Przez dziesięciolecia konto bankowe było powszechnie postrzegane jako produkt dla osób dorosłych i mających regularne dochody. Obecnie jednak zaczyna się to zmieniać. Banki kreują swój wizerunek w taki sposób, by stać się w oczach klientów instytucjami przystępnymi dla każdego. Efektem takiego stanu rzeczy są rozwiązania dla ściśle określonych grup społecznych oraz wiekowych. Dobrym przykładem jest tu bankowe konto młodzieżowe. Czym charakteryzują się konta młodzieżowe i jakie warunki trzeba spełnić, by otworzyć konto dla niepełnoletnich? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na poniższe pytania, przeczytaj poniższy tekst. Znajdziesz w nim niezbędne informacje dotyczące kont młodzieżowych.

Konto dla młodzieży – dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie?

W internetowych rankingach zawierających oferty banków można często spotkać się z takimi wyrażeniami jak na przykład: „konto dla młodych”, „konto bankowe dla młodzieży” czy „konto młodzieżowe”. Co jednak oznaczają tego typu określenia? Kwestia ta jest o tyle istotna, gdyż prawo regulujące funkcjonowanie sektora bankowej wymaga niezwykle precyzyjnego podejścia do prowadzenia działalności bankowej.

Zasadniczo, konto bankowe dla młodych to taki produkt finansowy, który jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich (do osiemnastego roku życia). Ważny w tej sytuacji jest jednak również dolny limit wiekowy. Rachunki dla młodzieży można utworzyć wówczas, gdy wiek wnioskodawcy wynosi co najmniej trzynaście lat. Oczywiście, możliwe jest także tworzenie rachunków dla młodszych osób, ale takie konta funkcjonują na odmiennych zasadach.

W jaki sposób bank zarabia na kontach dla młodzieży?

Zasadniczo, posiadanie rachunku bankowego przeznaczonego dla osób w wieku nastoletnim nie wiąże się z wysokimi opłatami (o tym, skąd wynika taki stan rzeczy, więcej informacji w dalszej części artykułu). Mimo to banki decydują się na umieszczanie w swojej ofercie tego typu produktów finansowych. Co więcej, instytucje te starają się, by konta młodzieżowe nie odbiegały od swoich standardowych odpowiedników pod kątem funkcjonalności, zasad korzystania oraz wygody. W związku z tym można niejednokrotnie spotkać się z wątpliwościami dotyczącymi celu działań prowadzonych przez banki.

Wbrew pozorom, wyjaśnienie tej kwestii jest dość proste – poszczególne banki budują w ten sposób bazę stałych klientów. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że konsument, który zdecydował się w wieku na przykład piętnastu lat na otworzenie konta w danym banku, pozostanie jego klientem także w czasie studiów (instytucje bankowe oferują obecnie odrębne produkty także dla osób w wieku studenckim, tj. do dwudziestego szóstego roku życia) lub pierwszych kroków na rynku pracy. W takiej sytuacji jest bardzo możliwe, że posiadacz konta młodzieżowego zdecyduje się w przyszłości na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, inwestycyjnego, samochodowego lub hipotecznego.

Grono użytkowników lojalnych wobec danej marki jest bezcenne w obecnej sytuacji, to znaczy narastającej konkurencji między bankami chcącymi zdobyć jak największy udział w rynku.

Bankowe konta dla młodzieży – czy nastolatek może utworzyć je samodzielnie?

Takiej możliwości nie przewidują polskie regulacje prawne (w tym między innymi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem w Polsce, istnieją dwie kategorie małoletności, czyli:

 • wiek poniżej trzynastego roku życia,
 • wiek pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem życia.

W tym drugim przypadku (to właśnie dla nastolatków w wieku 13–18 lat przeznaczone są bankowe konta młodzieżowe) dziecko ma jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taki stan rzeczy oznacza, że osoba, która już ukończyła trzynasty rok życia, dysponuje tzw. ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Może ona zatem między innymi zawierać “drobne” umowy, które dotyczą bieżących spraw (na przykład zakupy).

Dopuszczalne jest również zarządzanie posiadanymi dochodami. Takie uprawnienie jest jednak ograniczone koniecznością wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest nim rodzic). Taki stan rzeczy oznacza, że przedstawiciel ustawowy jest zobligowany do zgody (powinna być ona udzielona w formie pisemnej) na otworzenie rachunku bankowego dziecka. Wymóg ten obowiązuje zarówno podczas tworzenia konta w placówce bankowej, jak i w ramach zakładania rachunku przez internet. W przypadku wyboru drugiego wariantu rodzic musi podpisać dokumenty bankowe w obecności kuriera, aby cały proces autoryzacji konta został doprowadzony do szczęśliwego finału.

Przykładowe dochody, jakie mogą wpływać na konto młodzieżowe

Rzeczą oczywistą jest, że przeciętny nastolatek w Polsce nie otrzymuje regularnych dochodów z tytułu wykonywania pracy, jak ma to miejsce w przypadku osób dorosłych. Czy taki stan rzeczy oznacza, że utworzenie konta bankowego dla osoby niepełnoletniej jest bezcelowe? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: nie, takie działanie jak najbardziej ma sens.

Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą otrzymywać wpływy z takich źródeł jak na przykład:

 • stypendia naukowe – w zależności od danego programu oraz instytucji zajmującej się udzielaniem pomocy finansowej zdolnym uczniom, tego typu stypendium może być wypłacane jednorazowo lub regularnie. Niezależnie od rodzaju świadczenia warto, by środki zostały przelane właśnie na rachunek bankowy,
 • alimenty – należności alimentacyjne przysługują tym nastolatkom, którzy wychowują się z jednym z rodziców w wyniku rozwodu lub separacji. Wypłacane comiesięcznie, także mogą zasilić konto młodej osoby,
 • środki z tytułu programu “500+” – zapewne każdy w Polsce dobrze wie, że wprowadzony w kwietniu 2016 roku program zakłada wypłacanie rodzicom comiesięcznego świadczenia w wysokości pięciuset złotych. Obecnie dostępne są różne produkty finansowe (w tym również inwestycyjne) dla należności z tego tytułu. Pieniądze z programu “500+” mogą oczywiście trafić także na konto młodzieżowe,
 • zatrudnienie – zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami kodeksu pracy, legalną pracę zarobkową można podjąć już po ukończeniu szesnastego roku życia. Ponieważ coraz większa liczba pracodawców decyduje się na przelewanie wynagrodzenia na konto bankowe (znacznie usprawnia to funkcjonowanie działów księgowych i kadrowych), zaleca się, by zatrudniony nastolatek posiadał własny rachunek w banku,
 • kieszonkowe – jest to zdecydowanie najczęstsze źródło dochodów młodzieży. W dobie dynamicznie rozwijającej się bankowości internetowej coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której rodzic nie nosi pieniędzy w portfelu, lecz gromadzi środki na rachunku bankowym. W takiej sytuacji posiadanie własnego konta przez nastolatka znacznie ułatwi wręczanie kieszonkowego przez rodzica. Jest tak szczególnie w sytuacji, gdy rodzic i dziecko mają otworzone rachunki w tym samym banku – przelewy są wówczas realizowane znacznie szybciej.

Jak założyć konto w banku dla młodych?

Zasadniczo, rachunek bankowy – niezależnie od tego, mowa jest o rozwiązaniach dla osób dorosłych, czy też chodzi o osoby poniżej osiemnastego roku życia – można utworzyć na jeden z dwóch sposobów, to znaczy poprzez:

 • osobistą wizytę w placówce banku,

Przez dekady to właśnie osobiste wizyty były standardowym sposobem na załatwienie sprawy w banku. Takie rozwiązanie jest wprawdzie skuteczne i budzi duże zaufanie (szczególnie wśród osób bardziej dojrzałych), z drugiej jednak strony zajmuje dużo czasu – konieczność dotarcia do oddalonej o kilkanaście ulic placówki bankowej oraz oczekiwania w kolejkach zdecydowanie nie budzi entuzjazmu.

Nie powinno zatem nikogo dziwić, że banki umożliwiają obecnie nowym klientom – także tym nastoletnim – utworzenie konta przez internet. Wdrożenie takich rozwiązań umożliwił im dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Aby osiągnąć cel, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową banku, którego oferta została uznana za najbardziej interesującą. Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku online znajdującego się na stronie. Jego znalezienie przez użytkownika nie powinno być niczym skomplikowanym, ponieważ banki starają się, by cały proces był jak najbardziej dogodny dla klienta. We wniosku należy umieścić takie informacje jak między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • numer legitymacji szkolnej, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu (dla porównania, dorosły użytkownik chcący utworzyć rachunek podaje wówczas numer z dowodu osobistego),
 • dane rodzica lub opiekuna prawnego.

Po uzupełnieniu i wysłaniu wniosku bank zajmuje się analizą zamieszczonych w nim informacji. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, umowa w wersji papierowej zostanie przesłana na adres korespondencyjny wskazany we wniosku. Otrzymane w ten sposób dokumenty powinny zostać podpisane przez tego rodzica lub opiekuna prawnego, którego dane znalazły się we wniosku o utworzenie rachunku bankowego. Po odesłaniu dokumentów bank umożliwia aktywowanie nowo utworzonego konta młodzieżowego. Oczywiście, sposób weryfikacji może przebiegać w odmienny sposób w zależności od procedur wdrożonych przez daną instytucję.

Czasem można spotkać się ze stwierdzeniem, że przedstawiciel ustawowy nastolatka także powinien posiadać własny rachunek w danym banku. Należy jednak pamiętać, że nie jest to ogólna zasada, a znaczna część spośród działających w Polsce instytucji nie stosuje tego  wymogu.

konto w banku dla młodzieży – gdzie można założyć taki rachunek?

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy zamierzają utworzyć konto młodzieżowe: znalezienie odpowiedniego rozwiązania w tym zakresie nie powinno sprawić większych trudności. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – obecnie (stan na 2022 rok) właściwie każdy liczący się bank w Polsce oferuje tego typu rozwiązania. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wystarczy udać się do placówki stacjonarnej dowolnego banku lub odwiedzić jego stronę internetową, by znaleźć ofertę rachunku dla młodych.

Taki stan rzeczy jest spowodowany konkurencją na rynku usług bankowych. Przedstawiciele tego sektora rynkowego od lat podejmują wszelkie starania, by ich oferta nie odbiegała od pakietu rozwiązań stworzonych przez konkurentów. Taka rywalizacja wymaga od banku większego wysiłku, ale oznacza korzyści dla klientów. Efektem konkurencji jest bowiem szeroki wachlarz produktów finansowych, z którymi wiążą się dogodne warunki korzystania.

Najlepsze konta dla młodych – w jaki sposób wybrać odpowiedni rachunek?

Czy istnieją idealne konta bankowe dla młodzieży? Zdecydowanie nie. Doskonały produkt bankowy nie istnieje. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że znalezienie interesującego konta dla młodych jest zadaniem niewykonalnym.

Podczas analizy ofert prezentowanych przez banki w tym zakresie warto przeanalizować, jakie są cechy rachunków w następujących obszarach:

 • wysokość opłat,
 • dostęp do bankomatów,
 • bankowość mobilna,
 • możliwość skorzystania z innych produktów finansowych.

Konta młodzieżowe a wysokość opłat

Wysokość opłat i prowizji bankowych jest jednym z najważniejszych aspektów, na które zwraca się uwagę podczas tworzenia konta (tak w przypadku osób dorosłych, jak i nastolatków). Zazwyczaj opłaty są naliczane podczas dokonywania takich operacji jak na przykład:

 • sprawdzanie salda w bankomacie,
 • zlecenie wykonania przelewu natychmiastowego,
 • wypłata środków podczas wizyty w banku.

Oczywiście, wysokość opłat i prowizji może znacząco różnić się w przypadku poszczególnych ofert. Zazwyczaj wynoszą one łącznie od kilku do kilkunastu złotych w skali miesiąca. W przypadku nastoletniej osoby, która otrzymuje dochody niewysokie i nieregularne, są to często znaczące kwoty.

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na inną kwestię – możliwość uniknięcia tego typu opłat. Zazwyczaj zwolnienie z prowizji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić takie warunki jak na przykład minimalna ilość transakcji kartą debetową w danym miesiącu (niezależnie od wartości pojedynczych operacji). Może się zatem okazać, że kilkukrotne zapłacenie kartą za napój lub bilet autobusowy zwalnia z miesięcznych opłat pobieranych przez bank.

Dostęp do bankomatów

Pomimo iż bankowość elektroniczna powoli, lecz systematycznie wypiera pieniądz papierowy, wciąż posiadanie gotówki może okazać się konieczne w krytycznych sytuacjach. To właśnie dlatego konieczne jest, by wypłata środków z danego banku była możliwa w bankomatach położonych blisko miejsca zamieszkania, szkoły lub innych miejsc, w których najczęściej przebywa nastolatek. Łatwo można sobie wyobrazić, że konieczność dotarcia do bankomatu położonego na drugim krańcu miasta nie jest rozwiązaniem wygodnym.

Konto młodzieżowe a bankowość internetowa

Współczesny, młody konsument to osoba, która na co dzień obcuje z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Są one obecne właściwie wszędzie: podczas nauki (internetowe materiały edukacyjne, wykłady w formie online), rekreacji (platformy streamingowe do oglądania filmów i seriali, gry przeglądarkowe) lub zakupów (działalność sklepów internetowych).

W takiej sytuacji jest zatem oczywiste, że nastolatkowe wymagają, by konta młodzieżowe zapewniały dobrze funkcjonującą bankowość mobilną. Powinna być ona nie tylko bezawaryjna, ale także wygodna w obsłudze i przejrzysta. Dzięki temu nastolatek bez problemu dokona przelewu czy sprawdzi stan swojego konta na przykład podczas podróży do szkoły.

Możliwość skorzystania z innych produktów finansowych

Last but not least, ważnym atutem wynikającym z posiadania młodzieżowego konta bankowego jest możliwość „dobrania” takich dodatkowych rozwiązań jak na przykład rachunek oszczędnościowy czy lokata bankowa. Zazwyczaj skorzystanie z preferencyjnych rozwiązań w tym zakresie jest niemożliwe bez posiadania konta młodzieżowego w tym samym banku.

Konto bankowe dla nieletnich. Podsumowanie

Konto w banku dla młodzieży to rozwiązanie, które można potraktować nie tylko jako narzędzie służące wyłącznie do przechowywania pieniędzy nastolatka. Wręcz przeciwnie: konta młodzieżowe to także skuteczny sposób na początek nauki w zakresie zarządzania finansami i domowym budżetem. Dzięki posiadaniu rachunku bankowego nastolatek może w prosty, praktyczny sposób dowiedzieć się, co oznaczają takie pojęcia jak na przykład:

 • saldo,
 • debet,
 • rachunek bieżący,
 • przelew wychodzący i przychodzący,
 • obroty na koncie,
 • sesja przelewów w systemie ELIXIR,
 • rachunek oszczędnościowy,

oraz wiele innych.

Ponadto, bankowe konto młodzieżowe to także dość skuteczny sposób na kontrolowanie przez rodzica wydatków jego dziecka. Ten rodzic lub opiekun prawny, który zostanie wskazany jako przedstawiciel ustawowy podczas otwierania rachunku przez nastolatka, ma możliwość przeglądania wpływów i rozchodów. W ramach kontroli dopuszczalne jest dokonanie zmiany w zakresie autoryzacji zleceń, modyfikowanie dziennych limitów wypłaty środków a w skrajnych wypadkach nawet czasowe zablokowanie danego konta. Takie rozwiązanie stanowi zatem element kontroli rodzicielskiej.