej jednak od tej reguły obowiązuje pewny wyjątek, a dotyczy on osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z obowiązującym prawem, tego typu działalność jest nierozerwalnie związana z osobą właściciela, zatem zaciągając pożyczkę czy kredyt, jest on traktowany jak osoba fizyczna. W praktyce oznacza to, że może się ubiegać o pożyczki pozabankowe na raty online. Co istotne, chwilówki ratalne przyznawane są na takich samych warunkach osobom posiadającym różne źródła dochodu. Warto o tym pamiętać, bowiem źródło dochodu ma duże znaczenie w kontekście pożyczek bankowych, jednak nie ma wpływu na warunki kredytowania, gdy ubiegamy się o pożyczkę w wyspecjalizowanej firmie pożyczkowej.

Bezpieczeństwo zaciągania pożyczek przez internet

Chwilówki ratalne, które można zaciągnąć przez internet, cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na możliwość zaoszczędzenia sporej ilości czasu oraz pozyskania gotówki na uproszczonych warunkach. Niemniej jednak często pojawia  się pytanie o bezpieczeństwo zaciągania zobowiązania poprzez kanały zdalne. Wiele bowiem można usłyszeć o wyłudzeniach czy kradzieży danych osobowych. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów, które zwiększą poziom naszego bezpieczeństwa w sieci. Przede wszystkim sprawdźmy, czy firma pożyczkowa, w której chcemy zaciągnąć pożyczki na raty, znajduje się na liście KNF. Dzięki temu mamy pewność, że dana instytucja rzeczywiście istnieje i zajmuje się właśnie udzielaniem pożyczek. Następnie sprawdźmy, czy strona, na której znajduje się wniosek o pożyczkę, jest odpowiednio zakodowana. Ważne są dwa elementy:

 • adres strony musi zaczynać się od „https”,
 • przed samym adresem musi znajdować się zamknięta kłódka.

Odpowiednie zaszyfrowanie strony znacznie zmniejsza ryzyko wycieku danych osobowych czy wrażliwych. We wniosku nie należy podawać takich danych, jak na przykład kod PIN czy hasło do bankowości elektronicznej. Tego typu informacje w żadnym wypadku nie są potrzebne, aby dopełnić formalności, związanych z zaciąganiem pożyczki na raty. Zwróćmy uwagę, jaka kwota przelewu weryfikacyjnego jest proponowana przez konkretną instytucję. Maksymalna powinna wynosić 1 zł, natomiast wyższe kwoty budzą uzasadnione podejrzenie oszustwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, klienci firm pożyczkowych mogą skontaktować się z konsultantem i uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Warto dopytać o wszystko, co wzbudza nasze wątpliwości, nie tylko w kwestiach proceduralnych. Dzięki temu będziemy mogli w sposób świadomy zaciągnąć pożyczkę, mając na uwadze wszelkie aspekty z nią związane.