Mieszkanie to miejsce, w którym każdy może poczuć się swobodnie i odpocząć lub wręcz przeciwnie, rozwijać swoją firmę czy zainteresowania. Powinniśmy zadbać nie tylko o odpowiednie wykończenie wnętrz, ale również o ubezpieczenie mieszkania. Katalog ryzyk, które powodują powstanie szkody, jest w tym przypadku bardzo szeroki. Tymczasem ubezpieczenie domu pozwala zabezpieczyć się na wypadek, gdyby wystąpiło jakieś niespodziewane zdarzenie losowe, na przykład pożar, zalanie czy kradzież. Warto ubezpieczać nie tylko nieruchomości, które sami zamieszkujemy, ale również mieszkania przeznaczone na wynajem.

Dlaczego każda nieruchomość mieszkalna powinna zostać ubezpieczona?

Ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnej pozwala zabezpieczyć się przed skutkami zdarzeń losowych, do których zaliczamy na przykład:

 • pożar,
 • włamanie,
 • kradzież,
 • akty wandalizmu,
 • zalanie.

Wszystkie te zdarzenia pociągają za sobą różnego typu konsekwencje – czasami może dojść jedynie do dewastacji budynku, lecz w dalszym ciągu nadaje się on do zamieszkania, w innych przypadkach nieruchomość musi zostać kompleksowo odnowiona, aby móc w niej ponownie zamieszkać. Koszty związane z niwelowaniem skutków zdarzeń losowych mogą wynosić od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Większość właścicieli nieruchomości nie jest sobie w stanie pozwolić na tak duży, jednorazowy wydatek. Tymczasem ideą ubezpieczenia mieszkania jest możliwość otrzymania odszkodowania w momencie, gdy dojdzie do zdarzenia losowego. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na remont bądź nawet kupno nowej nieruchomości. Jak się okazuje, warto ubezpieczać nie tylko nieruchomości, które samo zamieszkujemy, ale również te, które wynajmujemy bądź służą nam jako domki letniskowe.

Od jakiego ryzyka chroni polisa podstawowa?

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znaleźć można wiele różnego typu polis mieszkaniowych – różnią się one pomiędzy sobą przede wszystkim zakresem ochrony, a co z tym związane, wysokością składki ubezpieczeniowej. Polisa podstawowa zazwyczaj chroni wyłącznie mury i elementy stałe. Do murów zalicza się fundamenty, ściany i dach. Tymczasem elementy stałe to takie fragmenty nieruchomości, których nie można swobodnie przenieść w inne miejsce bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wśród nich wymienia się na przykład podłogi, okna czy drzwi. Ubezpieczenie domu w podstawowym zakresie chroni od wybranych ryzyk, najczęściej od pożaru, powodzi oraz włamania. Zaletą polisy podstawowej jest wysokość składki, która może wynosić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co nie stanowi poważnego obciążenia dla budżetu domowego. Polisa podstawowa zwykle dedykowana jest osobom, które chciałyby w jakiś sposób zabezpieczyć swoją nieruchomość, jednak nie posiadają wystarczających środków pieniężnych, aby rozszerzyć ją o inne rodzaje ryzyk.

Na jakie ryzyka warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenia domu często posiadają dodatkowe rozszerzenia, dzięki czemu istnieje możliwość niemalże kompleksowego zabezpieczenia posiadanej nieruchomości. Mieszkanie czy dom warto dodatkowo ubezpieczyć przede wszystkim przed:

 • kradzieżą z włamaniem (ubezpieczeniu podlegają wtedy także ruchomości),
 • wandalizmem i dewastacją,
 • przepięciem, które w konsekwencji może doprowadzić do pożaru,
 • zniszczeniem drogocennych przedmiotów, które przechowywane są w domu.

Warto mieć na uwadze, że każda polisa zawiera nieco inny zakres ochrony – w niektórych przypadkach standardem może być ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, w innych zaś należy rozszerzyć polisę właśnie o taki rodzaj ryzyka. Ubezpieczyciel, przedstawiając ogólne warunki ubezpieczenia, decyduje, w jakich konkretnie przypadkach może zostać wypłacone odszkodowanie. Warto szczegółowo zapoznać się z jego wytycznymi jeszcze przed podpisaniem umowy, aby uniknąć przykrych niespodzianek oraz mieć świadomość, które elementy zabezpieczające trzeba będzie wymienić. Przykładem jest chociażby włamanie, w ramach którego może zostać wypłacone odszkodowanie, jeśli w domu zamontowane były drzwi antywłamaniowe.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Chcąc zabezpieczyć nieruchomość przed skutkami zdarzeń losowych, jej posiadacze często zadają sobie pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Odpowiedź na nie nie jest jednoznaczna, bowiem składka ubezpieczeniowa może wynosić kilkadziesiąt, lecz równie dobrze kilkaset złotych miesięcznie. Jej wysokość zależy w głównej mierze od:

 • zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • sumy ubezpieczenia,
 • wartości nieruchomości,
 • lokalizacji nieruchomości,
 • rodzaju konstrukcji budynku,
 • posiadanych zabezpieczeń.

Wpływ na wysokość składki może mieć także częstotliwość, z jaką dokonujemy płatności. Zazwyczaj opłacając składkę z góry za cały rok, można uzyskać kilkuprocentowy rabat. Najdroższe są ubezpieczenia opłacane w sekwencji miesięcznej – różnica może wynosić nawet kilkaset złotych w skali roku. Chcąc wybrać najkorzystniejszą ofertę, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń mieszkaniowych bądź udać się po pomoc do agenta. Obecnie możliwe jest ubezpieczenie mieszkania online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Ile wynosi odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody?

W przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia losowego, ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie na warunkach zawartych w umowie. Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od skali zniszczeń oraz ustalonej wcześniej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku konkretnej szkody. Powinna ona odpowiadać realiom rynkowym. Warto zwrócić uwagę na limity kwotowe oraz procentowe, o których często traktują umowy. Limity wskazują, jaki procent wartości szkody (bądź jaka kwota) może zostać jednorazowo wypłacona. Wartość odszkodowania ustalana jest przez rzeczoznawcę, który dokonuje oględzin nieruchomości. Umowa zawarta z ubezpieczycielem powinna wskazywać, jaką metodą ustalana będzie wysokość odszkodowania. Na tym tle wyróżnia się trzy wartości:

 • odtworzeniową – przedstawia koszty, jakie trzeba ponieść, aby nieruchomość powróciła do stanu sprzed powstania szkody, przy zastosowaniu takich samych materiałów i narzędzi, co pierwotnie,
 • rzeczywistą – jest to wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne koszty zużycia,
 • rynkową – przedstawia aktualną cenę nieruchomości.

Otrzymując pełny kosztorys wraz z proponowaną kwotą odszkodowania, ubezpieczony ma prawo zaakceptować decyzję bądź odwołać się od niej.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w kilku przypadkach. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy ubezpieczony nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków – nie dokonał okresowego przeglądu instalacji czy nie wymienił drzwi na antywłamaniowe. Ubezpieczenie mieszkania nie obowiązuje w okresie karencji  – jeśli wtedy dojdzie do powstania szkody, ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Dlatego też warto zadbać, aby okres karencji był jak najkrótszy. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zniszczenie mienia, które nie było objęte polisą. Mowa tutaj na przykład o samochodzie, który stał na posesji czy o zniszczeniu ogrodu, który znajduje się przed domem. Wykupując ubezpieczenie domu, warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Każda polisa zawiera innego typu wyłączenia oraz nakłada na ubezpieczonego inne obowiązki. Często bowiem można usłyszeć, że ubezpieczyciele nie wypłacają należnego odszkodowania, lecz w zdecydowanej większości przypadków odszkodowanie to, zgodnie z obowiązującą umową, nie jest należne. Wnikliwe zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek, niedomówień czy innego typu nieporozumień. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania, ubezpieczony może walczyć o nie na drodze sądowej, z powództwa cywilnego.

Ubezpieczenie domu w budowie – czym jest, kiedy warto je wybrać?

Jeszcze do niedawna popularne było głównie ubezpieczanie nieruchomości, które zostały już oddane do użytku. Dziś jednak bardzo często ubezpiecza się także domy na etapie budowy. Ubezpieczenie domu w budowie to rozwiązanie nie tylko dla osób, które stawiają nieruchomość od podstaw, ale również dla tych, którzy decydują się na gruntowny remont, dobudowę czy przebudowę. Ubezpieczenie budowy domu posiada zwykle mniejszy zakres ochrony, gdyż ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jedynie w przypadku pożaru, zalania czy aktów wandalizmu. Ochrona obejmuje głównie mury oraz elementy stałe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowe rozszerzenia, których nie zawiera standardowe ubezpieczenie budowy. Wśród nich znaleźć możemy chociażby polisę od kradzieży z włamaniem. Może ona zostać zawarta, jeśli dom znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Zakres ochrony obejmuje głównie maszyny budowlane, sprzęt oraz innego typu narzędzia niezbędne do dokończenia budowy. Czasami istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia tego typu akcesoriów budowlanych już od początku budowy, jednak znacznie zwiększa to wysokość składki ubezpieczeniowej. Co do zasady, umowa ubezpieczenia domu w budowie zawierana jest jedynie na czas wykonywania prac, wygasa natomiast w momencie oddania inwestycji do użytkowania.

Ubezpieczenie nieruchomości pod wynajem – dlaczego jest opłacalne?

Ubezpieczenie mieszkania przeznaczonego na wynajem staje się coraz popularniejsze nie tylko wśród towarzystw ubezpieczeniowych, ale również samych właścicieli nieruchomości. W dobie niskich stóp procentowych i rosnącej inflacji, nieruchomości stają się niejako bezpieczną przystanią inwestycyjną. Można je zakupić i odsprzedać z zyskiem, jednak coraz więcej osób decyduje się wynająć mieszkanie lub dom osobom trzecim. Tego typu nieruchomość również można, a nawet powinno się ubezpieczyć. Ubezpieczenie mieszkania na wynajem to oferta skierowana do właścicieli nieruchomości, a nie lokatorów. Zazwyczaj decydują się oni na zakup polisy podstawowej, jaką jest ubezpieczenie mieszkania od zalania, pożaru czy włamania. Warto mieć na uwadze, że polisy nie chronią przed aktami wandalizmu, jakie wyrządzą lokatorzy – naprawy uszkodzonego mienia czy zadośćuczynienia za wandalizm można domagać się na drodze cywilnej, na mocy zawarte umowy najmu. Tymczasem polisa ubezpieczeniowa chroni samą nieruchomość, bez względu na to, kto aktualnie ją zamieszkuje. Co istotne, właściciel może przerzucić na lokatorów składkę ubezpieczeniową. Najczęściej osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie mieszkania, zawierają ją pośrednio w kwocie odstępnego, jakie ma płacić lokator.

Ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

Obecnie coraz częściej zakup nieruchomości finansowany jest kredytem hipotecznym, którego udzielają banki. Kredytodawcy wymagają, aby ubezpieczyć tego typu nieruchomość przynajmniej w podstawowym zakresie. Oznacza to, że chronione muszą być przede wszystkim mury oraz elementy stałe. Banki bardzo często proponują swoim klientom ubezpieczenie domu w pakiecie z kredytem, jednak warto mieć świadomość, że nie trzeba zgadzać się na takie rozwiązanie. Kredytobiorca może wykupić polisę we własnym zakresie, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Co istotne, istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu ochrony, zależnie od indywidualnych preferencji kredytobiorcy. Jakie korzyści daje ubezpieczenie nieruchomości zabezpieczonej hipoteką? Otóż w przypadku wystąpienia szkody całkowitej, kredytobiorca nie spłaca już swojego zobowiązania – robi to za niego ubezpieczyciel w ramach odszkodowania, na mocy cesji. Oznacza to, że bank otrzymuje w powrotem pieniądze, natomiast kredytobiorca zwolniony jest z konieczności opłacania rat kredytu za nieruchomość, która nie nadaje się do użytku.

Home Assistance – czy warto się zdecydować na taką polisę?

Ubezpieczenie mieszkania bądź domu zazwyczaj sprowadza się jedynie do ochrony przed wystąpieniem nagłych zdarzeń losowych. Niemniej jednak ubezpieczyciele coraz częściej umożliwiają swoim klientom wykupienie dodatkowego rozszerzenia, tak zwanego Home Assistance. W jego ramach ubezpieczony może liczyć na pomoc w razie wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych. Skorzystać może na przykład z usług:

 • hydraulika,
 • ślusarza,
 • elektryka,
 • naprawy sprzętu RTV i AGD,
 • dostępu do przydatnych infolinii, na przykład medycznych czy prawnych.

Ubezpieczenie domu w formie Home Assistance gwarantuje niezbędna pomoc, jednak często jest ona w jakiś sposób limitowana. Przykładowo, wizyta hydraulika w naszym mieszkaniu może mieć miejsce jedynie dwa razy w roku. Za kolejne będziemy już musieli zapłacić według standardowego cennika. Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim zapobieganie nadużyciom i korzystanie z pomocy jedynie wtedy, gdy jest ona naprawdę konieczna. W  większości przypadku dokupienie Home Assistance do ubezpieczenia podstawowego to koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, dlatego warto się na nie zdecydować. Miejmy na uwadze, że jednorazowe skorzystanie z usług fachowca to koszt kilkuset złotych.

Jak ubezpieczyć mieszkanie krok po kroku?

Na ubezpieczenie domu bądź mieszkania warto zdecydować się w każdym momencie, bez względu na to, czy zamieszkujemy nieruchomość z rynku pierwotnego, czy też wtórnego. Jak ubezpieczyć mieszkanie krok po kroku? Przede wszystkim należy ocenić, od jakich ryzyk w szczególności chcemy się zabezpieczyć. Warto wziąć pod uwagę również budżet, jaki możemy przeznaczyć na opłacanie składki, pamiętając przy tym, że im większy zakres ochrony, tym wyższa składka ubezpieczeniowa. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie dostępnych na dany moment ofert. Ubezpieczenie mieszkania ubezpieczeniu mieszkania nierówne – trudno znaleźć dwie, dokładnie takie same oferty, zatem często wybór konkretnej to sztuka kompromisu. W niektórych przypadkach za dodatkową dopłatą można uzyskać różnego typu pakiety, które mogą okazać się bardzo przydatne, na przykład ubezpieczenie od kradzieży wartościowego mienia. Bardzo istotne jest szczegółowe zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Choć zwykle zawiera ono kilkanaście stron, to znajdują się w nim wszelkie zapisy, dotyczące tego, na jakich zasadach będzie funkcjonowała polisa. Ubezpieczenie domu możemy wykupić za pośrednictwem agenta bądź bezpośrednio u ubezpieczyciela. Coraz popularniejsze staje się ubezpieczenie domu online, dzięki któremu wszelkie kwestie formalne można załatwić za pomocą narzędzi zdalnych.

Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę?

Kupując ubezpieczenie domu na miarę swoich potrzeb, dobrze jest wcześniej zapoznać się z podstawowym słowniczkiem, aby wiedzieć, na co dokładnie zwrócić uwagę, zawierając umowę. Najważniejsze kwestie dotyczą:

 • ryzyk, od jakich ubezpieczona będzie nieruchomość,
 • sumy ubezpieczenia,
 • limitów kwotowych i procentowych,
 • wartości, na podstawie której ustalana jest wysokość odszkodowania,
 • możliwości dokupienia dodatkowych pakietów.

Większość ubezpieczających zwraca ponadto uwagę na wysokość składki – rzeczywiście, jest to bardzo istotna kwestia, jednak nie powinna być kluczowa. Czasami bardziej opłacalne okazują się być nieco droższe polisy – drobna dopłata nie nadwyręży domowego budżetu, za to da nam większy zakres ochrony.