Konto firmowe to rachunek, dzięki któremu możliwe jest łatwe operowanie finansami przedsiębiorstwa. Pozwala on na dokonywanie płatności (między innymi do kontrahentów, Urzędu Skarbowego lub ZUS), wypłatę pieniędzy z bankomatów oraz korzystanie z karty płatniczej. Decydując się na otwarcie rachunku firmowego, należy zapoznać się z kosztami jego prowadzenia, opłatami związanymi z wydaniem do niego kart oraz dostępnością dodatkowych produktów bankowych. Najlepsze konto dla firm, to takie, które oferuje proste i jednocześnie nowoczesne rozwiązania oraz nie generuje dodatkowych kosztów.

Konto bankowe dla firm – co to takiego?

Konto bankowe dla firm to narzędzie, które jest niezbędne do prowadzenia biznesu. Jest to rachunek bieżący przeznaczony dla spółek prawa handlowego oraz dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Używa się go między innymi do obsługi finansowej związanej z prowadzeniem działalności, to jest do opłacenia składek ZUS, rozliczeń z kontrahentami czy opłacenia należności podatkowych. Firmowe konto bankowe pozwala utrzymać ścisłą kontrolę nad budżetem przedsiębiorstwa. 

Podstawową zaletą konta firmowego jest możliwość oddzielenia transakcji prywatnych od transakcji związanych z prowadzeniem działalności. Dzięki niemu możliwe jest prawidłowe prowadzenie księgowości, co jest przydatne w przypadku kontroli skarbowej. Dodatkowo posiadanie konta firmowego może wiązać się z licznymi profitami. Banki często dysponują odrębną ofertą dla tego typu rachunków. Warto też wiedzieć, że opłaty związane z prowadzeniem osobnego konta firmowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Do czego wykorzystuje się konta firmowe?

Konto firmowe zdecydowanie ułatwia prowadzenie biznesu. Pozwala ono na łatwiejszą kontrolę budżetu firmy i daje wgląd w bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Oprócz tego rachunek firmowy umożliwia regularne płacenie podatków do Urzędu Skarbowego oraz opłacanie składek ZUS. Konto firmowe pozwala też zaoszczędzić dużo czasu i usprawnić procesy związane ze spłacaniem zobowiązań finansowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Firmowe konto bankowe to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest przyjmowanie pieniędzy ze sprzedaży produktów lub oferowanych usług. Rachunek firmowy pozwala na kontrolę stanu płatności i ułatwia ewidencję wpłat. Dodatkowo dzięki niemu możliwa jest szybka zapłata dostawcom i kontrahentom – na koncie bankowym można utworzyć szablony płatności, na których zawarte będą wszystkie dane niezbędne do wykonania przelewu. Konta firmowe pozwalają też na szybką regulację stałych opłat. W systemie bankowości internetowej wystarczy jedynie przygotować szablon przelewu, co ułatwia uiszczanie opłat za miesięczne wydatki, takie jak media lub wynajem lokalu. 

Co więcej, historia transakcji na koncie firmowym może być przydatna w procesie ubiegania się o kredyt na rozwój biznesu. Bycie stałym klientem banku pozwala na brak konieczności dostarczania wielu niezbędnych dokumentów. Poza tym, za pośrednictwem konta firmowego można uzyskać dostęp do dodatkowych produktów, takich jak lokaty, ubezpieczenia czy inne produkty finansowe. 

Najlepsze konto firmowe – czym się kierować przy wyborze?

Bardzo często początkujący przedsiębiorcy decydują się na założenie konta firmowego w banku, w którym posiadają otwarte konto osobiste. W niektórych przypadkach może być to dobry wybór, ale nie zawsze. Czym kierować się przy wyborze najlepszego konta firmowego?

Dobre konto firmowe powinno zaspokajać jak najwięcej potrzeb firmy i ułatwiać jej funkcjonowanie. Przeniesienie rachunku firmowego do innego banku jest możliwe, lecz wiąże się z licznymi problemami, takimi jak konieczność informowania kontrahentów, Urzędu Skarbowego czy ZUS.

Należy pamiętać, że wybór konta firmowego powinien być dostosowany do wielkości prowadzonego biznesu. W ofertach banków pojawia się zazwyczaj podział na kategorie: firmy, mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, korporacje. 

Przy wyborze konta bankowego dla firmy przydatny może być ranking kont firmowych, który w sposób przejrzysty przedstawia najważniejsze parametry. Na jakie aspekty warto zwracać uwagę? Najlepsze konto firmowe cechuje się przede wszystkim:

 • łatwością założenia konta i jego późniejszą obsługą – bardzo ważna jest możliwość zdalnego otwarcia rachunku, na przykład podczas wideo rozmowy z przedstawicielem banku lub za pomocą bankowości internetowej;
 • dostępnością różnych narzędzi w bankowości online – przed założeniem konta firmowego warto zainteresować się, jakie operacje finansowe i funkcjonalności będą na nim dostępne. Dobrą praktyką jest sprawdzenie zakresu możliwości bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Im więcej opcji, tym łatwiejsze będzie późniejsze korzystanie z konta firmowego;
 • atrakcyjnymi warunkami i kosztami prowadzenia rachunku – przed otwarciem rachunku firmowego należy zapoznać się z kosztami otwarcia konta i jego późniejszego prowadzenia. Niektóre banki posiadają specjalne warunki, których spełnienie pozwala na uniknięcie opłat związanych z korzystaniem z konta bankowego. Podstawowe koszty, na które trzeba zwrócić uwagę, to między innymi opłaty za przelewy bankowe do kontrahentów. Niektóre banki nie pobierają opłat za płatności między rachunkami swoich klientów. Inne z kolei posiadają w ofercie możliwość wykonania określonego pakietu bezpłatnych przelewów;
 • bezpłatnymi lub tanimi wypłatami i wpłatami środków przy pomocy bankomatów;
 • możliwością otwarcia rachunków pomocniczych – na przykład kont oszczędnościowych. Założenie nawet krótkoterminowej lokaty może być dobrą inwestycją, która przyniesie firmie zysk;
 • możliwością ustanowienia pełnomocników;
 • opcją skorzystania z oferty kredytowej – zarówno w postaci karty kredytowej, jak i rachunku kredytowego,
 • łatwym dostępem do pożyczek dla sektora biznesowego,
 • ofertą walutową – coraz więcej przedsiębiorców prowadzi swoją działalność na skalę międzynarodową lub inwestuje nadwyżki finansowe w obcych walutach. Duża część banków posiada atrakcyjną ofertę w zakresie prowadzenia tego typu rachunków;
 • dużą dostępnością bankomatów – przed otwarciem konta firmowego warto sprawdzić, czy w danej okolicy wybrany bank posiada rozbudowaną sieć  bankomatów;
 • dostępem do konta bankowego przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu – pozwoli to na zdalną obsługę rachunku w każdym momencie.

Konto firmowe – ranking

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze banku warto zapoznać się z analizami dostępnymi w internecie. Rankingi kont firmowych to świetne źródło informacji na temat dostępnych ofert i ich regulaminów. Przedstawiają one najbardziej istotne cechy każdego konta oraz porównują je ze sobą. Zwracają uwagę na opłaty związane z prowadzeniem danego konta bankowego, korzystania z karty płatniczej oraz kosztów wynikających z obsługi bankomatów.

Rankingi uwzględniają też często dodatkowe funkcje kont firmowych, takie jak prowadzenie rachunku w obcych walutach, możliwość bankowości internetowej i mobilnej, opcja księgowości online czy dostępność darmowych bankomatów. Dzięki temu możliwe poznanie najkorzystniejszej w danej chwili oferty.

Jak założyć konto firmowe?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do otwarcia rachunku firmowego konieczne jest posiadanie dokumentów, takich jak:

 • dowód osobisty,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

Rachunek firmowy można założyć dopiero po rozpoczęciu działalności gospodarczej – przy jego zakładaniu wymagany jest numer NIP. Oprócz osobistej wizyty w oddziale w celu założenia konta, wiele banków oferuje już możliwość założenia konta online. Umowa jest wówczas wysyłana kurierem. Po założeniu konta konieczna jest aktualizacja wpisu do CEIDG – należy wskazać nazwę banku i podać numer konta.

Założenia konta firmowego wymaga podpisania umowy przez obie strony – bank oraz upoważnionego przedstawiciela firmy. Jest ona zawierana na czas nieoznaczony, co oznacza, że w każdym momencie można ją wypowiedzieć. W wielu przypadkach należy się jednak liczyć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Umowa o konto firmowe – co powinno się w niej znaleźć?

Umowa o prowadzenie rachunku firmowego ma charakter cywilnoprawny. Nie ma jednego szablonu, jak powinna wyglądać umowa rachunku bankowego. Wymienić można natomiast elementy, które powinny być w niej zawarte. Są to między innymi:

 • strony, które zawierają umowę, czyli nazwa firmy i banku,
 • rodzaj otwieranego rachunku,
 • walutę, w  jakiej rachunek będzie prowadzony,
 • data zawarcia umowy,
 • czas, na jaki umowa została zawarta,
 • wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany,
 • terminy kapitalizacji i wypłaty odsetek,
 • opcje dysponowania środkami, które zostaną zgromadzone na rachunku,
 • warunki dokonywania zmian w umowie,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Czy przedsiębiorcy są zobligowani do posiadania konta firmowego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko jest zależne od tego, czym zajmuje się dana firma. W niektórych sytuacjach wymagane jest posługiwanie się kontem bankowych, jednak nie zawsze musi być to rachunek firmowy. Przynajmniej w teorii, w praktyce bowiem banki rzadko dają możliwość rozliczania transakcji firmowych przy użyciu rachunku osobistego.

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na założenie biznesu jest zobowiązany do wypełnienia formularza CEIDG-1, w którym należy podać dane rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności. Na wskazany numer wpływać będą środki z tytułu zwrotu podatku, dlatego warto wskazać numer konta firmowego.

Aktualna ustawa o prawie przedsiębiorców mówi o tym, że firmy są zobowiązane do rozliczeń transakcji w formie przelewu transakcji, jeśli jej kwota przekracza 15 tys. zł lub drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Dodatkowo zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, przedsiębiorstwa muszą korzystać z konta firmowego,gdy transakcje są rozliczane przy wykorzystaniu mechanizmu split payment

Split payment – co trzeba o nim wiedzieć?

Split payment to inaczej mechanizm podzielonych płatności. Tego typu sposób rozliczania niektórych transakcji jest jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku VAT. Split payment dotyczy w głównej mierze wyszczególnionych w ustawie transakcji pomiędzy różnymi firmami, które wynoszą powyżej 15 tys. zł. Jednak ze split payment można też korzystać dobrowolnie również przy niższych kwotach. W takich sytuacjach mechanizm podzielonej płatności polega na rozbiciu kosztu przelewu na dwie części – jedna z nich stanowi kwotę netto, która widnieje na fakturze, a druga podatek VAT, który trafia na subkonto. 

Warto mieć na uwadze, że jedynie konta firmowe pozwalają na realizowanie przelewów split payment.

Konto bankowe dla firmy jednoosobowej

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy otwieranie konta firmowego w jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe. Otóż z jednej strony prawo w żaden sposób nie obliguje do posiadania konta firmowego, ale z drugiej strony nakazuje podmiotom regulowanie zobowiązań podatkowych za pośrednictwem rachunku bankowego wskazanego w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo posiadanie konta bankowego jest konieczne w sytuacji, gdy transakcja odbywa się w relacji B2B oraz gdy kwota danej transakcji jest wyższa niż 15 tys. zł. 

Istnieje wiele czynników, które decydują o tym, które konto dla firmy jednoosobowej jest najlepsze. Istotne są koszty związane z prowadzeniem konta, dokonywania przelewów (również zagranicznych), dostępność oferty kredytowej oraz dodatkowych usług, takich jak leasing, faktoring czy e-księgowość. Ostateczna ocena konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej zależna jest przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. 

Na co jednak warto w szczególności zwracać uwagę? Oprócz wysokości opłat za otwarcie i prowadzenie konta firmowego, należy zapoznać się też z kosztami związanymi z wydaniem i używaniem karty debetowej, przelewami do urzędów, takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy, kosztami najpopularniejszych operacji bankowych, czyli przelewów zwykłych i ekspresowych, wypłat gotówki w bankomacie lub oddziale banku, a także operacji zagranicznych. 

Warto pamiętać, że konto dla firmy jednoosobowej zawsze można przenieść do innego banku. Należy jednak pamiętać o powiadomieniu odpowiednich podmiotów z otoczenia biznesowego oraz urzędy.  

 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność zarejestrowaną w CEIDG muszą zaktualizować dane we wniosku. Nowe informacje są automatycznie przesyłane do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • firmy, które działają jako spółki cywilne są zobligowane do dokonania zgłoszenia na formularzu NIP-2,
 • o zmianie numeru konta trzeba też poinformować osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości,
 • dobrze jest też powiadomić firmy oraz osoby, z którymi prowadzi się interesy,
 • należy zaktualizować dane zawarte na firmowej stronie internetowej, wizytówkach itd.

Konta prywatne a konta firmowe – czy można je połączyć?

Jako zaletę tego typu rozwiązania można podać między innymi niższe koszty utrzymania rachunku. Jednak w rzeczywistości dużo wygodniej jest posiadanie dwóch osobnych kont bankowych, które pozwolą na rozdzielenie wydatków osobistych i kosztów związanych z prowadzeniem działalności. 

Bardzo dużą wadą używania konta osobistego jako firmowego jest brak przejrzystości. Kontrolowanie poziomu wydatków w prywatnym i firmowym obszarze życia jest problematyczne – zwłaszcza, jeśli to samo konto jest wykorzystywane do opłacanie należności za tankowanie czy zakupy spożywcze. 

Warto mieć na uwadze, że w przypadku kontroli skarbowej należy przedłożyć pełny wyciąg z rachunku bankowego. Wpływy lub wydatki osobiste mogą budzić zastrzeżenia i być przyczyną konieczności składania dodatkowych wyjaśnień.

Konto firmowe jako odrębny rachunek pozwala na łatwe utrzymanie porządku w finansach, zapewnienie przejrzystości oraz bieżącą kontrolę wyników finansowych. Ponadto, konto firmowe umożliwia sprawniejsze wykonywanie przelewów do urzędów i kontrahentów oraz daje możliwość uzyskania szybkiego finansowania biznesu. Opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku firmowego mogą być uwzględnione w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa, co pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Co więcej, część banków zapewnia klientom biznesowym dostęp do ofert dodatkowych, które dedykowane są rozwojowi prowadzonej działalności. 

Najtańsze konto firmowe – na co zwracać uwagę?

Najlepsze konta firmowe wcale nie muszą dużo kosztować. Banki stale ze sobą konkurują, prześcigając się w ofertach dla klientów biznesowych. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów i wybranie najbardziej optymalnego konta firmowego. 

Najlepszy rachunek firmowy powinien być dostosowany do potrzeb firmy. Banki posiadają w swojej ofercie osobne możliwości dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczych i osobne dla spółek. 

Ważnym aspektem jest oczekiwana forma kontaktu z bankiem. Na rynku obecnych jest obecnie wiele banków online, które nie posiadają fizycznych oddziałów. Wszelkie transakcje finansowe dokonywane są za pośrednictwem internetu. W wielu przypadkach bankowość online jest tańsza od tradycyjnej. 

Przed założeniem konta warto przemyśleć, czy do rachunku bankowego ma mieć dostęp więcej niż jedna osoba. Jeśli tak, to należy skorzystać z oferty banku, która proponuje takie rozwiązanie za darmo. 

Oferty kont firmowych różnią się też między innymi odsetkami i kosztami zaciągnięcia kredytu. Dlatego przed założeniem konta warto zainteresować się, czy takie rozwiązanie będzie potrzebne w przyszłości. 

Najtańsze konta firmowe to takie, które pozwalają na tanie wykonywanie operacji bankowych. W zależności od rodzaju prowadzonej firmy należy zastanowić się, który bank oferuje najbardziej optymalną ofertę przelewów krajowych lub zagranicznych.  

Kolejny aspekt, to konieczność wypłacania gotówki z bankomatów. Firmy, które potrzebują stałego dostępu do bankomatów powinny zdecydować się na takie konto bankowe, które ma niskie lub darmowe koszty wypłat.

Gdzie szukać promocji na konta firmowe?

Promocje dotyczące kont firmowych bardzo często są wyszczególnione w dostępnych w internecie rankingach dotyczących kont firmowych. Dobrą praktyką jest dokładna analiza informacji w nich zamieszczanych, ponieważ banki często posiadają okresowe rabaty dla nowych klientów i przygotowane dla nich ciekawe oferty i bonusy.

Częstą promocją jest brak naliczania opłat za prowadzenie rachunku firmowego przez kilka pierwszych miesięcy lub rok. Dodatkowo niektóre banki rezygnują z naliczania kosztów za posiadanie i użytkowanie karty lub korzystanie z bankomatów i wpłatomatów. Część banków zapewnia niższe koszty, jeżeli klient będzie regularnie zasilał konto wysokimi wpływami. 

Innym bonusem mogą być premie za skorzystanie z terminala płatniczego lub zdecydowanie się na dodatkowy produkt, taki jak na przykład konto walutowe.

Darmowe konto firmowe – prawda czy mit?

Na rynku dostępne są liczne oferty bankowe dla firm. W rzeczywistości rachunki firmowe w zasadzie nigdy nie są całkowicie darmową usługą. W wielu przypadkach darmowe są jedynie niektóre aspekty, takie jak prowadzenie konta bankowego, wydanie karty płatniczej czy wypłaty z bankomatów. Płatne natomiast okazuje się przedłużenie oferty lub dostęp do dodatkowych usług. 

W wielu przypadkach niektóre czynności stają się odpłatne po wykorzystaniu darmowego pakietu – na przykład limitu 10 darmowych przelewów w miesiącu. Dlatego przed założeniem konta firmowego należy przeanalizować tabelę opłat i prowizji, z której można się dowiedzieć o rzeczywistych kosztach związanych z prowadzeniem konta. W szczególności warto zainteresować się opłatami za założenie i prowadzenie konta i subkonta, realizację przelewów, posiadanie i używanie karty płatniczej, dokonywanie transakcji w bankomatach i oddziałach banków. 

Konto firmowe przez internet

Założenie konta firmowego przez internet jest bardzo wygodną opcją – pozwala to zaoszczędzić czas, a niekiedy nawet pieniądze, które trzeba by było przeznaczyć na dojazd do placówki.  

Proces zakładania konta firmowego online jest szybki i komfortowy. W większości przypadków wystarczy jedynie wejść na stronę internetową danego banku i złożyć odpowiedni wniosek. Niektóre banki oferują też możliwość założenia konta poprzez aplikację mobilną. W większości przypadków z konta firmowego można korzystać niemal natychmiast po otwarciu rachunku. Warto wiedzieć, że banki pozwalają na zastosowanie nowoczesnych metod autoryzacji, dzięki którym możliwe jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 

Niestety niektóre banki mogą wymagać od klientów odwiedzenia swojego oddziału w celu podpisania umowy. Przed założeniem konta firmowego online warto zatem zainteresować się, które banki umożliwiają przedsiębiorcom możliwość założenia rachunku firmowego w sposób całkowicie zdalny.

Jakie konto firmowe wybrać?

Najlepsze konto firmowe 2023 – na jakie się zdecydować? W dzisiejszych czasach konto firmowe może być przepustką do innowacyjnych możliwości. Oprócz wymienionych przez nas wcześniej cech, które powinno posiadać najlepsze konto bankowo, warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania, które mogą okazać się przydatne zarówno w kontekście firmowego budżetu, jak i w innych aspektach codziennego życia przedsiębiorcy. 

W 2023 roku osoby posiadające z kont firmowych mogą korzystać z takich dodatkowych usług, jak:

 • wsparcie księgowych,
 • dodatkowe ubezpieczenia, 
 • konta oszczędnościowe,
 • produkty finansowe adresowane do klientów biznesowych,
 • wsparcie dedykowanych konsultantów.

Dodatkowo do dyspozycji klientów przekazywane są nowoczesne i intuicyjne aplikacje mobilne czy serwisy bankowości elektronicznej. Konta firmowe mogą być też narzędziem do kontroli różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem biznesu i zarządzania różnymi sektorami działania firmy. 

Inne udogodnienia w obecnych kontach firmowych to między innymi możliwość korzystania z wirtualnych kantorów walutowych lub dostęp do platform inwestycyjnych. Dodatkowo niektóre banki umożliwiają realizację płatności faktur poprzez skanowanie kodów QR.