Decydując się na kredyt gotówkowy, zazwyczaj interesuje nas najbardziej, ile będziemy musieli oddać bankowi, za taką pożyczkę. Otóż to jest uzależnione już od konkretnej instytucji finansowej. Czynników branych pod uwagę jest kilka i dopiero od nich wszystkich zależy, jaki ostateczny koszt będziemy musieli ponieść. Ponadto jeszcze kilka lat temu, aby to obliczyć, musieliśmy udać się do stacjonarnej placówki, gdzie doradca bankowy przedstawiał nam różnorodne opcje. Dzisiaj możliwe jest to dzięki stronom internetowym, na których znajduje się kalkulator kredytu gotówkowego. Czym dokładnie się on charakteryzuje i w jaki sposób odnosi się do kredytu gotówkowego, przedstawione zostało w poniższym artykule.

Wybierz kredyt:
Waluta wybranego kredytu:
Aktualny kurs:
  PLN
Wartość nieruchomości:
  PLN
Wartość pojazdu:
  PLN
Kwota kredytu:
  PLN
Oprocentowanie nominalne:
  %
Okres kredytowania:
  lata   miesiące
Raty:
  równe   malejące

Czym charakteryzuje się kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest niemal dla każdej osoby. Niemal, bo musi ona spełnić warunek posiadania zdolności kredytowej, czyli zdolności do terminowego spłacania zobowiązań finansowych w postaci rat. Celem jego zaciągnięcia jest szybkie pozyskanie gotówki. Ta z kolei może zostać wypłacona w fizycznej formie, czyli po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy wypłacić od razu sumę, która została nam przyznana. Obecnie jednak dużo popularniejszą formą jest przelew bankowy. Nie musimy więc czekać w placówce bankowej, aż bank sfinalizuje umowę, tylko po spełnieniu z naszej strony wszystkich formalności możemy spokojnie czekać w domu (czy innym wybranym miejscu) na powiadomienie o zasileniu naszego konta.

Kolejne pytanie, które nasuwa się w związku z kredytem gotówkowym, odnosi się do jego zabezpieczenia. Banki na podstawie określenia zdolności kredytowej (która zależy, jak już wspomniano od kilku czynników, a która dokładniej opisana została w dalszej części artykułu) decydują, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać to zobowiązanie finansowe. Czasami przyznają one taką możliwość, ale na mniejszą kwotę wnioskowaną. Wówczas nie trzeba dodatkowych zabezpieczeń. Jeżeli jednak decydujemy się na większe sumy, niektóre banki mogą postawić taki warunek. To, jaką przybierze zabezpieczenie postać, zależy już od konkretnej instytucji finansowej. Najczęściej wyróżnia się poręczycieli, czyli osoby, które posiadają zdolność do zaciągnięcia kredytu o takiej wysokości, a które jednocześnie w razie konieczności (niespłacania przez kredytobiorcę rat) będą zobowiązanie do spłacania tego kredytu. Rzadko, ale również można spotkać się z sytuacją, gdzie zaproponowane zostanie nam zabezpieczenie w postaci np. weksla in blanco czy blokada środków na rachunku.

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego?

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dla wszystkich konsumentów, którzy posiadają zdolność kredytową, a więc są w stanie spłacać swoje zobowiązania. Oczywiście są przypadki, gdy bank odmawia jego udzielenia. Powodem tego najczęściej są zbyt niskie dochody. Bowiem my deklarujemy, jakie otrzymujemy dochody i jakie są nasze zobowiązania, ale bank również przyjmuje pewną kwotę, która musi zostać na koncie kredytobiorcy po spłacie rat. Ciężko otrzymać kredyt gotówkowy również w przypadku, gdy do tej pory nieterminowo realizowaliśmy swoje zobowiązania. Bank dzięki prowadzonym różnorodnym bazom ma niejednokrotnie dostęp do takich informacji, które jednocześnie powodują, że stajemy się osobami niewiarygodnymi.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy zaliczany jest do kredytów konsumenckich. Oznacza to, że udzielony może zostać konsumentowi na cele prywatne: niezwiązane z działalnością gospodarczą i zawodową. Wykorzystując kalkulator rat kredytu gotówkowego online, zazwyczaj nie jesteśmy pytani, na co chcemy przeznaczyć zaciągnięte zobowiązanie. Większość banków zadaje to pytanie przy ewentualnej finalizacji umowy. Może być tym np. zakup samochodu czy remont mieszkania.

Jakie są koszty kredytu gotówkowego?

Rodzaje kosztów kredytu gotówkowego są praktycznie takie same w każdym banku. Różni się jednak ich wysokość, bowiem to zależy już od oferty danej instytucji. Wśród nich można wskazać na trzy główne kategorie:

1. Prowizja za udzielenie kredytu: doliczana jest do pierwszej raty lub rozkładana w czasie, a więc doliczana w częściach do każdej raty (lub np. tylko kilku pierwszych). Co do zasady jest znana już na etapie wnioskowania, bowiem zazwyczaj banki określają ją jako proc. od kwoty kredytu. Analizując obecne oferty na rynku, waha się w granicach 0% – 15%. Tak naprawdę bardzo często zdarzają się „promocje”, dzięki którym owa prowizja zostaje zmniejszona lub całkowicie zlikwidowana;

2. Odsetki: stanowią one największy koszt, który ponosi kredytobiorca. Naliczane są przez cały okres spłaty zobowiązania! Można je mniej więcej obliczyć za pomocą następującego wzoru: wysokość oprocentowania nominalnego*pożyczana kwota/12 (12: liczba miesięcy w ciągu roku). Dzięki temu otrzymamy informację, jaka będzie ich miesięczna wysokość. Należy jednak pamiętać, iż jest to część zmienna. Mogą np. wynieść mniej, gdy wcześniej spłacimy kredyt gotówkowy lub podnieść się, gdy będziemy zalegać z płatnościami;

3. Ubezpieczenie od kredytu: zakres ochrony jest bardzo zróżnicowany. Wskazane ubezpieczenie może, ale nie musi być wybrane dodatkowo przez kredytobiorcę. Stanowi ono jednak zabezpieczenie, zarówno dla niego samego, jak i banku. Najczęściej towarzystwo za otrzymaną stawkę zobowiązuje się spłacić dług. Należy jednak dokładnie zapoznać się z umową, a szczególnie na jak długo zostaje ona zawarta. Zdarzają się sytuacje, kiedy dotyczy tylko np. najbliższych trzech lat, a kredyt jest udzielony na pięć. Wówczas przez te dwa ostatnie ochrona nie obejmuje.

Wszystkie wskazane powyżej punkty wpływają na to, jaka ostatecznie będzie rata kredytu gotówkowego. Kalkulator kredytu gotówkowego, który udostępniony jest w internecie, powinien uwzględniać dwa pierwsze wskazane punkty (prowizja+odsetki). Ubezpieczenie jednak stanowi dodatkowy koszt, który dodawany jest ewentualnie później. Aby wiedzieć, na jaką propozycję możesz liczyć ze strony banku oblicz ratę kredytu gotówkowego, tak aby przygotować się już na wstępną rozmowę z agentem i mieć świadomość, jakie warunki mogą zostać Ci przedstawione.

Raty malejące czy stałe?

Symulator kredytu gotówkowego najczęściej już na samym początku wymaga od nas zaznaczenia, która opcja nas interesuje: raty stałe czy malejące. Nic dziwnego, że większość osób zadaje sobie wówczas pytanie, co będzie dla nas korzystniejsze. Zazwyczaj są to raty malejące. Wynika to z faktu, iż w każdej racie zawarta jest kwota kapitału (a więc kwota spłacanego długu) oraz odsetki, które obliczane są na podstawie pozostałego do spłaty zobowiązania. A to jest malejące!

Dla porównania należy wskazać, iż raty stałe charakteryzują się tym, że zawierają w sobie dług i odsetki, ale kształt proporcji zmienia się w czasie. Najpierw spłacamy więcej odsetek, a mniej kapitału, a z czasem się to dopiero odwraca.

Jeżeli zestawimy sobie całkowicie wszystkie koszty, to tak jak już zostało to wskazane, na przestrzeni czasu raty malejące okażą się dla nas korzystniejsze finansowo. Jednak wiąże się to co do zasady z faktem, że najpierw są one naprawdę wysokie, dlatego nie każdy możemy sobie na nie pozwolić.

Kalkulator raty kredytu gotówkowego dostępny w Internecie najlepiej Ci to zobrazuje. Dlatego warto z niego korzystać, tak aby mieć pogląd, jak kształtuje się sytuacja w obu przypadkach.

Czy można spłacić kredyt gotówkowy przed terminem?

Udzielenie kredytu gotówkowego regulowane jest przede wszystkim ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej art. 48§1 „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”. Ten sam artykuł, ale §2 wskazuje z kolei, iż „kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta”. 

Banki jednak mają możliwość nałożenia dodatkowej prowizji za przedwczesną spłatę kredytu gotówkowego. Przepisy mówią jednak wyraźnie, iż mogą taki warunek nałożyć, tylko gdy: kredyt zaciągnięty został z oprocentowaniem stałym. Jeżeli dokonamy nadpłaty, banki wysyłają nam nowy harmonogram spłat. To, czy zostanie skrócony okres kredytowania, czy obniżona zostaje pozostała część długu do spłaty, uzależnione jest od oferty danej instytucji. Informacja taka zawsze zawarta jest już w umowie kredytowej.

Zdolność kredytowa — podstawowe informacje

Kredyt gotówkowy, jak wskazano już powyżej, skierowany jest do osób fizycznych, indywidualnych, który może zostać przeznaczony jedynie na cele prywatne, a więc nie mogą być one związane z działalnością gospodarczą lub sferą zawodową. Aby podpisać umowę, kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Bowiem to właśnie wtedy uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, w tym właśnie do zaciągania różnorodnych zobowiązań. Ponadto bardzo ważne jest zatrudnienie! To właśnie ono przesądza o tym, czy posiadamy zdolność kredytową. Rodzaj zatrudnienia musi spełnić warunki określone przez bank. To znaczy, musi być w takiej formie, która pokazuje, że faktycznie będziemy w stanie spłacać raty kredytowe. Najlepszą opcją jest posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Osiąganie stałego dochodu i jednocześnie gwarancja, że w najbliższym czasie również będziemy go uzyskiwać, jest najlepszym wskaźnikiem naszej zdolności.

W gronie osób, które starają się o kredyt gotówkowy, są także osoby, które prowadzą działalność. Niezależnie czy jest to działalność w formie jednoosobowej, czy spółki, zawsze wiąże się to z koniecznością przedłożenia większej liczby dokumentów. Ponadto w takiej sytuacji, co do zasady nasza zdolność kredytowa jest nieco mniejsza. Wynika to z faktu, iż w razie sytuacji kryzysowej mamy dużo większe zobowiązania. Najtrudniej otrzymać kredyt, gdy prowadzimy firmę z dochodami opodatkowanymi według ryczałtu.

Kalkulator kredytów gotówkowych nie pokaże nam czy mamy zdolność kredytową samodzielnie, ale już tak z małżonkiem. Takie informacje przekazywane są dopiero po złożeniu wniosku. Nie mniej jednak wspólne dochody z pewnością będą większe, a zobowiązania proporcjonalnie się rozłożą. Dzięki temu mamy większe szane na uzyskanie kredytu gotówkowego. Warto tutaj podkreślić, iż znaczenie ma także czy posiadamy wspólnotę majątkową, czy rozdzielność. Ponadto, w zależności jeszcze od wnioskowanej sumy ubezpieczenia czasami musimy i tak uzyskać pisemną zgodę małżonka na zaciągnięcie kredytu. Związane jest to właśnie z ową wspólnotą. Co do zasady większość banków wymaga takiego potwierdzenia w przypadku wnioskowania o kredyt gotówkowy na kwotę około 50 000 zł.

Wyliczenie kredytu gotówkowego jest nieco bardziej skomplikowane w sytuacji, gdy nie jesteśmy pracownikami z umową (niezależnie czy o pracę na czas określony, nieokreślony) itp. ale uzyskujemy dochody w inny sposób, np. z rolnictwa. Tak więc można tutaj wymienić również przypadki, gdy o kredyt gotówkowy wnioskują:

– Obcokrajowcy;

– Emeryci czy renciści;

– Studenci;

– Osoby zatrudnione poza granicami Polski;

– Rolnicy.

Obecnie banki oferują takim osobom specjalne kredyty gotówkowe z ofertą przygotowaną wyłącznie dla nich. Należy zauważyć jednak, że zdolność kredytowa osób wchodzących do którejś z wymienionych grup jest bardzo „nadszarpnięta”. W praktyce oznacza to, że aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy spełnić dużo więcej formalności, a tym samym udowodnić, że faktycznie będziemy w stanie regulować zobowiązanie finansowe w postaci rat.

Kalkulator zdolności kredytowej

W dobie XXI wieku obliczenie kredytu gotówkowego może odbywać się za pośrednictwem strony internetowej. Nie trzeba już iść do stacjonarnej placówki, gdzie doradca bankowy będzie przedstawiał nam ofertę. Należy jednak zauważyć, że obliczenia zdalne są tylko symulacją. A więc jednocześnie oferta przedstawiona nie jest wiążąca, a przykładowa. Ostatecznie może ona nieco różnić się od finalnie przedstawionej propozycji instytucji finansowej.

Kalkulator kredytu gotówkowego, który dostępny jest w internecie, charakteryzuje się tym, że jest to tylko poglądowa oferta, jaka może, ale nie musi być nam przedstawiona. Ponadto, nie wskazuje na konkretne banki i nie bierze pod uwagę ich warunków udzielenia kredytu gotówkowego. A w tym przypadku jest to niezmiernie ważne. Bowiem to właśnie od nich zależy, w jakiej wysokości będzie nasza rata i jak podzielone zostaną wszystkie koszty. Śmiało, można zatem stwierdzić, iż kalkulator kredytu gotówkowego jest dobrą opcją, ale tylko do sprawdzenia, czy będzie nas stać na spłacanie raty. Aby jednak otrzymać faktyczną ofertę, należy skontaktować się z agentem lub udać do stacjonarnej placówki.

Symulacja kredytu gotówkowego

Symulacja kredytu gotówkowego również wymaga podania określonych informacji, tak aby możliwe było wstępne przedstawienie propozycji rat. Zalicza się do nich:

– Rodzaj kredytu i jego walutę;

–  Kwotę kredytu;

– Oprocentowanie nominalne;

– Okres kredytowanie;

– Rodzaj rat: czy będą to raty malejące, czy stałe.

Po wpisaniu wszystkich danych otrzymamy informację, jak prawdopodobnie będą kształtowały się nasze raty. Jeżeli wybierzemy raty stałe mamy pogląd jak może wyglądać sytuacja z częścią kapitałową raty a jak z częścią odsetkową. Trzeba jednak zauważyć, że jest to tylko poglądowa symulacja, a konkretna instytucja finansowa może przedstawić inną propozycję.

Kalkulator kredytu gotówkowego ma na celu zaprezentować nam, jaką możemy otrzymać propozycję spłaty rat. Dzięki temu już wcześniej możemy się zastanowić, czy faktycznie będzie nam to odpowiadać i czy będziemy w stanie w taki sposób pokrywać przez X lat to zobowiązanie finansowe. Ponadto parametry możemy sobie zmieniać, co pozwoli nam na symulację różnych wariantów. W wielu przypadkach pomaga nam to podjąć decyzję oraz ustalić opcję optymalną dla nas. Nie zajmuje to dużo czasu, ani nie wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego jeśli zastanawiasz się nad zawarcia takiej umowy, koniecznie oblicz raty kredytu gotówkowego, które mogą zostać Ci zaproponowane.

Podsumowanie

Kalkulacja kredytu gotówkowego online jest bardzo dobrą opcją dla wszystkich osób, które planują zaciągnąć takie zobowiązanie. Dzięki niemu możemy ustalić m.in. jaka opcja rat będzie dla nas korzystniejsza: malejące czy stałe. Dane konieczne do podania nie są danymi wrażliwymi, a więc tak naprawdę nie podajemy informacji o sobie, a jedynie te ogólne dotyczące kredytu. Dlatego też należy jeszcze raz podkreślić, iż jest to symulacja, a nie oferta! Banki nie muszą odnosić się do tych ofert i nie są one w żaden sposób dla nich wiążące. Ponadto nie otrzymamy tutaj informacji czy w ogóle będziemy mogli otrzymać taki kredyt, tzn. czy posiadamy do tego zdolność kredytową. Dzięki nim możemy jedynie porównywać możliwości na podstawie wprowadzania różnych danych. Stanowi to bardzo dobre rozwiązanie, dla osób, które chcą sprawdzić, jak może wyglądać rata przy X oprocentowaniu w rozłożeniu na Y lat i wybraniu np. rat malejących, a jak by się one kształtowały w przypadku odwrotnej sytuacji. Już na podstawie takich informacji może mniej więcej wyrobić sobie zdanie, jaka oferta byłaby dla nas najkorzystniejsza. Wiemy również, na co powinniśmy zwrócić uwagę, dopełniając faktycznych formalności i finalizując umowę. Tak więc można jak najbardziej polecić kalkulator na kredyt gotówkowy!