Kredyt stanowi obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi finansowania wydatków o charakterze bieżącym bądź inwestycyjnym. Chętnie korzystają z niego nie tylko podmioty gospodarcze, ale również osoby fizyczne. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty hipoteczne i firmowe, lecz nie brakuje także klientów, który zaciągają zobowiązanie gotówkowe, na samochód czy konsolidacyjne. W obliczeniu prognozowanych rat kredytu może pomóc kalkulator kredytowy. Warto skorzystać z tego narzędzia zarówno przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, jak i w okresie obowiązywania umowy, gdy następuje zmiana warunków kredytowania.

Wybierz kredyt:
Waluta wybranego kredytu:
Aktualny kurs:
  PLN
Wartość nieruchomości:
  PLN
Wartość pojazdu:
  PLN
Kwota kredytu:
  PLN
Oprocentowanie nominalne:
  %
Okres kredytowania:
  lata   miesiące
Raty:
  równe   malejące

Czym jest kredyt i kto go udziela?

Kredyt to jeden z produktów finansowych, który ma posłużyć finansowaniu zakupu różnorodnych towarów bądź usług. Na mocy Prawa Bankowego, kredytu może udzielić wyłącznie bank. Często bywa on mylony z pożyczką, którą na mocy Kodeksu Cywilnego, może udzielić niemal każdy. Warto mieć na uwadze, że kredyt i pożyczka to dwa odrębne instrumenty, choć ich idea sprowadza się do tego samego – pożyczenia kapitału, a następnie oddania go w ratach wraz z odsetkami. Kredyt może przybrać różną formę – obecnie największą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne, które udzielane są pod zastaw nieruchomości oraz kredyty firmowe. Wśród najczęściej udzielanych, wymienić można też kredyt:

 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt konsolidacyjny.

Co ciekawe, kredyt może przybierać także formę zakupu na raty. Bardzo często ma to miejsce, gdy decydujemy się na nabycie droższego sprzętu, którego koszty zakupu chcemy rozłożyć w czasie. Kredyt to również zobowiązanie na karcie, popularnie nazywanej kredytową. Ma on nieco inną formę, niż tradycyjne finansowanie, jednak w dalszym ciągu spełnia kryteria kredytu. W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, samochodowego czy w niektórych przypadkach firmowego, musimy podać jego cel. Czasami praktykowane jest to także w kontekście kredytu gotówkowego. Kredyt, co do zasady, ma bowiem charakter celowy, w przeciwieństwie do pożyczki, którą z reguły można przeznaczyć na sfinansowanie dowolnych wydatków (wyjątek stanowią pożyczki pod zastaw bądź o charakterze hipotecznym). Kredyt może być udzielony na kilka miesięcy, lecz w niektórych przypadkach nabiera on charakteru długoterminowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt bankowy?

Każdy bank we własnym zakresie określa, jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać finansowanie. Niemniej jednak klienci zawsze muszą posiadać przynajmniej minimalną zdolność kredytową, do oceny której przyjmuje się następujące parametry:

 • wysokość miesięcznego dochodu,
 • źródło dochodu,
 • średnie koszty utrzymania w danym miejscu zamieszkania,
 • ilość osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • pozostałe zobowiązania finansowe.

Największa zdolność kredytowa wymagana jest w przypadku kredytów hipotecznych, które mają charakter wieloletni. Czasami banki upraszczają procedurę oceny zdolności kredytowej, lecz ma to miejsce jedynie w przypadku stałych klientów, posiadających wysokie wpływy na rachunek. Nieco inne kryteria brane są pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej firmy. Wśród nich należy wymienić:

 • stabilność przychodów w roku obecnym oraz poprzednim,
 • strukturę finansową przedsiębiorstwa,
 • zadłużenie przedsiębiorstwa,
 • branżę, w jakiej działa firma,
 • cel, na który brany jest kredyt (dotyczy to w szczególności kredytów o charakterze inwestycyjnym).

Oceny zdolności kredytowej dokonują analitycy finansowi, na podstawie przedłożonych dokumentów. Co ważne, każdy bank stosuje nieco inny algorytm, dlatego też w jednej instytucji kredyt można uzyskać bez większego problemu, w innej zaś spotkamy się z decyzją odmowną.

Kalkulator kredytowy – pomocne narzędzie dla przyszłego kredytobiorcy

Kredytobiorca zobowiązany jest nie tylko dopełnić wszelkich formalności związanych ze złożeniem wymaganej przez bank dokumentacji. Musi on przede wszystkim dokonać wyboru najkorzystniejszej dla siebie oferty kredytu. Warto wziąć tutaj pod uwagę chociażby oprocentowanie kredytu bądź dodatkowe zabezpieczenie, jakiego może wymagać bank, jednak bardzo istotna jest również wysokość raty kredytu, którą będzie trzeba opłacać każdego miesiąca. Na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty wysokość raty ma charakter informacyjny. Potencjalny kredytobiorca musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie w stanie wyodrębnić z domowego budżetu kwotę, jakiej wymaga bank w ramach płatności rat kredytowych. W celu oszacowania wysokości raty, warto skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator kredytu. Za jego pomocą możemy obliczyć, jaką ratę przyjdzie nam zapłacić w przypadku kredytu hipotecznego, konsolidacyjnego, samochodowego, gotówkowego, firmowego czy pożyczki konsolidacyjnej.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie finansowe, które zaciągnąć można pod zastaw nieruchomości. Zwykle służy ono sfinansowaniu zakupu domu lub mieszkania. Rata kredytu hipotecznego jest dosyć wysoka i wynosi średnio 1000-2500 zł miesięcznie. Wiele zależy tutaj od kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy posiadać wysoką zdolność kredytową oraz wkład własny, który stanowi procentową wartość nieruchomości (zazwyczaj jest to 20-30% jej wartości). Na podobnych zasadach działa pożyczka hipoteczna, której udzielają wyspecjalizowane firmy pożyczkowe.

Kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja kredytów może mieć miejsce, jeśli posiadamy przynajmniej dwa odrębne zobowiązania i chcemy scalić je w jedno. Co istotne, kredytów nie musimy zaciągać w tym samym banku, a samego kredytu konsolidacyjnego może nam udzielić bank trzeci, z którego usług do tej pory nie korzystaliśmy. Zaletą kredytu konsolidacyjnego jest fakt, iż zamiast kilku rat, spłacamy jedną. Wadą jest zaś dłuższy okres kredytowania i wyższe koszty, jakie finalnie musimy ponieść.

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy udzielany jest osobom fizycznym na zakup samochodu. W tym przypadku kredytobiorca zwykle musi posiadać wkład własny, który – jak w przypadku kredytu hipotecznego – stanowi pewien procent wartości pojazdu. Kredyt samochodowy zazwyczaj udzielany jest na 5, maksymalnie na 10 lat. Do czasu spłaty zadłużenie, samochód formalnie pozostaje własnością banku.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy zwykle można przeznaczyć na dowolny cel. Stałym klientom banku może być on przyznany nawet bez długiej procedury oceny zdolności kredytowej, choć nie opiewa on na wysokie sumy. Kredyt gotówkowy niegdyś udzielany był, jak sama nazwa wskazuje, w gotówce, dziś jednak tradycyjne wręczanie pieniędzy zastąpiły szybkie przelewy bankowe.

Kredyt firmowy

Kredyt dla firm najczęściej udzielany jest przedsiębiorcom, którzy działają na rynku od pewnego czasu (zazwyczaj minimum od roku). Kredyty firmowe mogą mieć charakter obrotowy bądź inwestycyjny, w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Parametry, jakie bierze pod uwagę kalkulator kredytowy

Kalkulator raty kredytu to bardzo intuicyjne narzędzie, z którego korzystanie nie powinno sprawiać większych problemów. Oblicza on ratę kredytu za pomocą takich parametrów, jak:

 • rodzaj kredytu,
 • waluta kredytu,
 • kwota kredytu,
 • oprocentowanie nominalne,
 • okres kredytowania,
 • sposób naliczania rat kredytu.

W przypadku kredytu mieszkaniowego oraz na samochód musimy podać dodatkowo wartość nieruchomości bądź pojazdu. Powodem jest fakt, iż w kontekście tych dwóch zobowiązań mamy do czynienia z wkładem własnym, jaki musimy wnieść, aby móc pozyskać finansowanie. Symulacja kredytu zostaje wykonana natychmiastowo – dane nie są bowiem wysyłane do analizy przez specjalistę, ich przetworzeniem zajmuje się dedykowany system. Co istotne, kalkulator rat kredytu nie wymaga podawania danych osobowych kredytobiorcy, jest to narzędzie, które pozwala zachować anonimowość.

Jakie możliwości daje kalkulator kredytu?

Zanim zdecydujemy się zaciągnąć kredyt, musimy podjąć szereg różnego typu decyzji. Przede wszystkim należy ustalić, na co zamierzamy przeznaczyć pieniądze pochodzące z kredytu, jak długo chcemy go spłacać oraz ile w rzeczywistości gotówki jest nam potrzebne. Często pomijanym aspektem, szczególnie w przypadku kredytów krótkoterminowych, jest wysokość raty kredytu. W tym miejscu warto wspomnieć, że w niemałym stopniu wpływa ona na nasz domowy budżet, zwłaszcza przy niskich i średniej wielkości zarobkach. Rata kredytu towarzyszyć nam będzie przez co najmniej kilka miesięcy (a czasami i kilkanaście lat), dlatego też dobrze jest oszacować jej wielkość jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt. Umożliwia to funkcja „oblicz ratę kredytu”, z której możemy skorzystać w każdym momencie. Kalkulator kredytowy daje ponadto możliwość przeprowadzania różnego typu symulacji – możemy wpisywać dane z poszczególnych ofert, tak aby sprawdzić, która z nich będzie dla nas najkorzystniejsza. Dobrym rozwiązaniem jest regularne przeprowadzanie symulacji, tak aby sprawdzić, który moment będzie najlepszy na zaciągnięcie zobowiązania (oferty zmieniają się bowiem w szybkim tempie, podobnie jak sytuacja na rynku kredytowym). Kalkulator rat kredytowych to narzędzie, za pomocą którego możemy bez pomocy doradcy kredytowego czy analityków oszacować zdolność kredytową. Już sama wysokość raty może wiele powiedzieć, bowiem musimy zastanowić się, czy będziemy w stanie z domowego budżetu wygospodarować konkretną kwotę.

Dane pomocnicze i poglądowe, jakie można uzyskać z pomocą kalkulatora

Obliczanie rat kredytu daje pogląd na to, jak wysokie będzie nasze miesięczne zobowiązanie wobec banku. Należy jednak mieć na względzie, że otrzymane wyniki nie mają w żadnym przypadku charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny. Stanowią one dla nas swoistą informację, niemniej jednak bank i tak we własnym zakresie przelicza raty kredytu, zgodnie ze stosowanymi przez siebie algorytmami. Skąd może wynikać różnica? Banki prezentują klientom ofertę ogólną, która może ulec zmianie w indywidualnych przypadkach, po dokładnej ocenie zdolności kredytowej. Czasami bowiem finansowanie udzielane jest nawet osobom, które mają niską zdolność kredytową, jednak wtedy koszty z nim związane będą automatycznie wyższe (stanowią one tak zwaną premię za ryzyko). Kalkulator pożyczkowy to doskonałe narzędzie dla osób, które nie posiadają dużej wiedzy z zakresu ekonomii czy bankowości. Algorytm pozwoli uzyskać pogląd na to, ile mniej więcej będzie wynosiła rata kredytu.

Jak korzystać z kalkulatora kredytowego?

Kalkulator kredytowy online dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych o każdej porze. Zanim jednak rozpoczniemy symulowanie z jego pomocą, należy wybrać konkretne oferty kredytowe, które chcielibyśmy sprawdzić. Dokonując wyboru ofert, należy kierować się przede wszystkim:

 • możliwą do uzyskania kwotą,
 • oprocentowaniem,
 • okresem kredytowania,
 • wysokością wkładu własnego,
 • dodatkowymi zabezpieczeniami kredytu, których może wymagać bank.

Znając odpowiednie, wymagane przez kalkulator kredytowy parametry, można przystąpić do korzystania z tego narzędzia. Wystarczy tylko uzupełnić odpowiednie pola, aby uzyskać w krótkim czasie pożądany wynik. Jeśli interesuje nas jaka będzie rata kredytu, kalkulator wydaje się być najlepszym narzędziem. Nie wymaga on podawania danych osobowych czy konkretnego celu, na jaki ma zostać zaciągnięty kredyt. Dane wpisywane w pola potrzebne są wyłącznie do oszacowania wysokości raty kredytu. Nie trzeba przy tym korzystać z pomocy pośredników, na przykład doradców kredytowych, która często ma charakter odpłatny. Kredyt kalkulator to darmowe narzędzie, które może posłużyć każdemu kredytobiorcy.

Kalkulator kredytowy dla firm

Kalkulator kredytowy to narzędzie, z którego bardzo chętnie korzystają w szczególności osoby fizyczne. Często kredytobiorcy chcą sprawdzić, jak wysoką ratę kredytu przyjdzie im zapłacić, jeszcze zanim złożą wniosek do banku. Niemniej jednak kalkulator kredytowy może stanowić także doskonałe narzędzie pomocnicze dla firm. W wielu przedsiębiorstwach nie funkcjonują działy finansowe, w których zatrudnieni są specjaliści do spraw księgowości, finansów czy dyrektorzy finansowi. Właściciel firm we własnym zakresie załatwiają różnego rodzaju formalności związane z pozyskaniem finansowania, na przykład kredytu. Mogą oni posiłkować się dedykowanym kalkulatorem, chcąc oszacować wysokość raty kredytu. Oczywiście, należy mieć na uwadze, że kredyty firmowe udzielane są na nieco innych zasadach, niż kredyty dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tutaj oceniana jest przede wszystkim kondycja finansowa przedsiębiorstwa, a dopiero w drugim kroku jego właściciela, którego majątek czasami stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu. W praktyce oznacza to, że ostateczna oferta banku może odbiegać od ogólnej, co zwykle sprowadza się do konieczności poniesienia wyższych kosztów. Niemniej jednak nie ma przeciwwskazań, aby z kalkulatora kredytowego korzystali także właściciele firm, którzy chcą zaciągnąć zobowiązanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

O czym warto pamiętać, zaciągając kredyt?

Za pomocą kredytu finansujemy dziś wiele wydatków różnego rodzaju. Dlatego też wielu potencjalnych kredytobiorców w dosyć lekki sposób podchodzi do kwestii kredytowania. Nie bez znaczenia jest też sytuacja finansowa, która miała miejsca na rynku przez dłuższy czas – kredyt był tani, zatem uchodził na ogólnodostępny. Tymczasem warto mieć pełną świadomość, że kredyt stanowi poważne zobowiązanie finansowe, często na długie lata. Niespłacanie rat w terminie niesie za sobą poważne konsekwencje, które w skrajnych przypadkach mają swój finał nawet na sali sądowej. Dlatego też warto być świadomym kredytobiorcą i poważnie podchodzić do kwestii kredytowania jeszcze przed złożeniem w banku stosownego wniosku. Dobrze jest przy tym korzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator kredytowy, dzięki któremu bez żadnego problemu sprawdzimy, jakiej mniej więcej wysokości raty przyjdzie nam spłacać. Ponadto, kalkulator kredytowy może być pomocny nie tylko przed złożeniem wniosku, ale również w okresie kredytowania. Powodem jest fakt, iż może dojść do zmiany warunków, na jakich zostało udzielone finansowanie. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być:

 • zmiana wysokości stóp procentowych przez NBP (wpływają one na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania),
 • chęć nadpłacenia kredytu,
 • chęć rozłożenia płatności na większą ilość rat,
 • konieczność dokonania spłaty kredytu przed terminem (dotyczy to sytuacji, gdy chcemy sprzedać nieruchomość bądź pojazd, pod zakup których został zaciągnięty kredyt. Formalnie są one własnością banku do zakończenia okresu kredytowania, zatem nie można sprzedać ich, bez uprzedniej spłaty zobowiązania).

Jeśli zajdzie taka konieczność, możemy dokonać przeliczenia rat kredytu, aby dowiedzieć się, w jakiej wysokości będziemy musieli je spłacać. Co ważne, choć kalkulator kredytowy ma jedynie charakter poglądowy, możemy się nim posiłkować, na przykład podczas negocjacji z bankiem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zapytać, dlaczego wyliczenia banku różnią od naszych. Bank ma obowiązek udzielić takich informacji na żądanie klienta.