Źródła finansowania przedsiębiorstwa można podzielić na własne oraz obce. Do własnych należą kapitały wniesione przez założycieli, zaś do obcych wszelkiego rodzaju instrumenty dłużne, w tym kredyty oraz pożyczki. Finansowanie zewnętrzne służy nie tylko utrzymaniu bieżącej płynności, ale jest istotne także w kontekście inwestycji. Jednym z instrumentów, po które chętnie sięgają firmy, jest pożyczka. Udzielają ją banki, lecz coraz częściej również firmy pożyczkowe, które swoją ofertę kierują nie tylko do osób fizycznych, ale też do przedsiębiorców.

Czym charakteryzuje się pożyczka dla firm?

Pożyczka dla firm to jeden z produktów finansowych, po który najczęściej sięgają przedsiębiorcy. Jest ona udzielana na mocy Kodeksu Cywilnego, w przeciwieństwie do kredytów bankowych, które regulowane są ustawą Prawo Bankowe. W teorii pożyczki może udzielić każdy – bank, firma pożyczkowa, a nawet osoba prywatna. Niemniej jednak przedsiębiorcy najchętniej sięgają po pożyczki, których udzielają banki bądź firmy pożyczkowe, tak aby mieć pewność co do wiarygodności pożyczkodawcy. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w banku o wiele trudniej otrzymać pożyczkę, niż w wyspecjalizowanej firmie pożyczkowej. Należy bowiem wykazać się wysoką zdolnością kredytową, i to nie tylko w kontekście przedsiębiorstwa – często oceniana jest również zdolność kredytowa właścicieli firmy. Tymczasem firmy pożyczkowe prowadzą nieco bardziej liberalną politykę wobec swoich klientów, także biznesowych. Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są zwykle na na kwoty rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Spłaca się je w miesięcznych ratach, których ilość ustalana jest indywidualnie. Poza pożyczonym kapitałem, należy dodatkowo uregulować odsetki oraz prowizję, którą pobiera firma pożyczkowa.

Które przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki pozabankowe dla firm przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy działają w różnych branżach. Chętnie sięgają po nie zarówno duże, dobrze prosperujące firmy, jak i podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. O pożyczkę mogą ubiegać się firmy, które działają na rynku od wielu lat i mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową, lecz coraz częściej tego typu finansowanie udzielane jest także początkującym przedsiębiorcom, którzy potrzebują środków na rozwój działalności gospodarczej. Co istotne, właściciele firmy nie muszą przedstawiać szerokiej dokumentacji, aby pozyskać pieniądze. Firmy pożyczkowe nie wymagają do wglądu:

 • sprawozdań finansowych,
 • deklaracji podatkowych,
 • zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS oraz podatków,
 • projektów inwestycyjnych,
 • biznesplanów.

Na co można przeznaczyć środki pochodzące z pożyczki?

Wydatki, jakie na co dzień ponosi przedsiębiorstwo, można najogólniej podzielić na dwie kategorie – wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Do wydatków bieżących zalicza się koszty związane z:

 • zakupem materiałów produkcyjnych i biurowych,
 • wypłatą wynagrodzeń,
 • zapłatą podatków i składek ZUS,
 • regulowaniem zobowiązań handlowych,
 • regulowaniem zobowiązań finansowych, jeśli przedsiębiorstwo takowe posiada.

Tymczasem wydatki inwestycyjne służą zrealizowaniu jakiegoś większego projektu, z którego docelowo przedsiębiorstwo ma czerpać korzyści finansowe. Chwilówka dla firm może posłużyć sfinansowaniu wydatków zarówno o charakterze bieżącym, jak i inwestycyjnym. Nawet dobrze prosperujące firmy mogą napotkać problemy finansowe, związane na przykład z nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahenta. Brak środków na wypłatę wynagrodzeń czy zapłatę podatków zachęca do zaciągnięcia pożyczki dla firm. Dzięki niej można uregulować zobowiązania w terminie, a po otrzymaniu płatności w wygodny sposób spłacić pożyczkę. Pożyczka firmowa może okazać się też dobrym rozwiązaniem, jeśli brakuje nam środków na dokończenie inwestycji. Zazwyczaj bowiem wstępny kosztorys w pewnym stopniu odbiega od rzeczywistych wydatków, jakie będzie musiał ponieść przedsiębiorca. Pieniądze pochodzące z pożyczki dla firm mogą pomóc dokończyć inwestycję w krótkim czasie.

Jak otrzymać pożyczkę dla firm?

Pożyczka na firmę może być udzielona w tradycyjny sposób, stacjonarnie bądź też online. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się zaciągnąć pożyczkę przez internet, gdyż mogą w ten sposób zaoszczędzić sporo cennego dla nich czasu. Jak wygląda procedura wnioskowania o pożyczkę? Otóż pierwszym krokiem do jej otrzymania, jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej wybranej firmy pożyczkowej. We wniosku podaje się podstawowe dane dotyczące firmy, a często także osoby właściciela. Dotyczy to w szczególności tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Następnie należy oczekiwać na weryfikację wniosku. Firma pożyczkowa zazwyczaj bowiem sprawdza historię kredytową przedsiębiorstwa – czy nie jest ono zadłużone na moment składania wniosku. Informacje o niespłaconych zobowiązaniach można pozyskać z powszechnie dostępnych baz, takich jak na przykład KRD. Dodatkowo pożyczkobiorca będzie zobowiązany przejść procedurę weryfikacyjną za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dzięki niej można upewnić się, że nie dochodzi do wyłudzenia środków na firmę bądź dane osobowe właścicieli.

Pożyczka dla firm, a zdolność kredytowa

W kontekście chwilówki dla firm bardzo często pojawia się pytanie o zdolność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy. O ile jednak banki oceniają ją w sposób dosyć surowy, o tyle firmy pożyczkowe nie sprawdzają zdolności kredytowej ani samego podmiotu gospodarczego, ani też jego właściciela bądź właścicieli. Wręcz przeciwnie – nie są wymagane żadne zaświadczenia czy innego typu dokumentacja, która miałaby posłużyć do oceny zdolności kredytowej. Niemniej jednak przedsiębiorca sam powinien ocenić, czy będzie w stanie spłacać pożyczkę w terminie, na ustalonych z firmą warunkach. Pożyczki dla firm przez internet, choć wygodne i niezwykle popularne, trzeba spłacać na takich samych zasadach, jak pożyczki i kredyty bankowe. Zazwyczaj spłaty dokonuje się z wypracowanych przez firmę zysków. Najtrudniej zdolność kredytową jest ocenić początkującym przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet idealnie przygotowany biznesplan nie jest w stanie powiedzieć im, kiedy rzeczywiście zaczną osiągać zyski i kiedy będą w stanie spłacić pożyczkę. Pożyczki pozabankowe dla nowych firm ich właściciele bardzo często muszą spłacać ze środków własnych, na przykład z oszczędności. Warto więc we własnym zakresie oszacować, czy rzeczywiście będziemy w stanie terminowo spłacić swoje zobowiązanie, na wypadek, gdyby firma nie przynosiła w pierwszych miesiącach działalności oczekiwanych dochodów.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczki dla firm?

Pożyczka na firmę online to często jedyny sposób na pozyskanie gotówki w krótkim czasie. Niemniej jednak, warto świadomie dokonać wyboru konkretnej oferty, z której będziemy chcieli skorzystać. Pod uwagę należy wziąć między innymi:

 • kwotę pożyczki,
 • jej oprocentowanie (w tym kontekście bardzo ważna jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO),
 • sugerowany okres kredytowania,
 • dodatkowe koszty, jakie będzie trzeba ponieść, aby pozyskać finansowanie.

W kontekście kwoty pożyczki dla firm, należy przede wszystkim zastanowić się, na co przeznaczymy pieniądze i jaka suma rzeczywiście jest nam potrzebna. Pamiętajmy, że zaciąganie zobowiązania na wysokie kwoty powoduje automatyczny wzrost kosztów, jakie będziemy musieli ponieść. Tymczasem na oprocentowanie pożyczki składają się odsetki oraz prowizja, jaką pobiera firma pożyczkowa. Im niższa wartość RRSO, tym niższe koszty związane z obsługą pożyczki będziemy musieli ponieść, i na odwrót. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż szybkie pożyczki dla firm zwykle są wyżej oprocentowane, niż pożyczki bądź kredyty bankowe. Wynika to w głównej mierze ze specyfiki produktu finansowego – firma pożyczkowa, nie sprawdzając zdolności kredytowej klienta, ponosi większe ryzyko, zatem oczekuje wyższej premii. Okres kredytowania to natomiast nic innego, jak czas, w którym będziemy spłacać pożyczkę. Zazwyczaj pożyczki dla firm pozabankowe spłaca się w ciągu kilku miesięcy, choć jeśli opiewają one na wyższe kwoty, to okres kredytowania może wynosić nawet kilka lat. Ważne, aby dostosować go do możliwości finansowych firmy. Im dłużej będziemy spłacać pożyczkę, tym większe koszty poniesiemy, lecz z drugiej strony będziemy mogli w świadomy sposób zarządzać budżetem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni też zwrócić uwagę na dodatkowe opłaty, jakie może, lecz nie musi, pobierać firma pożyczkowa.

Pożyczka pozabankowa dla nowo powstałej firmy

Z pozyskaniem finansowania zwykle nie mają problemu firmy, które działają na rynku od dłuższego czasu i osiągają zadowalające przychody. Zdecydowanie trudniej jest początkującym przedsiębiorcom, którzy w głównej mierze muszą liczyć na swoje własne oszczędności, ewentualnie także dotacje. Zazwyczaj nie mogą oni liczyć na kredyt, pożyczkę bankową czy leasing, bowiem produkty te zarezerwowane są dla firm, które działają na rynku przez minimum pół roku. Tymczasem to właśnie w pierwszych miesiącach pieniądze są potrzebne najbardziej. Należy wtedy poczynić liczne wydatki inwestycyjne, których nie można odłożyć na później. Z pomocą przychodzi pożyczka dla nowej firmy, która udzielona zostaje przez firmę pożyczkową. Co do zasady, pożyczka dla nowych firm charakteryzuje się takimi samymi warunkami, jak pożyczka dla podmiotów, działających na rynku przez dłuższy okres czasu. Pieniądze można wydatkować w dowolny sposób – nie obowiązują tutaj żadne ograniczenia, co ma miejsce na przykład w przypadku dotacji celowych. Pożyczka dla firmy jednoosobowej może być spłacana przez dłuższy okres czasu, w zależności od możliwości finansowych samego przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli. Co ciekawe, często pożyczki dla nowych firm okazują się być lepszym rozwiązaniem, niż kredyty bankowe czy leasing, które czasami są przyznawane początkującym przedsiębiorców, jednak najczęściej na bardzo niekorzystnych warunkach.

Pożyczka dla firm – bankowa czy pozabankowa?

Przedsiębiorcy, chcąc pozyskać finansowanie, bardzo często udają się przede wszystkim do banku. Instytucje te przygotowały liczne oferty dla małych i większych firm, jednak warto pamiętać, że uzyskanie pożyczki bankowej czy kredytu wiąże się z długim czasem oczekiwania na decyzję. Banki zawsze oceniają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów, także przedsiębiorców. Należy więc dostarczyć pełną dokumentację, na podstawie której bank wyda decyzję odnośnie przyznania finansowania bądź odrzuci wniosek. Zwykle na decyzję trzeba czekać od kilku dni do nawet dwóch tygodni, zatem nie ma tutaj mowy o szybkim pozyskaniu środków finansowych. Inaczej jest w przypadku pożyczek pozabankowych. Pożyczka dla firm online może zostać przyznana bez konieczności wychodzenia z domu bądź z biura. Wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut, natomiast pieniądze przekazywane są na konto klienta niezwłocznie po zaakceptowaniu formularza. Czasami można je otrzymać nawet w 15 minut, choć wiele zależy od tego, w jakim banku posiadamy konto oraz w jakim dokładnie czasie wnioskujemy o pożyczkę. Nieco dłużej poczekamy na pieniądze w dni wolne od pracy, co wynika ze specyfiki księgowania przez bank przelewów. Pożyczka na firmę online daje więc możliwość pozyskania środków pieniężnych w bardzo krótkim czasie, co niewątpliwie stanowi jej atut.

Jak często można sięgnąć po pożyczkę dla firm?

Prowadzenie firmy związane jest z koniecznością ciągłego pozyskiwania funduszy na jej rozwój. Pojawia się zatem pytanie, jak często można sięgać po pożyczkę pozabankową dla firm? W rzeczywistości nie ma określonego limitu – najczęściej firmy pożyczkowe wymagają, aby przed złożeniem wniosku o kolejną pożyczkę, spłacić poprzednią. Pożyczka pozabankowa dla firm nie zostanie udzielona, jeśli przedsiębiorstwo jest zadłużone, czyli nie spłaca terminowo swoich zobowiązań. Po finansowanie możemy jednak sięgać w momencie, gdy dobieramy także inne źródła, z których pozyskujemy gotówkę, na przykład:

 • kredyt,
 • leasing,
 • faktoring,
 • pożyczka bankowa.

Co do zasady, pożyczki dla firm udzielane są na dowolny cel, w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Nie ma więc przeszkód, aby za ich pomocą finansować powstałe długi, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia. Dochodzi wtedy bowiem do rolowania długów, które jest bardzo negatywnym zjawiskiem. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie opracowanie planu restrukturyzacji finansowej, dzięki któremu przedsiębiorstwo będzie mogło uregulować swoją sytuację finansową.

Pożyczka dla firm na preferencyjnych warunkach – czy to możliwe?

Po pożyczkę dla firm sięgają przedsiębiorstwa z różnych branż, w zmiennej sytuacji finansowej. Niektóre z nich potrzebują w krótkim czasie pozyskać finansowanie, gdyż znajdują się na granicy wypłacalności. Inne natomiast chcą uzyskać środki na większe inwestycje, lecz ich ogólna sytuacja finansowa oceniana jest jako bardzo dobra. Pojawia się więc pytanie, czy w obu przypadkach firmy mogą liczyć na różne warunki, na jakich zostanie udzielona pożyczka. Co do zasady, sytuacja finansowa firmy ma wpływ na warunki kredytowania, jednak w momencie, gdy zaciągamy zobowiązanie w banku. Wtedy też możemy negocjować warunki umowy. Tymczasem firmy pożyczkowe przygotowują jednolitą ofertę dla wszystkich przedsiębiorstw. Warto mieć na uwadze, że bez sprawdzania zdolności kredytowej (co stanowi atut pożyczek pozabankowych i znacznie przyspiesza procedurę pozyskania finansowania), trudno byłoby przyznać pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą więc poszukiwać lepszych ofert pożyczki dla firm, tak aby ponosić niższe koszty związane z obsługą długu.

Pożyczka pozabankowa, a inne źródła finansowania – co wybrać?

Pożyczki dla firm pozabankowe stały się obecnie jednym ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. Ich zaletą jest przede wszystkim możliwość pozyskania środków finansowych w krótkim czasie oraz wydatkowania ich na dowolny cel. Z drugiej strony pożyczki te zwykle są wysoko oprocentowane, przez co ich obsługa związana jest z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów. Warto mieć na uwadze, że struktura finansowa przedsiębiorstw nie jest jednolita – bardzo często firmy korzystają z kilku źródeł finansowania jednocześnie. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i dużych korporacji. Dlatego też z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby środki pochodzące z pożyczki „uzupełniały się” z tymi, które pochodzą z kredytu, faktoringu czy leasingu. Należy bowiem dywersyfikować źródła finansowania, zachowując przy tym bezpieczną ich strukturę, w podziale na kapitały własne oraz finansowanie obce. Pożyczka, podobnie jak inne produkty finansowe o charakterze dłużnym, musi zostać uwzględniona w bilansie przedsiębiorstwa. Tymczasem koszty związane z jej obsługą – odsetki, prowizja i inne mogą zostać uwzględnione w podatkowych kosztach uzyskania przychodów, obniżając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.