W powszechnej świadomości uzyskanie kredytu bankowego jest możliwe dopiero po spełnieniu wymagań dotyczących historii kredytowej. Jedynie wnioskodawcy spełniający restrykcyjne wymagania (między innymi w zakresie wysokości osiąganych dochodów oraz braku zaległości) mogą liczyć na odpowiednie finansowanie. Rzeczywiście, standardowy kredyt bankowy wymaga spełnienia warunków określonych przez banki. Istnieją jednak rozwiązania, które pozwalają obejść tę przeszkodę. Są to tzw. kredyty bez BIK. Czym charakteryzują się pożyczki bez BIK? W jakiej sytuacji chwilówka bez BIK to dobry pomysł? Przeczytaj tekst, by poznać odpowiedzi na te pytania.

Kwota pożyczki:
200 - 10000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000zł, Okres spłaty: 30 dni, Stałe oprocentowanie: 7,2%, Całkowita kwota do spłaty: 1160,85zł, Całkowity koszt pożyczki: 160,85zł (w tym odsetki kapitałowe: 5,92zł, prowizja: 154,93zł), max. RRSO: 513.92%
Kwota pożyczki:
50 - 3000 zł
Pierwsza do 1.500 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład dla Pożyczki Krótkoterminowej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200zł, całkowita kwota do zapłaty 230,92zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 30,92zł (w tym: prowizja 30,92zł, odsetki 0zł), okres kredytowania 30 dni.
Kwota pożyczki:
200 - 10000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 45 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1000zł, Okres spłaty: 30 dni, Zmienna stopa oprocentowania: 7,2%, Całkowita kwota do spłaty: 1160,85zł, Całkowity koszt pożyczki: 160,85zł (w tym odsetki kapitałowe: 5,92zł, prowizja: 154,93zł) max. RRSO: 513.92%
Pierwsza pożyczka do 3000zł za darmo.
Kwota pożyczki:
100 - 7500 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 61 dni
Pierwsza do 61 dni
Darmowa: Tak
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład pożyczki: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%, kwota pożyczki 1000zł, całkowita kwota do spłaty 1000zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 0zł; umowa na 61 dni.
Kwota pożyczki:
500 - 15000 zł
Pierwsza do 5.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Tak
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1300zł, Okres spłaty: 30 dni, Oprocentowanie: 7,2%, Prowizja 201,41zł, Łączna kwota odsetek: 7,69zł, Całkowita kwota do spłaty: 1509,10zł, Max. RRSO: 513,89%
Kwota pożyczki:
500 - 15000 zł
Pierwsza do 5.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Tak
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 1300zł, Okres spłaty: 30 dni, Oprocentowanie: 7,2%, Prowizja 209,10zł, Łączna kwota odsetek: 7,69zł, Całkowita kwota do spłaty: 1509,10zł, Max. RRSO: 513,89%
Kwota pożyczki:
500 - 5000 zł
Pierwsza do 3.000 zł
Czas na spłatę:
30 - 30 dni
Pierwsza do 30 dni
Darmowa: Nie
Bez BIK: Nie
Bez zaświadczeń: Tak
Reprezentatywny przykład: Kwota pożyczki: 800zł, Okres spłaty: 30 dni, Oprocentowanie zmienne: 7,2%, Prowizja 123,57zł, Łączna kwota odsetek: 4,73zł, Całkowita kwota do spłaty: 928,00zł, Max. RRSO: 508,47%

Szybka pożyczka bez BIK a standardowy kredyt bankowy.

Decyzja o przyznaniu finansowania przez bank jest poprzedzona dość restrykcyjnym procesem oceny zdolności kredytowej. W pewnym uproszczeniu zdolność kredytowa jest definiowana jako możliwość spłaty danego zobowiązania przez klienta przy danych warunkach.

Co bada bank podczas oceny zdolności kredytowej klienta?

Badanie zdolności kredytowej przez bank obejmuje między innymi takie elementy jak:

  • wysokość i źródło dochodów osiąganych przez potencjalnego kredytobiorcę. Zasadniczo, bank honoruje w największym stopniu wynagrodzenie wnioskodawcy pochodzące z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Pozostałe źródła zarobków, w tym na przykład wpłaty z tytułu umowy zlecenia, są oceniane znacznie niżej,
  • bieżące wydatki oraz zobowiązania (na przykład z tytułu innych kredytów),
  • historia kredytowa, tzn. terminowość spłaty zobowiązań w przeszłości. W większości przypadków nieterminowo regulowane kredyty, pożyczki itp. znacznie zmniejszają lub nawet uniemożliwiają uzyskanie kredytu bankowego (jest tak szczególnie w przypadku większych kwot).

To właśnie ten ostatni aspekt jest jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o proces oceny kredytowej dokonywanej przez banki. Proces weryfikacji historii kredytowej klienta wydaje się bardzo skomplikowany. Jego przeprowadzenie jest jednak możliwe dzięki funkcjonowaniu systemu opracowanego przez BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej.

Czasem można spotkać się z opiniami, zgodnie z którymi ocena zdolności kredytowej (proces ten określa się w branży bankowej także jako tzw. credit scoring) jest zbyt restrykcyjna i utrudnia zdobycie kredytu.

Takie działanie jest pozornie nielogiczne z punktu widzenia banku — w ten sposób ogranicza on sobie liczbę klientów oraz zmniejsza rozmiary ekspansji kredytowej. Z drugiej jednak strony, bank dzięki restrykcyjnej ocenie zdolności kredytowej znacząco niweluje ryzyko związane z udzielaniem finansowania nierzetelnym dłużnikom.

Czy banki tradycyjne udzielają kredytów bez weryfikacji w BIK?

Niestety, na chwilę obecną (stan kwiecień 2022 roku) banki nie oferują klientom kredytów lub pożyczek bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Tak stan rzeczy wynika stąd, iż instytucje te — w trosce o stabilność sektora bankowego — starają się możliwie jak najbardziej zminimalizować ryzyko niewypłacalności klientów zaciągających zobowiązania w bankach.

Łatwo można sobie wyobrazić, do czego doprowadziłoby powszechne udzielanie kredytów przez banki bez uprzedniej weryfikacji klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest globalny kryzys finansowy, który wstrząsnął fundamentami współczesnej gospodarki w latach 2007-2009.

Jedną z przyczyn silnej recesji było zamieszanie na rynku nieruchomości i polityka prowadzona przez amerykańskie banki. Te ostatnie udzielały kredytów hipotecznych osobom, które nie miały wystarczającej zdolności kredytowej. Tę grupę kredytobiorców określano jako „NINJA” (z ang. no incomes, no jobs, no assets, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: brak (wystarczających) dochodów, brak (stabilnej) pracy, brak (odpowiedniego) majątku/oszczędności).

Nadmierna ekspansja kredytowa, jaką realizowały wówczas banki, doprowadziła do niewypłacalności znacznej części ich klientów. Przełożyło się to niestety na problemy z utrzymaniem płynności przez banki oraz przyspieszyło pojawienie się kryzysu finansowego i pogłębiło jego skutki.

To właśnie dlatego obecnie banki poprzedzają przyznanie każdego, nawet niewielkiego kredytu analizą wnioskodawcy w rejestrze BIK. Oczywiście, nie oznacza to jeszcze, że otrzymanie finansowania przez osobę z negatywnymi wpisami w Biurze Informacji Kredytowej jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie: aby osiągnąć cel, należy skorzystać z oferty pozabankowych instytucji finansowych, które zajmują się przyznawaniem pożyczek bez BIK.

Czym właściwie jest BIK? Podstawowe informacje temat Biura Informacji Kredytowej

Skrótowiec BIK pochodzi o nazwy przedsiębiorstwa: Biuro Informacji Kredytowej S.A. Podmiot ten został utworzony w ramach wspólnej inicjatywy prywatnych banków oraz Związku Banków Polskich. Cel działalności BIK jest bardzo prosty: zbieranie, aktualizacja oraz udostępnianie zainteresowanym podmiotom informacji na temat historii kredytowej osób, które starają się o uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Instytucje zajmujące się przyznawaniem finansowania osobom prywatnym oraz firmom sprawdzają między innymi informacje zamieszczone w bazach danych Biura Informacji Kredytowej.

Co zawiera raport BIK?

Raporty przygotowywane przez BIK zawierają między innymi informacje na temat zobowiązań z tytułu:

  • rachunków za media, czynsz itp.,
  • kredytów gotówkowych,
  • kredytów samochodowych,
  • kart kredytowych.

W raporcie Biura Informacji Kredytowej znajdują się dane na temat łącznej wysokości zadłużenia, kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty oraz sumy ewentualnych zaległości.

Raportu Biura Informacji Kredytowej nie zawsze należy się bać!

Określenie „Biuro Informacji Kredytowej BIK” budzi negatywne odczucia. Zazwyczaj termin ten kojarzy się z raportem, w którym umieszcza się wyłącznie złe informacje na temat historii kredytowej. Jest to nie do końca prawdziwe podejście. Należy bowiem pamiętać, że raport udostępniany przez Biuro Informacji Kredytowej zawiera także pozytywne informacje, czyli dane na temat terminowo spłaconych zobowiązań.

Efektem danych zawartych w raporcie jest zbiorcza ocena kredytowa (tzw. scoring). Ten łączny wynik zawiera się w przedziale wynoszącym od zera do stu punktów. Zasadniczo, im wyższa wartość punktowa, tym lepsza ocena w Biurze Informacji Kredytowej. Generalnie przyjmuje się, że ocena na poziomie 69-73 punkty to ocena dobra, zaś scoring 74-79 oznacza wynik bardzo dobry. Wynik na poziomie 80 punktów oraz więcej to wynik „doskonały”.

Według różnych szacunków zdecydowana większość danych to informacje korzystne dla kredytobiorcy i budujące jego pozytywną historię kredytową

Czy brak historii kredytowej dobrze wpływa na zdolność kredytową i ocenę BIK?

Czasem można spotkać się z kolejnym błędnym poglądem, tj. opinią, zgodnie z którą brak jakichkolwiek zaciągniętych w przeszłości i spłaconych zobowiązań dobrze wpływa na historię kredytową BIK. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Zdecydowanie lepszą sytuacją jest posiadanie pozytywnej historii kredytowej, czyli terminowo spłacanych kredytów czy pożyczek.

Szybkie pożyczki bez BIK — dla kogo?

Pożyczki bez BIK to rozwiązanie, które zaleca się rozmaitym grupom klientów. Bardzo często opcji tej korzystają między innymi osoby, które mają złą historię kredytową — taki jest podstawowy cel tego produktu finansowego. Pożyczki pozabankowe bez BIK nie muszą być jednak ograniczone wyłącznie do tej grupy. Wręcz przeciwnie — w nagłych sytuacjach mogą skorzystać z nich na przykład ci, którzy nie zbudowali jeszcze odpowiedniej historii kredytowej (jak już wiesz, brak spłaconych w przeszłości zobowiązań wcale nie poprawia ogólnego credit scoringu).

Wreszcie, warto w nagłych sytuacjach sięgnąć po to rozwiązanie, jeśli kredytobiorca na przykład zmienił niedawno pracę. Wynika to stąd, iż część banków wymaga, by dochody z pracy wnioskodawcy były osiągane przez minimalny okres czasu. Przykładowo, w przypadku największych kredytów, czyli kredytów hipotecznych, wymaga się, by zarobki z danego źródła były osiągane przez co najmniej dwanaście miesięcy.

Pożyczka online bez BIK. Dlaczego chwilówki online bez BIK to dobre rozwiązanie?

Współczesny nabywca, w tym także klient banku, to konsument wymagający i przyzwyczajony do wygody. Czynnik ten, wraz z coraz silniejszą konkurencją na rynku usług finansowych dla klientów indywidualnych, sprawia, że pożyczka bez BIK online staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem.

Jest tak przede wszystkim dlatego, ponieważ pożyczka przez internet bez BIK pozwala na pozyskanie dodatkowego kapitału bez konieczności wychodzenia z domu. Zamiast nerwowego oczekiwania w ciągnącej się kolejce do placówki stacjonarnej (jest to nie tylko nieefektywne, ale w czasie wciąż groźnej pandemii koronawirusa również niebezpieczne!), wystarczy odwiedzić witrynę internetową danej instytucji pozabankowej i postępować zgodnie z umieszczonymi na niej instrukcjami.

Zazwyczaj uzyskanie pożyczki bez BIK przez internet wymaga wypełnienia formularza kredytowego. Należy w nim podać przede wszystkim takie podstawowe dane osobowe jak numer PESEL oraz imię i nazwisko. Ponadto, niezbędne będzie podanie numeru telefonu. Ten ostatni element jest konieczny np. w celu otrzymania drogą SMS-ową kodu weryfikacyjnego oraz ewentualnego kontaktu konsultanta firmy pożyczkowej i wyjaśnienia wątpliwości.

Last but not least, warto odwiedzić witrynę internetową firmy pożyczkowej, nawet jeśli Twoim celem nie jest kredyt online bez BIK, lecz uzyskanie pożyczki w placówce stacjonarnej. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż na stronie internetowej znajdują się proste w obsłudze kalkulatory pożyczek. Z użyciem tego rozwiązania możesz szybko dowiedzieć się, jaki jest szacunkowy koszt pożyczki bez BIK-u na raty w zależności od takich czynników jak między innymi:

  • czas spłaty,
  • wysokość kwoty zobowiązania.

Oczywiście, w celu uzyskania pełnej informacji konieczny będzie kontakt z pracownikami pozabankowej firmy pożyczkowej. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie informacji na temat takich dodatkowych kosztów jak na przykład prowizje z tytułu ubezpieczeń (o ile dodatkowe prowizje w ogóle występują).

Pożyczka pozabankowa online bez BIK — rozwiązanie elastyczne… z którego należy korzystać z rozwagą

Kredyt pozabankowy bez weryfikacji w BIK to rozwiązanie, którego istotną zaletą jest elastyczny charakter. Instytucje pozabankowe oferujące tego typu produkty finansowe dają szeroki możliwości w zakresie czasu spłaty. Zazwyczaj okres spłaty w przypadku najmniejszych pożyczek może wynieść nawet mniej niż trzydzieści dni, jednak w przypadku wyższych kwot okres spłaty wydłuża się do kilkunastu miesięcy. Możliwe jest zaciągnięcie chwilówki bez BIK na raty spłacane w odstępach miesięcznych lub tygodniowych.

Warunki uzyskania pożyczki bez sprawdzania w Biurze Informacji Kredytowej są znacznie mniej rygorystyczne niż ma to miejsce w przypadku standardowej oferty bankowej. O uzyskanie tego typu pomocy finansowej może ubiegać się osoba pełnoletnia (aczkolwiek niektóre firmy pożyczkowe, w trosce o utrzymanie płynności, wymagają ukończenia co najmniej dwudziestego pierwszego roku życia).

Zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów jest wymagane zazwyczaj w bardziej „skomplikowanych” przypadkach. Ma to miejsce np. wtedy, gdy osoba starająca się o przyznanie pożyczki jest bardzo młoda lub kwota finansowania jest stosunkowo wysoka i opiewa na co najmniej kilka tysięcy złotych. Tak czy inaczej, procedura przyznawania finansowania jest znacznie mniej czasochłonna niż w banku, a pieniądze pojawiają się na koncie jeszcze tego samego dnia. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich mających pilne wydatki, prawda?

Z pożyczek bez BIK trzeba korzystać rozważnie

Taki charakter pożyczek bez BIK, tzn. łatwość ich uzyskania, może zarazem stanowić pewną pułapkę. Co to oznacza? Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy jest bardzo proste. Brak restrykcyjnych wymogów oznacza zarazem, że pozyskanie finansowania jest dostępne również dla osób o niskiej zdolności kredytowej. Niezwykle łatwo zatem popełnić błąd polegający na zaciągnięciu kolejnego zobowiązania, którego pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić. W efekcie nawet niewielka kwota finansowania bez BIK może doprowadzić do poważnych kłopotów pożyczkobiorcy.

Pożyczka pozabankowa bez BIK — czy może zawierać ukryte koszty?

Niestety, nie sposób udzielić na to pytanie odpowiedzi innej niż twierdząca. Pożyczki pozabankowe bez weryfikacji w BIK (w tym także kredyt bez BIK online) nie różnią się w tej kwestii od standardowego kredytu udzielanego przez banki. Kwestią, o której należy koniecznie pamiętać, jest uważna analiza zapisów oferty kredytowej.

Tak samo jak ma to miejsce w przypadku banków, także instytucje pozabankowe reklamują swoje produkty finansowe jako usługi tanie lub nawet pozbawione jakichkolwiek opłat. Owszem, może zdarzyć się, że podstawowe oprocentowanie pożyczki bez BIK jest bardzo niskie. Co jednak z dodatkowymi kosztami, opłatami i prowizjami z tytułu ubezpieczeń? Co z ewentualnymi karami za nawet najdrobniejsze opóźnienie w spłacie?

Niestety, w reklamie nie zawsze znajdują się wyczerpujące informacje na ten temat. To właśnie dlatego — jeśli uważnie obejrzysz materiały reklamowe — z pewnością zauważysz informację, zgodnie z którą informacje przedstawione w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej firmy pożyczkowej lub uzyskać poprzez kontakt z jej pracownikami.

W efekcie często okazuje się, że pożyczki finansowe oferowane przez dwie różne instytucje pozabankowe, choć pozornie wydają się być identyczne pod kątem oprocentowania, w rzeczywistości znacznie się między sobą różnią. Należy zawsze o tym pamiętać, przeglądając produkty finansowe zajmujące czołowe miejsca w rankingu chwilówek bez BIK.

Czy firmy pożyczkowe w rzeczywistości nie weryfikują swoich klientów?

Biuro Informacji Kredytowej BIK to ważny, ale nie jedyny system zawierający informacje na temat historii kredytowej. Oprócz BIK-u korzysta się także z takich systemów jak na przykład BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) oraz Rejestr Dłużników ERIF.

Co ciekawe, często się zdarza, że firmy pożyczkowe korzystają z tego typu systemów pomimo zapewnień, że klient nie jest weryfikowany w bazach dłużników. Takie rozwiązanie wynika z pragmatyzmu instytucji finansowych. Robią one wszystko, by prowadzone przez nie akcje pożyczkowa wiązała się z jak najmniejszym ryzykiem. Nie wolno zapominać także o tym, że sprawdzenie zdolności kredytowej klienta jest wymagane na mocy przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Analiza baz dłużników, niezależnie od tego, z jakiego rejestru korzysta firma pożyczkowa, jest jednym z elementów oceny zdolności kredytowej.

Pożyczki bez BIK 2022. Podsumowanie

Pożyczki bez BIK to bez wątpienia rozwiązanie korzystne dla wszystkich tych, którzy nie mogą liczyć na finansowanie z banku w wyniku złej historii kredytowej. Może wydawać się to niesprawiedliwe w przypadku wszystkich tych, którzy na przykład z powodu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia itp. nie byli w stanie w terminowy sposób spłacać zaciągniętych pożyczek czy kredytów.

Z drugiej jednak strony warto mieć na uwadze, że zła historia kredytowa w BIK jest dla potencjalnego kredytobiorcy swoistym ostrzeżeniem. Nawet jeśli dostępne są chwilówki bez BIK, trzeba mieć na uwadze, że nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego. Zaciągnięcie pożyczki online bez BIK-u może spowodować poważne trudności w spłacie zobowiązań, a nawet upadłość konsumencką.

Taki stan rzeczy oznacza, że pożyczka bez BIK — podobnie jak ma to miejsce w przypadku właściwie każdego innego rodzaju zobowiązania — powinna zostać zaciągnięta dopiero po rzetelnej analizie własnych możliwości płatniczych, dochodów oraz bieżących i planowanych wydatków.