Każdorazowy wyjazd jest wyzwaniem organizacyjnym. Musimy dokładnie zaplanować przyszłe wydatki, strategię spakowania bagażów, a co najważniejsze plan naszej podróży. Biorąc pod uwagę taki wyjazd, nie możemy zapominać o bardzo ważnej kwestii. Będzie to odpowiednie ubezpieczenie podróżne. Pomoże nam ono w szybkim uporaniu się z konsekwencjami niespodziewanych, a do tego przykrych wydarzeń. Trzeba mieć na uwadze, iż nie na wszystko mamy wpływ. Na lotnisku zaginąć może nasza walizka, w czasie wypoczynku możemy zachorować albo możemy ulec wypadkowi. Wówczas przydatne może się stać ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto je wykupić?

Ubezpieczenie turystyczne jest dla nas ochroną przed nieprzewidywalnymi wydatkami. Powrót do Polski po wypadku, leczenie zagraniczne, skrócony urlop z uwagi na nieszczęśliwy wypadek, rehabilitacja, spóźniony samolot, skradziony bagaż – wszystko to generować może niepotrzebne koszty. Niekoniecznie musimy wówczas pokrywać wydatki z własnej kieszeni. Lepiej zainwestować parę groszy w ubezpieczenie podróżne, aniżeli później stracić nawet kilka tysięcy dolarów czy euro. Należy mieć na względzie, iż w nie w każdym przypadku wystarczająca będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dlaczego może nie być wystarczająca?

EKUZ daje nam opcję skorzystania z bezpłatnej medycznej opieki w krajach zaliczanych do Unii Europejskiej, jak i do EFTA (Europejskiej Strefy Wolnego Handlu). Jest ona zatem uznawana wyłącznie w wybranych krajach, a nawet tam, gdzie rzeczywiście działa – może być mocno ograniczona.

EKUZ – czego nam nie zapewni?

 • kosztów związanych z leczeniem współfinansowanych przez pacjenta (przykładowo zakupu leków, wizyt u lekarzy specjalistów, dopłat do hospitalizacji),
 • leczenia w prywatnych placówkach,
 • kosztów powrotnego transportu do Polski.

W wielu sytuacjach karta EKUZ, nie będzie również refundowała kosztów związanych z ratownictwem.

Ubezpieczenie turystyczne rodzaje

Ubezpieczenia turystyczne mogą występować pod różną postacią, niemniej najczęściej wśród nich można wyróżnić:

 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie auta,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie turystyczne, można także podzielić według zakresu ochrony:

 • podstawowe,
 • rozszerzone,
 • dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie turystyczne w wersji podstawowej, zawiera najczęściej elementy takie, jak:

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w prywatnym życiu – OC jest przydatne w przypadkach, kiedy inne osoby zostaną poszkodowane z uwagi na naszą winę,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – winno zapewnić wypłacenie świadczenia za trwałe uszczerbki na zdrowiu, na przykład w przypadku złamania ręki,
 • ubezpieczenie assistance – pomoc w podróży w przypadkach nagłych, winno zapewnić zorganizowanie oraz pokrycie kosztów związanych z transportem medycznym do Polski, przetransportowanie zwłok, pokrycie kosztów powiązanych z leczeniem po wróceniu do kraju,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia – winno zapewnić pokrywanie kosztów wizyt lekarskich, medycznego transportu z miejsca wypadku, leczenie szpitalne i tak dalej.

Ubezpieczenie turystyczne w wersji rozszerzonej, zapewnić może:

 • ubezpieczenie w przypadku powikłania albo zaostrzenia przewlekłych schorzeń – przydatne dla osób, które chorują przewlekle, np. na schorzenia serca czy nadciśnienie tętnicze,
 • ubezpieczenie uczestnictwa biernego w akcie terroryzmu – przydatne w przypadku podróżowania do arabskich krajów, na przykład do Tunezji albo Egiptu, gdzie sytuacja polityczno-społeczna, nie jest zbytnio stabilna,
 • ubezpieczenie w wypadku zrezygnowania z wzięcia udziału albo skrócenia zorganizowanego wyjazdu – zapewni nam zwrot kosztów w wypadku opcji wcześniejszego powrotu albo zrezygnowania z wyjazdu,
 • ubezpieczenie bagażu – zapewni pomoc w odzyskiwaniu utraconego bagażu, możliwa jest wówczas wypłata za skradziony, uszkodzony czy zniszczony bagaż.

Ubezpieczenie podróżne dla osób uprawiających sporty tak zwanego wysokiego ryzyka, jest dodatkowym zabezpieczeniem z rozszerzonym zakresem zawierającym między innymi ochronę w zakresie uprawiania sportów rekreacyjnie albo dyscyplin tak zwanego wyższego ryzyka.

Jak dokonać wyboru ubezpieczenia kosztów leczenia

Ubezpieczenie podróżne chroni właśnie przed wydatkami mającymi związek z ewentualnym leczeniem. Ubezpieczyciele pokrywają koszty leczenia do gwarantowanej sumy. Na terenie Unii Europejskiej, gdzie po części bezpłatną medyczną pomoc mamy zapewnioną dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, minimalną gwarantowaną sumą będzie 20 tysięcy euro, zaś rekomendowaną 30 tysięcy euro. Wybierając się poza teren starego kontynentu, dobrze będzie ją powiększyć o minimum 60 tysięcy euro.

Ubezpieczenia podróżne – na co warto zwracać uwagę dokonując ich wyboru?

Każdy z nas może podróżować w inny sposób i w inne zakątki świata. Czasami wybierzemy naszą ojczyznę, niekiedy podejmiemy się podróży po Europie, zaś jeszcze w innym przypadku zapuścimy się w najbardziej oddalone regiony Kuli Ziemskiej. Jedni preferują spokojne wypoczywanie przy basenie, inni nie są sobie w stanie wyobrazić urlopu bez aktywności sportowej. Zależnie od indywidualnych potrzeb, warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie podróżne.

Miejmy na uwadze, iż nawet jednodniowa podróż, może być wzbogacona o wiele zaskakujących zdarzeń. Odpowiednie ubezpieczenie w podróży, to takie, które w bardzo szybki sposób rozwiąże nasze trudności i umożliwi nam spokojną kontynuację wakacji albo bezpieczne wrócenie do domu.

Wybierając ubezpieczenie na podróż, poszukiwania powinniśmy zacząć od przeanalizowania obszaru, na jakim chcemy podlegać ochronie. Jeśli planujemy pozostać w kraju, wybierzmy opcję ubezpieczenia w Polsce. Mając w planach tournee po skandynawskich krajach, warto abyśmy wybrali polisę z ochroną na terenie Europy. Ubezpieczenie wakacyjne na cały Świat, będzie zaś idealny na podróż międzykontynentalną.

Kolejną kwestią jest konieczność określenia, które spośród elementów naszej podróży stanowią ewentualne źródło kłopotów. Niewątpliwie przewidywanie losowych wydarzeń nie jest łatwe, jeżeli jednak zaplanowaliśmy wysokogórską wspinaczkę czy też inne zajęcia ekstremalne, warto abyśmy zabezpieczyli się przed częstymi wypadkami, które w czasie takich eskapad mogą wystąpić.

Pomyślmy też o członkach naszej rodziny oraz zwierzętach, które będą nam towarzyszyły podczas podróżowania. Turystyczne ubezpieczenie winno zawierać wszelkie wytyczne, które chronią naszych najbliższych oraz pupili podczas niemożliwych do przewidzenia zdrowotnych kłopotów. Zatrudnienie osoby do opieki albo zapewnienie w pełni bezpiecznego powrotu do kraju, to istotne kwestie podczas podróży z dziećmi czy zwierzakami.

Odszkodowanie finansowe w razie wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń – co nam zapewnia?

Każda polisa turystyczna, poza kosztami leczenia, gwarantuje także ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Dzięki czemu w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia, w którym ponieśliśmy trwały uszczerbek na zdrowiu (przykładowo rozbijemy głowę, połamiemy żebra, złamiemy rękę czy nogę), dostaniemy finansowe odszkodowanie (w przypadku śmierci dostaną je nasi najbliżsi). Będzie to zrekompensowanie poniesionych strat moralnych, odczuwanie dyskomfortu czy też bólu. Odszkodowanie wypłaca się jako odpowiedni procent od gwarantowanej sumy (najlepsze ubezpieczenia turystyczne gwarantują nam nawet do 100 tysięcy euro).

Ubezpieczenie zagraniczne od odpowiedzialności cywilnej stanowi ochronę nie tylko dla nas, ale również dla naszego portfela. W razie, kiedy będziemy (my lub nasze dzieci) sprawcami nieumyślnego wypadku na kimś innym albo zniszczymy jego mienie, to odszkodowanie (o takie ubiegać się może osoba poszkodowana na drodze sądowej), zostanie zapłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe – niewątpliwie do gwarantowanej przez nie sumy.

Dodatki do polisy- jakie z nich wybrać?

Poza standardowymi elementami, wybrane ubezpieczenie podróżne online albo zakupione stacjonarnie, można poszerzyć o warte uwagi, niemniej jednak nieobowiązkowe dodatki. Dobry pomysł to ochrona bagażu – w przypadku jego zagubienia, zniszczenia albo kradzieży, możemy liczyć na rekompensatę częściową za stracone osobiste rzeczy.

Osoby planujące podróżowanie samolotem, mogą ubezpieczyć się dodatkowo od spóźnienia przywiezienia bagażu (zgubionego przez operatora linii lotniczych), jak i od opóźnień lotu. Dla osób podróżujących autami, wybrane firmy, przygotowały ubezpieczenie turystyczne online pod postacią Auto Assistance, czyli wsparcie w przypadku awarii, usterki albo wypadku.

Ubezpieczenie bagażu jako dodatek do ubezpieczenia turystycznego

Wykupując ubezpieczenie podróży online albo stacjonarnie, można poszerzyć je o ochronę naszego bagażu. Znaczy to tyle, iż w sytuacji jego zniszczenia, kradzieży czy też zaginięcia, zostaną nam wypłacone pieniądze.

Takie ubezpieczenie ma za zadanie chronić bagaż osoby podróżującej od chwili rozpoczęcia podróży. W przypadku, kiedy będziemy mieć problemy z bagażem:

 • możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli nasz bagaż ulegnie zniszczeniu, zagubieniu albo kradzieży jeszcze podczas podróży albo w czasie naszego pobytu w docelowej lokalizacji,
 • możemy otrzymać odszkodowanie, jeżeli nasz bagaż przyleci na miejsce kilka godzin później aniżeli my, jeżeli w takim przypadku poniesiemy wydatki na poczet zakupu tak zwanych artykułów pierwszej potrzeby. Pieniądze mogą nam być zwrócone na podstawie posiadanych rachunków.

Jako bagaż mogą być potraktowane plecaki, walizki, nesesery, torby, paczki i ich zawartość. Mogą zawierać one ubrania oraz osobiste rzeczy, w tym chociażby sprzęt do robienia zdjęć czy filmów, czy też sprzęt komputerowy w przenośnej wersji, ochroną mogą być także objęte instrumenty muzyczne, wózek inwalidzki czy wózek dziecięcy.

Odszkodowanie może nam być wypłacone, jeżeli utracimy bagaż albo ulegnie on uszkodzeniu na skutek losowych wydarzeń, ale także akcji poszukiwawczej czy ratowniczej, zdarzenia w środkach lokomocji, nieszczęśliwego wypadku, kradzieży z włamaniem, jak również nagłej choroby, na skutek której nie mamy możliwości dopilnowania własnego bagażu – ubezpieczyciel może nas wspierać w różnych przypadkach, abyśmy mieli szansę na bezpieczne kontynuowanie podróży albo wrócenie do domu.

Jeżeli nasz bagaż zostanie zagubiony albo zniszczony, możemy otrzymać kwotę stanowiącą jego wartość, nie więcej, jednakże, aniżeli wynosi suma ubezpieczenia. Kiedy zaginie nam zaś sprzęt elektroniczny, możemy dostać nierzadko 50 procent sumy całego ubezpieczenia. Każdorazowo wypłacona kwota, ma wpływ na pomniejszenie sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu – kiedy zadziała?

Nasz bagaż zostanie objęty ubezpieczeniem, jeżeli będzie się on znajdować pod naszym bezpośrednim nadzorem albo jeżeli powierzymy go przewoźnikowi zawodowemu celem przewozu na podstawie przewozowego dokumentu albo kiedy oddamy bagaż za pokwitowaniem do przechowalni, pozostawimy go w zamkniętym pomieszczeniu naszego zakwaterowania. Bagaż będzie też podlegał ochronie, jeżeli pozostawimy go w bagażowym miejscu na dworcu albo umieścimy w zamkniętym bagażniku naszego auta albo w zamkniętym bagażowym luku.

Kiedy nie otrzymamy pieniędzy w ramach ubezpieczenia bagażu?

Jak w wypadku każdej polisy, tak i w sytuacji wykupu ubezpieczenia naszego bagażu, zdarzają się sytuacje, kiedy nie możemy liczyć na wypłacenie odszkodowania. Jedną spośród nich będzie na pewno utrata podróżnego bagażu w wyniku kradzieży bez włamania albo zastosowania dorobionego klucza czy kradzieży z włamaniem dokonanej z dachowego bagażnika auta, w sytuacji, kiedy bagażnik nie miał na wyposażeniu zamka zabezpieczającego. Znaczy to tyle, iż to przede wszystkim my sami musimy zadbać o bezpieczeństwo posiadanych bagaży, towarzystwo ubezpieczeniowe wesprze nas w przypadkach, kiedy bagaż został nam skradziony pomimo starań w zakresie jego odpowiedniego zabezpieczenia.

Miejmy również na względzie konieczność zabezpieczenia zawartości danego bagażu przed zalaniem jej substancjami żrącymi, barwnikami, tłuszczami czy płynami – w takich sytuacjach również nie dostaniemy odszkodowania. Także jeżeli zgłosimy, iż zniszczeniu uległy tylko plecaki, kufry, walizki czy też torby bez żadnej zawartości. Warto sprawdzić w warunkach ogólnych ubezpieczenia, w jakich przypadkach możemy liczyć na pomoc, a w jakich zaś ubezpieczenie na pewno nie zadziała.

Ubezpieczenie turystyczne dla osób aktywnych – jak je wybrać?

Jeżeli podczas wyjazdu będziemy uprawiać jakiś sport, musimy poddać sprawdzeniu czy firma nas ubezpieczająca nie wymaga wówczas wykupu dodatkowego rozszerzenia oferty. Brak takiego rozszerzenia w razie wypadków w czasie uprawiania aktywności wymienionych na liście sportów ryzykownych, będzie związany z odmowa pokrycia kosztów związanych z leczeniem oraz brakiem wypłaty odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki.

Ubezpieczenie dla osób aktywnych fizycznie

Okazuje się, iż wypadek wypadkowi nie jest równy, a to, iż dostaniemy odszkodowanie po ulegnięcie nieszczęśliwemu zdarzeniu podczas podróży, nie oznacza wcale, iż dostaniemy je, kiedy do wypadku dojdzie w czasie jazdy na nartach. I to poza wyznaczonymi szlakami. Jeżeli preferujemy spędzanie wolnego czasu na uprawianiu sportów o wysokim ryzyku albo ekstremalnych, bezwzględnie powinniśmy wykupić ubezpieczenie sportowe. Bez niego firma ubezpieczeniowa może nam odmówić wypłacenia odszkodowania, jeżeli coś nam się stanie w czasie praktykowania sztuk walki czy nurkowania.

Jakie sporty mogą być uznawane za ekstremalne przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

 • jazda na nartach wodnych,
 • wspinaczka skałkowa i wysokogórska,
 • narciarstwo poza wytyczonym szlakiem,
 • speleologia,
 • lotniarstwo,
 • spadochroniarstwo,
 • dyscypliny motorowodne,
 • sporty wodne na górskich rzekach,
 • jazda po muldach,
 • paralotniarstwo,
 • hellskiing,
 • skoki narciarskie,
 • kolarstwo szosowe i górskie,
 • skoki ze skał albo wysokich budynków.

Klauzula alkoholowa – czy warto ją mieć w swoim ubezpieczeniu turystycznym?

W niektórych towarzystwach oferowane jest rozszerzone ubezpieczenie turystyczne, gdzie została uwzględniona klauzula alkoholowa, która swoim zakresem obejmuje koszty NNW oraz leczenia. Przyda się na przykład w momencie, kiedy po spożyciu paru drinków ulegniemy wypadkowi w czasie wakacji na plaży, czy też po wypiciu paru porcji grzanego wina w czasie jazdy po stoku, odniesiemy kontuzję.

Jeśli dojdzie do jakiegoś wypadku albo tak zwanego trwałego uszczerbku na zdrowiu pod wpływem działania alkoholu, to firma ubezpieczeniowa sfinansuje koszty opieki medycznej albo wypłaci nam odszkodowanie do wysokości sumy zagwarantowanej w umowie.

Ubezpieczenie od aktów terroru

Firmy ubezpieczeniowe zwykle nie uwzględniają ochrony ubezpieczeniowej w przypadkach mających związek z terrorem. Jeżeli jednak zamierzamy jechać do kraju, w którym takie zagrożenie występuje, warto abyśmy przemyśleli kwestie wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od aktów terrorystycznych. Dzięki temu, będziemy mogli liczyć na udzielenie pomocy przez naszego ubezpieczyciela, czyli na przykład organizację powrotu do kraju.