Własna działalność gospodarcza zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów finansowych. Odnosi się to do początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i późniejszego ewentualnego rozwoju. W jaki sposób zostanie to dokonane, uzależnione jest od decyzji samych właścicieli. Możliwości obecnie jest naprawdę wiele, od samofinansowania, do korzystania ze źródeł zewnętrznych. Wśród tych ostatnich można wyróżnić dofinansowania np. unijne, jak i kredyty dla firm. Konieczne jest jednak posiadanie wiedzy w tym zakresie, tak aby wybrać źródła najbardziej dla nas korzystne. Poniższy artykuł rozwija to zagadnienie i wskazuje, na co powinno zwrócić się szczególną uwagę, wybierając kredyt dla firm. 

Kredyty dla przedsiębiorstw — podstawowe informacje 

Przepisy prawa regulują tematyką kredytów w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Zgodnie z jej art.69§1 „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”. 

Zapis taki odnosi się zarówno do kredytów przeznaczonych dla osób prywatnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą (jednoosobową lub w formie spółki). Artykuł ten ma za zadanie przedstawić tematykę kredytu firmowego, dlatego początkowo warto pokreślić, iż powinien on zostać przeznaczonych na cele biznesowe (cele związane z działalnością gospodarczą).

Kolejną ważną kwestią, którą należy poruszyć, a która jest podstawą każdego kredytu to zdolność kredytowa. Nie każdy ją posiada, a prowadzenie firmy znacząco utrudnia tę kwestię. Co do zasady można wskazać konkretne dokumenty, które warto mieć przygotowane już przed rozpoczęciem wnioskowania, tak aby skrócić czas wydania decyzji. To właśnie one są podstawą oceny wskazanej zdolności firmy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych wobec banku. Na ich podstawie wydawana jest decyzja pozytywna, odmowa lub postawione są dodatkowe do spełnienia warunki. Wśród tych ostatnich można wymienić np. żądanie zabezpieczenia kredytu w postaci zastawu.

Tak więc zgodnie z powyższym śmiało, można stwierdzić, że chcąc skorzystać z finansowania zewnętrznego w postaci kredytu firmowego, należy się odpowiednio do tego przygotować! Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać oferty różnorodnych banków za pomocą Internetu lub zapytać o nie bezpośrednio w stacjonarnej placówce. Oczywiście istnieje także możliwość skorzystania z pomocy profesjonalisty. Obecnie bardzo dużo osób trudni się w doradztwie finansowym czy też bankowym, dzięki czemu możliwe jest negocjowanie warunków (oprocentowania), a tym samym czasami zaoszczędzenie naprawdę dużych kwot.

W dobie XXI wieku coraz więcej formalności zaczęto załatwiać zdalnie — online. Dotyczy to także kredytów, bowiem dostępny jest już również kredyt dla firm online. Mimo jednak tego, że możemy zawnioskować przez Internet to jednak w większości przypadków, aby dopełnić formalności, będziemy musieli udać się bezpośrednio do oddziału banku.

Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć w tym punkcie, jest zabezpieczenie kredytu. W większości przypadków jest to bardzo ważne, aby uzyskać pozytywną decyzję. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy nie jest to konieczne. Wynika to jednak z bardzo dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a jednocześnie długotrwałej współpracy z bankiem i w terminie spłacanie wszelkich należności. Pod uwagę brany jest również rodzaj kredytu!

Kredyt dla przedsiębiorców jest instytucją specjalnie stworzoną dla właścicieli firm, którzy nie posiadają odpowiednich środków na samofinansowanie lub po prostu nie chcą ich wykorzystywać. Niezależnie jednak od przyczyny jego zaciągnięcia zawsze należy wcześniej zastanowić się, czy aby na pewno będziemy w stanie spłacać to zobowiązanie, czy będzie ono dla nas najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw 

Kredyt na firmę, jak zostało to już wskazane powyżej, jest jednym ze sposobów finansowania naszej działalności. Odnosi się to zarówno do nowo powstałych firm, jak i tych, które planują inwestycje wzmacniające pozycję na rynku. Funkcjonujące instytucje finansowe, konkurują ze sobą w zakresie przedstawiania jak najlepszych ofert dla nowych i stałych klientów. W związku z tym analizując propozycje banków, można wskazać na następujące rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw:

  • Kredyt inwestycyjny — skierowany jest do przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność poprzez inwestowanie np. w nowe technologie. Mogą z niego skorzystać zarówno duże firmy (działające w formie spółek) jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Aby móc z niego skorzystać większość instytucji finansowych wymaga wkładu własnego. Jego wysokość co do zasady waha się w granicach 20%-30% całej inwestycji. Jaka jednak będzie to konkretna kwota, zależy już od konkretnego banku;
  • Kredyt pomostowy — jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest on na czasowe finansowanie wydatków działalności. Nieodłącznie związany jest z dotacjami unijnymi. Przedsiębiorca, który się o nie starał, a który jednocześnie otrzymał pozytywną decyzję, potrzebuje niejednokrotnie środków na zachowanie płynności finansowej, aż do momentu uzyskania tych pieniędzy. Wychodząc więc naprzeciw potrzebom klientów, banki stworzyły taką możliwość, właśnie w postaci kredytu pomostowego. Jego wysokość może wynosić nawet 100% inwestycji unijnej;
  • Kredyt technologiczny — jest on specyficznym rodzajem zobowiązania finansowego, które jednocześnie zamiennie nazywane jest mianem dotacji. W przeciwieństwie do kredytów gotówkowych skierowany jest jedynie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działających na rynku od dłuższego czasu. Tym samym z katalogu firm, które mogą z niego skorzystać, wyłączone zostały jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak sama nazwa wskazuje, może on zostać przeznaczony na zakup nowej technologii lub wdrożenie własnej. Ważne jest, aby dzięki niej m.in. znacząco ulepszyły się różnorodne procesy w przedsiębiorstwie. To, co jest w jego przypadku szczególnie ważne to fakt, iż udzielany jest on za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego zajmującego się m.in. prowadzeniem naboru i oceną złożonych wniosków (czy spełniają wszystkie wymagane przepisami kryteria);
  • Kredyt konsolidacyjny — podobnie jak w przypadku kredytów konsolidacyjnych dla osób prywatnych jego celem jest konsolidacja, a więc połączenie kilku zobowiązań finansowych (nawet w różnych bankach) w jedną całość. Dzięki temu spłacamy jedną ratę, a nie kilka, a w konsekwencji jest to dla nas opcja bardziej opłacalna finansowo. Uważany jest za optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Dzięki temu wydłużamy okres spłaty, a więc miesięcznie ponosimy mniejsze koszty. Bardzo często właściciele firm decydują się w takiej sytuacji na dobranie dodatkowej gotówki, co oczywiście jest możliwe;
  • Kredyt na start firmy (dla młodych przedsiębiorców) – kredyt na otwarcie firmy ma za zadanie zapewnić możliwość w ogóle rozpoczęcia jej działalności na rynku. Instytucje finansowe mogą go udzielić w różnorodnej postaci od kredytu inwestycyjnego, aż do odnawialnego limitu na koncie. To, co zaproponuje nam konkretna placówka, zależy już bezpośrednio od jej oferty; 

Kredyt dla firm to również leasing na pojazdy. Możliwość jego zaciągnięcia ma niemal każdy przedsiębiorca. Czasami nawet nie jest wymagana zdolność kredytowa działalności, a więc skierowany jest również do nowo powstałych firm. To, jaka konkretnie będzie to oferta, zależy już od danej instytucji. Wymagania są różnorodne. Co do zasady jednak maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy (czas, na jaki można zaciągnąć to zobowiązanie) a samochód leasingowy nie powinien być starszy niż 5 lat. Oczywiście, tak jak zostało to już wspomniane, wymagania te mogą się różnić.

Wskazane powyżej rodzaje kredytów są jedynie kilkoma przykładowymi, na które najczęściej decydują się przedsiębiorcy. Kredyt dla nowych firm czy kredyt inwestycyjny dla firm stanowi bardzo duże wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy. Dzięki niemu mogą rozpocząć swoją działalność na rynku lub rozszerzać ją, np. poprzez wprowadzanie nowych technologii. Jaką on ostatecznie przybierze postać, zależy przede wszystkim od samego wnioskodawcy, banki jednak wymagają w odniesieniu do przedsiębiorców dużej ilości poświadczeń. Dzięki nim mogą oszacować ryzyko, niespłacania tego zobowiązania, a tym samym wydać ostateczną decyzję.

Kredyt na firmę jednoosobową 

Już od pierwszego dnia działalności firma musi pokrywać różnorodne zobowiązania. Obecnie oferta banków w tym zakresie jest tak szeroka, że z pewnością każdy znajdzie ten najbardziej odpowiadający jego potrzebom. A zatem czy kredyt na firmę jednoosobową również jest możliwy? Jak najbardziej tak! Instytucje finansowe nie tylko posiadają takie produkty w swoich propozycjach, ale również bardzo często wykorzystują je w praktyce. Co do zasady udzielany jest w postaci kredytu gotówkowego. Ponadto może być on przeznaczony na dowolny cel! Oznacza to, że możesz go wykorzystać zarówno w celach prywatnych, jak i inwestycyjnych firmy. Tak naprawdę to Ty decydujesz, co zrobisz z uzyskaną pożyczką.

Koniecznie jednak należy podkreślić, iż kredyty dla firm są dużo trudniejsze do uzyskania niż w przypadku osób prywatnych. Dotyczy to również jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku bank bierze pod uwagę nie tylko Twoje zobowiązania firmowe, ale również prywatne! Dlatego też konieczne jest okazanie wielu różnorodnych dokumentów, dzięki którym możliwe będzie faktyczne oszacowanie zdolności kredytowej, a tym samym zdolności do spłaty nowego zobowiązania.

Zgodnie z powyższym, kredyt na firmę jednoosobową, wymaga przedłożenia m.in. następujących dokumentów:

– dowód osobisty (to jest standard przy każdym wniosku, niezależnie od wybranego rodzaju kredytu)’

– Wyciąg z rachunku bankowego — chyba że wnioskujesz o kredyt w tym samym banku, co posiadasz konto (co do zasady bank wówczas sam sprawdza wyciągi);

– Deklaracja podatkowa za ostatni rok (PIT). Niektóre banki wymagają okazania deklaracji z dwóch lub nawet trzech lat wstecz;

– Zaświadczenie z administracji skarbowej (Urzędu Skarbowego) oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami;

– Numer REGON i NIP: można je wydrukować na oficjalnej stronie, która udostępnia te dane do wiadomości publicznej;

– Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach.

Przedstawiona powyżej lista zawiera dokumenty, które wymagane są niemal przez każdy bank. Zanim więc przystąpimy do procesu wnioskowania o kredyt firmowy, warto je skompletować. Dostarczając je od razu, możemy zaoszczędzić sobie dużo czasu, bowiem decyzja zostanie wydana z pewnością wcześniej, bez konieczności donoszenia kolejnych zaświadczeń, oświadczeń itp.

Kredyty dla firm jednoosobowych są jednymi z najczęściej udzielanych w ostatnim czasie. Wynika to z faktu, że znaczna część osób decyduje się na prowadzenie działalności w takiej formie.

Kredyt firmowy dla spółek

Kredyty dla firm są jednym z najpopularniejszych zewnętrznych sposobów finansowania działalności. Niezależnie czy będzie to kredyt na start firmy, czy kredyt na rozwój firmy banki wymagają spełnienia określonych warunków. To, jakie one będą, uzależnione jest od formy prowadzania przedsiębiorstwa. Dokładniej odnosi się to do tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka. Pierwsza kwestia poruszona została w poprzednim punkcie, dlatego na uwagę zasługują kredyty dla firm w formie spółek.

Niezależnie z jaką spółką mamy do czynienia powinna ona aktywnie funkcjonować na rynku przez minimum 12 miesięcy. Praktyka pokazuje, że firmy z krótszym stażem nie spełniają kryteriów, dzięki którym możliwe jest wyliczenie ich zdolności. Wśród innych kwestii szczególnie branych pod uwagę są:

– Deklaracja podatkowa za ostatni rok — niekiedy banki wymagają, aby złożyć deklarację również z lat wcześniejszych (np. 3 lat wstecz). Przyjmuje się, że wykazana strata nie powinna przekraczać 5%. Jeżeli taka została wykazana, ryzyko odmowy udzielenia kredyty znacząco wzrasta, a w niektórych instytucjach finansowych jest wręcz pewnością;

– Sposób rozliczania z administracją skarbową: to, w jaki sposób przedsiębiorcy rozliczają się z fiskusem, przekłada się również na wyliczenie ich zdolności kredytowej. Jednym z najtrudniejszych przypadków jest ryczałt.

Ponadto należy zauważyć, iż zaciągając zobowiązania finansowe w instytucji bankowej w momencie gdy prowadzimy działalność w formie spółki, konieczne jest uzyskania zgody innych wspólników, członków zarządu. To z kolei wiąże się z przedłożeniem kolejnych dokumentów, które czasami są naprawdę trudne do uzyskania.

Trudno jest wskazać, jakie konkretnie dokumenty będą wymagane do przedłożenia na etapie wnioskowania. Dużo zależy przede wszystkim, jaką formę spółki prowadzimy. Zanim jednak podejmiemy decyzje o rozpoczęciu tego procesu, warto skierować do wybranych banków o konieczne dla nich dokumenty, tak aby móc się odpowiednio wcześniej przygotować. Szczególnie ważne jest to w momencie, gdy zależy nam na czasie.

Zabezpieczenie kredytu firmowego

Kredyt dla firm w bardzo wielu przypadkach wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jaką przyjmie ono postać, zależy przede wszystkim od wymogów konkretnego banku. Można jednak wyróżnić kilka wariantów, które najczęściej wykorzystywane są przez te instytucje finansowe. Tak więc wśród nich znajduje się:

– Hipoteka: zapisana jest ona w księgach wieczystych. Zgodnie z nią prawowitym właścicielem do momentu zakończenia spłaty zobowiązania zostaje bank;

– Kaucja: bardzo często przyjmuje postać środków pieniężnych. Możliwe są jednak również inne formy, ale czy bank zgodzi się, np. na bony oszczędnościowe zależy już bezpośrednio od jego decyzji;

– Zastaw na prawach — np. udziały w spółce;

– Blokada środków — na rachunku bankowym wnioskodawcy wyodrębnione są środki, które wykorzystywane są w momencie powstania zaległości w spłacie zobowiązań;

– Gwarancja ubezpieczeniowa — w ostatnim czasie coraz bardziej zyskuje na popularności. Przybiera formę polisy ubezpieczeniowej, dzięki której możliwe będzie uregulowanie zaległych zobowiązań. Kwota, jaka zostanie na niej ustalona, nie może być mniejsza niż całościowy koszt kredytu, wraz z prowizją, odsetkami, itp.;

– Poręczenie — kredyt może zostać poręczony przez kogokolwiek, ale kto jednocześnie posiada taką zdolność kredytową. Poręczyciel musi się jednak liczyć z faktem, iż w momencie, gdy kredytobiorca nie będzie spłacał swoich zobowiązań, bank zwróci się do niego o ich uregulowanie.

Powyższe zabezpieczenia mogą zostać ustanowione przez bank niezależnie czy będzie to kredyt inwestycyjny dla firm, czy inny jego rodzaj. Niejednokrotnie w przypadku kredytu dla firm to właśnie one stanowią warunek do jego uzyskania. Zazwyczaj wystarczy jedna forma zabezpieczenia, np. w postaci poręczenia. Nie mniej jednak pokazuje to, że przedsiębiorstwa muszą sprostać większej liczbie wymagań, aby otrzymać takie wsparcie finansowe niż osoby z umową o pracę.

Czy kredyt firmowy online jest możliwy?

Kredyt na rozwój firmy w postaci spółki, kredyt gotówkowy dla firm działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze czy jeszcze inny jego rodzaj możliwy jest do uzyskania również przez Internet. Śmiało, można powiedzieć, że XXI wiek to doba Internetu, kiedy to większość różnorodnych formalności załatwianych jest zdalnie, bez wychodzenia z domu. Również instytucje finansowe postanowiły wykorzystać to w swojej działalności i wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Kredyt dla firm online jest jednak w wielu przypadkach i tak związany z koniecznością osobistego pojawiania się w stacjonarnej placówce. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy oraz o jaką kwotę wnioskujemy.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy można jednak zauważyć, że instytucje finansowe coraz bardziej propagują zdalne podejście do tego tematu. Bardzo często spotykamy się z reklamą „szybki kredyt dla firm online”. Należy jednak zauważyć, że wymogi w takim przypadku są identyczne, jak w sytuacji gdy wnioskowalibyśmy o niego w stacjonarnej placówce. Różnica polega na tym, iż nie musimy wychodzić z domu, aby go otrzymać. Ponadto kredyt na firmę wiąże się z dostarczeniem bardzo dużej ilości dokumentów, dlatego czasami bardziej opłacalne jest udanie się do oddziału, gdzie specjalista przekaże nam wszystkie niezbędne informacje i przeprowadzi nas kompleksowo przez cały proces wnioskowania.

Podsumowanie

Kredyty dla firm są jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł finansowania. Niezależnie czy zaciągane są one na rozpoczęcie działalności, czy już na rozwój stanowią dobry zastrzyk gotówki, który pozwoli spełniać marzenia. Instytucje finansowe oferują dzisiaj całą gamę różnorodnych produktów w tym zakresie. To, na co ostatecznie się zdecydujemy, zależy od naszych preferencji, ale i warunków, które musimy spełnić. A tych jest naprawdę cała masa! Banki dokładnie analizują sytuację finansową firmę, rygorystycznie podchodząc do oceny zdolności kredytowej. Nie mniej jednak warto korzystać z tego sposobu pokrywania wydatków.