Tematyka ubezpieczeń jest szeroką kategorią, która dzieli się na część obowiązkową oraz dobrowolną. Ubezpieczenie samochodu, w zależności od wybranego wariantu, zaliczyć można do obu. Z jednej bowiem strony jest ubezpieczenie OC, które jest podstawowe i obowiązkowe, dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych. Z drugiej zaś towarzystwa proponują całą gamę wariantów dodatkowych, które właściciel samochodu może dokupić, ale nie musi. Jakie zatem opcje mamy obecnie do wyboru i na co szczególnie należy zwrócić uwagę, przedstawione zostało w tym artykule.

Ubezpieczenie samochodu — podstawowe informacje

Regulacje na temat ubezpieczeń można znaleźć przede wszystkim w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ponadto każde towarzystwo ubezpieczeniowe tworzy swoje regulacje w tym zakresie, które zawarte są w OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a które jednocześnie nie mogą być sprzeczne z aktem nadrzędnym, którym jest właśnie wskazana ustawa. O ile w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie mają one zbyt dużych możliwości kształtowania regulacji, o tyle inaczej ma się sprawa w odniesieniu do wariantów dodatkowych.

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym występuje bardzo duża konkurencja. Istnieje wiele towarzystw, które starają się nawzajem przebijać swoje oferty, tak aby tylko to ich propozycja przypadła do gustu klientom. Obecnie zakres ubezpieczenia samochodu może być naprawdę szeroki. Oczywiście podstawą zostaje OC samochodu, ale coraz więcej osób decyduje się na autocasco, assistance czy NNW. A to dopiero początek możliwości. Dodatkowe opcje wybierane są głównie w przypadku samochodów nowych, o wysokiej wartości. Chociaż istnieje też znaczna liczba klientów, którzy zainteresowani są poszerzeniem ochrony w przypadku aut starszych. Towarzystwa jednak niejednokrotnie określają swoje limity, np. wiekowe w przypadku AC czy kwotowe przy ubezpieczeniu szyb. Jaka będzie ostateczna oferta, zależy już od konkretnego towarzystwa. Ponadto nie wszystkie muszą mieć taki sam zakres, regulowane jest to bowiem indywidualnie. Zanim więc przystąpimy do sprawdzenia już konkretnych warunków ubezpieczenia samochodu, powinniśmy sprawdzić, czy dane towarzystwo oferuje wszystkie te warianty, które nas interesują najbardziej.

Ubezpieczenia samochodowe powinno być dobrane indywidualnie do naszych preferencji i oczekiwań! To, czy zdecydujemy się jedynie na ubezpieczenie OC, czy jednak dobierzemy dodatki, musi być wyborem przemyślanym. Oczywiście z jednej strony poszerzamy ochronę naszego auta, ale z drugiej wraz z tym składka wzrasta.

Ubezpieczenie samochodu OC

Tak jak zostało to już wskazane powyżej, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że każda osoba, która posiada pojazd mechaniczny podlegający obowiązkowi rejestracji, musi mieć zawartą taką umowę. Dotyczy to zarówno samochodów, jak i motocykli, czy przyczepek. Polisa taka z jednej strony chroni finansowo sprawcę wypadku czy kolizji przed poniesieniem dużych kosztów naprawy pojazdu, czy wypłaty odszkodowania poszkodowanym osobom (np. w wyniku uszczerbku na zdrowiu), a z drugiej chroni właśnie poszkodowanych przed ewentualną niemożnością wypłaty należnej rekompensaty. Śmiało, można więc stwierdzić, iż jego celem jest finansowa ochrona w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody obydwu stron zdarzenia.

Przepisy prawa reguluję tę kwestię dokładniej, tzn. wskazują na sumy gwarancyjne, czyli maksymalne kwoty, które mogą być wypłacone. Tak więc zgodnie z przedstawioną już wyżej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ich wartość nie może być niższa niż równowartość:

– 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie;

– 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.

Wskazane wartości dotyczą jednego zdarzenia! Ile jednak będzie wynosić każdorazowo kwota odszkodowania, zależy co do zasady od rzeczoznawcy. To właśnie on sprawdza, jakie wystąpiły uszkodzenia czy uszczerbek na zdrowiu i na tej podstawie wylicza jaka rekompensata powinna zostać wypłacona. Jego zadaniem jest m.in. sprawdzenie, czy w danych okolicznościach faktycznie mogły powstać takie uszkodzenia pojazdu. Ma on na to 30 dni, bowiem w tym okresie powinno zostać wypłacone poszkodowanym odszkodowanie, chyba że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana.

Ubezpieczenia OC są podstawą dla każdego, kto chce być uczestnikiem ruchu. Dlatego też ważną kwestią do poruszenia jest również zagadnienie, co dzieje się z polisą w przypadku sprzedaży pojazdu? Otóż przechodzi ona na nowonabywcę, a więc polisa „wędruje” razem z samochodem. Sprzedający nie może jej wypowiedzieć, a z kolei kupujący ma kilka możliwości:

– Może skorzystać z polisy do końca okresu jej trwania: po zakupie należy zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego. Wówczas może ono:

a) Zrobić rekalkulację składki. To znaczy, że jeżeli poprzedni właściciel miał zawartą umowę na preferencyjnych warunkach, nas nie będą musiały one koniecznie dotyczyć i będzie wymagana dopłata. To, jaka będzie jej ewentualna kwota, zależy od konkretnej firmy.

b) Uaktualnić jedynie dane zgodnie z danymi nowego właściciela: przepisy prawa dają w tym zakresie towarzystwu wybór, a więc nie nakładają obowiązku. Większość z nich nie korzysta z przywileju możliwości rekalkulacji składki. Warto jednak odpowiednio wcześniej zaczerpnąć informacji, jaka jest sytuacja w naszym przypadku, tak aby później nie być nieprzyjemnie rozczarowanym.

Bardzo ważne jest tutaj podkreślenie, iż polisa taka trwa do końca okresu, na jaki została zawarta i nie zostaje automatycznie wznowiona. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku informowania klienta o zbliżającym się terminie. Należy szczególnie o tym pamiętać, bowiem zapomnienie może kosztować nas bardzo dużo, w związku z przewidzianymi karami za brak spełnienia obowiązku posiadania ważnej polisy OC;

– Może wypowiedzieć umowę: po zakupie samochodu kupujący może zawrzeć swoją polisą i wypowiedzieć umowę poprzedniego właściciela. Sprzedający otrzymuje w takiej sytuacji zwrot zapłaconej składki;

Ubezpieczenia OC są tematem bardzo rozległym. Jeżeli zatem mamy jakiekolwiek wątpliwości warto skonsultować je ze specjalistą — agentem ubezpieczeniowym. Jako ubezpieczenia obowiązkowe regulowane są przepisami prawa, które jednocześnie nakładają duże kary finansowe w przypadku niespełnienia danego obowiązku. Zanim więc podejmiemy jakąkolwiek decyzję, warto dokładnie sprawdzić, jakie mamy w związku z tym obowiązki. Przykładem może być sprzedaż czy zakup pojazdu.

OC a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczenia OC są ubezpieczeniami obowiązkowymi, regulowanymi przez ustawę. Na straży więc przestrzegania spełnienia tego obowiązku stoi UFG: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki tworzeniu odpowiedniej bazy danych i algorytmom jest w stanie wyłapać luki w okresach tych umów. Jeżeli tak się stanie, przewidziane zostały kary finansowe, które ulegają zmianie, a które jednocześnie uzależnione są od:

– Rodzaju pojazdu;

– Okresu pozostawania bez ochrony;

– Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

A zatem na podstawie powyższych wytycznych, w 2022 roku kary za brak ważnej polisy OC kształtują się na następującym poziomie:

– W przypadku samochodów osobowych: brak ochrony OC do 3 dni: 1 200 zł; od 4 do 14 dni: 3 010 zł; powyżej 14 dni: 6 020 zł;

– W przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów: brak ochrony OC do 3 dni: 1 810 zł; od 4 do 14 dni: 4 520 zł; powyżej 14 dni: 9 030 zł;

– W przypadku pozostałych pojazdów: brak ochrony OC do 3 dni: 200 zł; od 4 do 14 dni: 500 zł; powyżej 14 dni: 1 000 zł.

Wychwytywanie luk ubezpieczenia OC w ostatnim czasie jest na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego też, jeżeli w danym dniu rejestrujemy pojazd (szczególnie w przypadku nowych samochodów), należy pamiętać, aby go od razu ubezpieczyć. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu zapomnieliśmy o zawarciu nowej lub przedłużeniu dotychczasowej umowy (w przypadku, gdy nie obowiązuje automatyczne wznowienie) można oczywiście odwołać się od wydanej decyzji ws. nałożonej kary. W większości jednak przypadku konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów wskazujących, iż w danym okresie nie byliśmy zobowiązani do posiadania takiej polisy, lub ją mieliśmy, ale system zawiódł.

Ubezpieczenie Autocasco

Jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń dobrowolnych, dodatkowych jest Autocasco: AC. Jego zadaniem jest finansowa ochrona właściciela pojazdu uszkodzonego lub skradzionego. A w jaki sposób została dana szkoda spowodowana, zależy już od wybranego wariantu. Opcji mamy kilka:

– Gdy byliśmy sprawcami wypadku/kolizji: wówczas z naszej polisy OC wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanym (drugiej stronie zdarzenia), a my możemy naprawić swój samochód w ramach AC;

– Szkoda tzw. parkingowa: powszechnie została przyjęta taka nazwa, dotyczy jednak sytuacji, gdy sprawca zdarzenia (nawet przerysowania pojazdu) nie został zidentyfikowany, a tym samym nie mamy możliwości otrzymania odszkodowania z jego OC;

– Niszczycielskiego działania sił natury: możliwości jest bardzo wiele, a to, co dokładnie znajdzie się w zakresie, zależy już od konkretnego towarzystwa. Co do zasady można jednak wymienić np. huragan, grad, powódź;

– Działania osób trzecich: m.in. kradzież, kradzież z włamaniem.

Jako że jest to ubezpieczenie dodatkowe, towarzystwa tworzą swoje różnorodne warianty. Ubezpieczenie autocasco oferowane jest na ryzykach nazwanych i w ofercie All Risk. Ta ostatnia dotyczy wszystkich zdarzeń, które nie są wyłączone od odpowiedzialności w OWU. Na jaką opcję się zdecydujemy, zależy od naszych potrzeb i preferencji.

Oferta autocasco zawiera w sobie o wiele więcej elementów niż tylko ryzyka, które nas obejmują. Składka uzależniona jest bowiem również od takich czynników jak m.in. amortyzacji części, wariantu naprawy (czy to będzie kosztorys, warsztat czy ASO), czy wybraniu lub nie opcji braku redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Największy jednak wpływ ma właśnie suma ubezpieczenia, czyli na jaką kwotę wyceniamy nasz samochód. Od tego, jaka wysokość w tym punkcie zostanie wskazana, uzależnione jest późniejsze wypłacenie odszkodowania (szczególnie ważne jest to w przypadku szkody całkowitej, jak i kradzieży pojazdu).

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom mino casco czy inaczej nazywane smart casco. Skierowane jest ono do wszystkich tych, którzy nie widzą potrzeby aż tak kompleksowej ochrony, lub jest ona dla nich za droga, ale chcieliby otrzymać jakąś rekompensatę np. w przypadku gradu czy zderzenia ze zwierzęciem.

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Czasami jednak konieczne jest jego zawarcie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku leasingu. Firma leasingowa wymaga, aby samochód był objęty kompleksową ochroną! I to właśnie umowa pomiędzy tymi dwiema stronami reguluje dokładnie m.in. jaki, musi być zakres ubezpieczenia (w tym co będzie zawierało autocasco: np. konieczność naprawy ASO) oraz jaka musi być suma ubezpieczenia.

Inne dodatkowe warianty ubezpieczenia samochodu

Ubezpieczenia auta przybierają obecnie naprawdę różnorodne formy. Do tych najpopularniejszych, dodatkowych wariantów można zaliczyć:

– NNW: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jego kwota uzależniona jest od indywidualnego wyboru, a towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj wskazują widełki, w jakich tego wyboru można dokonać. Obejmuje ono zarówno kierowcę, jak i pasażerów;

– Assistance: opiera się przede wszystkim na holowaniu w razie wypadku, czy awarii. Firmy jednak poszerzyły jego zakres obecnie o m.in. pomoc w przypadku rozładowania akumulatora, próbę usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, kontynuowaniu podróży w przypadku awarii pojazdu czy nawet zapewnienie noclegu w razie konieczności! To, co znajdzie się w naszym zakresie, uzależnione jest od wybranego wariantu. Porównując jednak oferty, jego podstawa dodawana jest w wielu przypadkach gratis do podstawowego ubezpieczenia OC. Jeżeli jednak dużo podróżujemy, warto rozszerzyć tę opcję;

– Ubezpieczenie szyb: co do zasady wliczana jest szyba czołowa i szyba boczna. Jaka będzie SU przy tym ubezpieczeniu, zależy od konkretnego towarzystwa;

– Ochrona zniżek: wiele firm oferuje obecnie ochronę zniżek. Szczególnie do ubezpieczenia OC, chociaż przy autocasco także jest to możliwe. Obejmuje ona jednak sytuacje, kiedy w kolejnym roku będziemy kontynuować umowę ubezpieczenia OC w tej samej firmie. Czy obejmie jedno zdarzenie w danym okresie obowiązywania polisy, czy więc oraz jakie limity kwotowe zostały nałożone, uzależnione jest od konkretnej oferty;

Przedstawione punkty są tylko kilkoma propozycjami z dużo dłuższej listy wariantów. Tak naprawdę każde towarzystwo tworzy swoje propozycje. Oczywiście w większości na pierwszy rzut się one pokrywają. Jednak, aby faktycznie porównać oferty, trzeba sprawdzić nie tylko wariant, ale konkretny zakres, limity kwotowe i wyłączenia od odpowiedzialności, co już zawarte jest w OWU.

Od czego zależy składka polisy na samochód?

Ubezpieczenia OC są ubezpieczeniami obowiązkowymi, które jednocześnie w razie zdarzenia wypłacane jest drugiej stronie. Warto więc w tym zakresie szukać atrakcyjnej cenowo oferty. Najtańsze OC możliwe jest do znalezienia przy porównywaniu ofert wszystkich towarzystw, a przynajmniej większości tych funkcjonujących na rynku. Jaka jednak będzie konieczna do zapłaty składka, uzależnione jest od wielu czynników. Wśród nich można wskazać na:

– Dane właściciela pojazdu: brany jest pod uwagę przede wszystkim wiek właściciela. Osoby młodociane (zazwyczaj do 26 r. ż., które posiadają prawo jazdy mniej niż 3 lata) muszą liczyć się ze zwyżką. Składka więc automatycznie rośnie. Ponadto miejsce zamieszkania również jest ważne. Można zauważyć, że w dużych miastach jest ona większa niż w przypadku okolicznych miejscowości, czy wsi;

– Zniżki: każdy ubezpieczony (właściciel lub współwłaściciel) pojazdu z każdą kolejną polisą na samochód (roczną) uzyskuje dodatkowe 10% zniżki. Przyjmuje się, że maksymalnie może on otrzymać 60%. W przypadku jakiejkolwiek szkody zniżki zostają obniżone obecnie o około 20%;

– Parametry techniczne pojazdu: ważna jest przede wszystkim: marka i pojemność. Wiadomo, że im większa pojemność samochodu tym składka wzrasta. Ponadto są samochody, których ubezpieczenie jest droższe od innych.

– Zakresu: każdy wariant dodatkowy powoduje, że składka wzrasta. Jednocześnie jednak wzrasta zakres ochrony.

Cena ubezpieczenia samochodu uzależniona jest od kilku elementów. Dopiero podsumowanie ich wszystkich daje towarzystwu możliwość zaproponowania kwoty, za którą jest w stanie udzielić ochrony danemu pojazdowi. Ponadto warto tutaj zauważyć, iż firma ubezpieczeniowa nie ma możliwości odmowy zawarcia umowy OC, ale ma możliwość kształtowania stawki, za jaką to zrobi.

Ubezpieczenie samochodu online

Ubezpieczenia OC, czy ogólniej ubezpieczenie auta możliwe jest obecnie do zawarcia online. Śmiało, można nawet powiedzieć, że coraz więcej firm preferuje właśnie taki sposób dopełnienia formalności. Porównywarka ubezpieczeń OC, która proponowana jest przez różnorodne firmy, daje możliwość znalezienia naprawdę dobrych cenowo ofert. Najtańsze ubezpieczenia OC, również możliwe jest właśnie dzięki nim. Podając raz wszystkie wymagane dane (niezbędne do przedstawienia ofert), otrzymujemy całą listę towarzystw, wraz z podaną od razu stawką.

Niezależnie czy będzie to jedynie ubezpieczenie OC, czy również inne dodatkowe warianty możemy zawrzeć umowę w zaledwie kilka minut. Wybraną ofertę otrzymujemy w formie polisy na wskazany adres mailowy. Tak również przekazane są informacje, w jaki sposób można dokonać płatności i kiedy upływa wymagany tego termin.

Trzeba jednak pamiętać o wypowiedzeniu poprzedniej umowy. Nie zawsze wszystkie takie informacje podawane są we wskazanych porównywarkach, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistą. Chociaż działające w taki sposób firmy oferują obecnie również w razie pytań wsparcie konsultanta w formie rozmowy telefonicznej, czy za pomocą czatu.

Wciąż jednak działają placówki, które funkcjonują jako ubezpieczalnia OC, ale i oferują rozmaite inne ubezpieczenia komunikacyjne. Oferta jednak jest zawężona głównie do towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi mają podpisaną umowę, a zatem czasami jest to tylko kilka firm. Nie mnie jednak jeżeli, ktoś woli osobiste załatwienie takich formalności, to taka opcja wciąż jest możliwa.