W dwudziestym pierwszym stuleciu osobisty rachunek bankowy to absolutna podstawa. To właśnie na konto wpływa nasze wynagrodzenie z tytułu pracy, stypendium itp. Także opłacanie rachunków za media czy internet coraz częściej odbywa się właśnie poprzez dokonanie przelewu. Obecnie coraz częściej można spotkać w telewizji lub sieci materiały reklamowe promujące konto bankowe za darmo (konto za 0 złotych). Na czym polega takie rozwiązanie? Czy bezpłatne konta bankowe to jedynie tani chwyt marketingowy, czy też faktycznie oznacza to pełnoprawne konto za darmo? W poniższym tekście znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Zapraszamy do lektury!

Bezpłatne konto bankowe — czym właściwie jest rachunek bankowy?

Z pewnością każdy z nas spotkał się z takimi określeniami jak: rachunek bankowy, konto bankowe czy konto osobiste. Co oznaczają tego typu terminy? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Pod tymi pojęciami rozumie się umowę zawieraną pomiędzy klientem (indywidualnym lub biznesowym) oraz bankiem, w ramach której:

 • posiadacz konta może w swobodny sposób dysponować kapitałem zgromadzonym na rachunku. Oczywiście, jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy dane środki są wykorzystywane na realizację legalnych celów,
 • bank zobowiązuje się do zapewnienia klientowi bezpieczeństwa obrotu oraz swobody w zakresie korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku. Jeśli klient złoży na przykład dyspozycję przelewu, bank jest zobowiązany do jej realizacji.

Podstawą prowadzenia rachunku bankowego jest stosowna umowa. W dokumencie tym zostają w szczegółowy sposób opisane takie „techniczne” kwestie jak na przybezpłatne konto bankowkład: rodzaj i waluta rachunku, strony umowy oraz opłaty za prowadzenie konta (o ile nie jest to darmowe konto bankowe — więcej informacji na ten temat zostanie przedstawionych w dalszej części tekstu). Ponadto, w przypadku np. rachunku oszczędnościowego ważne są także kwestie związane ze sposobem, w jaki bank naliczy odsetki należne klientowi.

Konto bankowe — jaka jest podstawa prawna?

Niezależnie od tego, czy mowa jest o płatnym rachunku, czy też jest to bezpłatne konto bankowe, podstawa prawna pozostaje taka sama. Regulacje, które są w tym przypadku głównym źródłem prawa, są następujące:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w której unormowane zostały kwestie związane z zarządzaniem rachunkami bankowymi,
 • ustawa z dnia 1964 roku Kodeks cywilny. Ten akt prawny odnosi się przede wszystkim do istoty umowy rachunku bankowego i zakłada, że porozumienie z tego tytułu może zostać zawarte na czas określony bądź nieokreślony.

Darmowy rachunek bankowy PRP — produkt uregulowany prawnie

W 2016 roku wprowadzono rozwiązanie, które obliguje banki do zamieszczania w swojej ofercie rachunku bankowego. Jest to tzw. Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP). Obowiązek ten ustanowiono na mocy unijnej dyrektywy. Jej celem było zapewnienie równego, powszechnego dostępu do nowoczesnych usług bankowych.

Taki stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że standardowe oferty banków wciąż wyglądają tak, jak miało to miejsce przed zmianami z 2016 roku. Oznacza to, że część produktów finansowych jest dostępna całkowicie bezpłatnie, w przypadku innych brak opłaty jest uwarunkowany spełnieniem szeregu kryteriów. Ponadto, niektóre usługi mają bezwzględnie płatny charakter.

Konto bankowe darmowe — jakie operacje można wykonać z jego użyciem?

Podstawowy Rachunek Płatniczy pozwala jego posiadaczowi na dokonanie szeregu operacji, w tym na przykład:

 • wpłaty i wypłaty środków z konta bankowego,
 • realizację płatności z wykorzystaniem karty debetowej bądź przelewu bankowego (także internetowego).

Należy jednak przy tym pamiętać, że możliwości w tym zakresie są w pewnym stopniu ograniczone. Przykładowo, obligatoryjne jest wprowadzenie przez banki takich rozwiązań, które zapewniają posiadaczowi rachunku dokonanie nie więcej niż pięciu bezpłatnych przelewów miesięcznie (podobny limit obowiązuje w przypadku wypłaty środków z bankomatów). Niestety, należy liczyć się z tym, że każda następna operacja tego typu może mieć już odpłatny charakter.

Podstawowy Rachunek Płatniczy ma też wiele innych ograniczeń. Dotyczą one między innymi debetu na koncie. Niestety, w przypadku PRP taka możliwość nie istnieje. Nie inaczej jest w przypadku karty kredytowej — posiadacze PRP nie mogą jej uzyskać. Taka opcja pojawia się dopiero w przypadku standardowego, komercyjnego konta bankowego.

Last but not least, Podstawowy Rachunek Płatniczy nie zawsze da się otworzyć przez internet. Te oraz wiele innych słabości sprawiają, że znaczna liczba klientów banków decyduje się jednak na otworzenie komercyjnego rachunku bankowego. Przemawia za tym fakt, że w znacznej części są one również bezpłatne… pod pewnymi warunkami.

Darmowe konto osobiste — diabeł tkwi w szczegółach. Konto bankowe bez opłat — czy to możliwe?

Modelowe, idealne bezpłatne konto bankowe to takie rozwiązanie, które zapewnia posiadaczowi wszystkie funkcjonalności bez żadnych kosztów i opłat (także tych ukrytych). A zatem, darmowe konto w banku wiąże się z brakiem opłat za dokonywanie takich operacji jak na przykład:

 • przelewy,
 • wypłata środków z bankomatu,
 • obsługa karty płatniczej,
 • prowadzenie konta,
 • bankowość internetowa oraz mobilna.

Darmowe konta bankowe są darmowe… pod pewnymi warunkami

Co oczywiste, takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla klientów… oraz niekorzystne dla instytucji oferującej darmowe konto bankowe. Taki stan rzeczy oznacza, że należy być czujnym podczas porównywania ofert w tym zakresie. Nawet jeśli bank prezentuje swój produkt jako darmowe konto bankowe, należy mieć na uwadze, że jest to jedynie reklama zawierająca podstawowe informacje na temat danego produktu.

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której dokonywanie przelewów czy korzystanie z karty debetowej podczas zakupów jest bezpłatne, ale bank wprowadza stosunkowo wysokie opłaty na przykład za wypłaty środków w placówce bankowej, a czasem nawet… sprawdzenie stanu konta z użyciem bankomatu. W pewnym sensie bank próbuje sobie w ten sposób zrekompensować wpływy „utracone” w wyniku wprowadzenia bezpłatnych usług.

W jaki sposób można uniknąć wpadki podczas wyboru konta bankowego? Konieczne jest przeanalizowanie zapisów umowy bankowej pod kątem ewentualnych opłat. W efekcie może się okazać, że produkt wyglądający pozornie jak najlepsze darmowe konto bankowe będzie rozwiązaniem nie tylko płatnym, ale wręcz stosunkowo drogim.

Czy istnieje w pełni darmowe konto?

Tak. Oprócz Podstawowego Rachunku Płatniczego można spotkać również bezpłatne rachunki bankowe. Takie rozwiązania mają często charakter promocyjny i są dostępne dla nowych klientów. Działanie to ma na celu pozyskanie większej liczby odbiorców usług oferowanych przez dany bank.

Zazwyczaj jednak dostępne są oferty w zakresie darmowych kont bankowych, w przypadku których możliwe jest uniknięcie opłat za kartę pod warunkiem wykonania pewnych czynności. Zazwyczaj są to takie działania jak na przykład:

 • określona liczba transakcji kartą debetową w okresie rozliczeniowym (zazwyczaj jest to od trzech do pięciu transakcji w miesiącu),
 • minimalna wartość transakcji kartą debetową na poziomie przekraczającym limit wskazany w umowie (najczęściej wynosi on około 200-400 złotych).

Czasem można spotkać się z sytuacją, w której kryteria te występują łącznie.

Podobnie przedstawia się sytuacja w kwestii opłat za prowadzenie konta. Tu także należy liczyć się z opłatami w przypadku niespełnienia wybranych kryteriów. Może być to na przykład wymóg zasilenia rachunku bankowego wpływami o określonej wysokości w skali miesiąca (np. tysiąc złotych miesięcznie).

Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że ewentualne opłaty za posiadanie konta bankowego nie są zbyt wygórowane. W takiej sytuacji nie należy obawiać się, że niespełnienie warunków umownych spowoduje wysokie koszty. Wręcz przeciwnie – najczęściej łączne koszty i prowizje za posiadanie rachunku oraz karty debetowej nie przekraczają kilkunastu złotych miesięcznie. Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że płatne, komercyjne konto bankowe jest zatem „niemal” darmowe, a opłaty nie powinny być znaczące w porównaniu z pozostałymi wydatkami ponoszonymi np. na opłacenie rachunków domowych.

Bezpłatne konto bankowe — czy można założyć darmowe konto internetowe?

Jak już wspomniano, mogą pojawić się trudności z założeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego przez internet. Z drugiej strony jednak taki stan rzeczy nie oznacza, że niemożliwe jest utworzenie online komercyjnego konta wolnego od opłat. Wręcz przeciwnie – rozwój technologii cyfrowych, który objął swoim zakresem również działalność sektora bankowego, pozwala na utworzenie rachunku bankowego z użyciem sieci.

Oczywiście, aby możliwe było stworzenie konta internetowego, nowy klient musi podać – oprócz imienia i nazwiska – także takie dane jak między innymi:

 • data urodzenia,
 • numer dowodu osobistego,
 • skan dokumentu tożsamości w formacie pozwalającym na odczytanie danych.

Zwieńczeniem całego procesu jest podpisanie dokumentów dostarczonych przez kuriera.

Darmowe konto bankowe przez internet to wygodne rozwiązanie, które pozwala na osiągnięcie celu bez konieczności wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach. Zamiast tego, wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu, wejść na stronę internetową danego banku i rozpocząć proces tworzenia konta.

Zazwyczaj formularze rejestracyjne są intuicyjne, wygodne i proste w obsłudze – jest to konieczne, ponieważ z powodu silnej konkurencji instytucje bankowe dokładają wszelkich starań, by potencjalny klient nie zniechęcił się skomplikowanymi procedurami. W takiej sytuacji ryzyko, że zrezygnuje on z założenia konta i wybierze rozwiązania konkurencyjne, znacząco wzrasta.

Jednocześnie tworzenie rachunku online jest procesem bezpiecznym. Banki, w trosce o swoją reputację, regularnie wdrażają najnowocześniejsze technologie, by zapobiec ewentualnemu wyciekowi wrażliwych danych osobowych.

Dlaczego banki oferują swoim klientom darmowe konto bankowe?

Na pierwszy rzut oka działania instytucji bankowych, które oferują swoim klientom darmowy rachunek bankowy (ewentualnie taki produkt, w przypadku którego bardzo łatwo uniknąć opłat) wydają się nielogiczne i nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Niejedną osobę może zdziwić informacja, że banki decydują się na:

 • stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej (jest to ważne szczególnie w przypadku bankowości internetowej),
 • opracowanie produktu od strony prawnej oraz marketingowej
 • zaangażowanie doradców klienta do sprzedaży tego typu produktów finansowych,

jeśli efektem zakrojonych na szeroką skalę prac jest konto darmowe, a więc nieprzynoszące profitów usługodawcy.

Czy taki stan rzeczy oznacza zatem, że banki — tj. podmioty, których działalność opiera się na obracaniu kapitałem — są w stanie podejmować tak nieracjonalne działania?

Rzeczywistość jest znacznie bardziej pragmatyczna. Otóż darmowe konto bardzo często stanowi przemyślany element strategii marketingowej. Konto w banku za darmo to swego rodzaju „wabik”, który ma za zadanie przyciągnąć klienta i uzyskać jego lojalność względem marki danego banku. W ten sposób znacznie zwiększa się szansa na to, że posiadacz rachunku, jeśli jest zadowolony z produktu finansowego, zdecyduje się w przyszłości na skorzystanie na przykład z kredytu gotówkowego, inwestycyjnego lub hipotecznego. To właśnie akcja kredytowa stanowi dla banku główne źródło dochodów.

Bezpłatne konto bankowe. Podsumowanie

Nie powinno nikogo dziwić, że bezpłatne konto bankowe to rozwiązanie, którego poszukuje właściwie każdy z nas. Rachunek osobisty nie jest już ekskluzywnym produktem, na który mogą sobie pozwolić jedynie nieliczni. Konto postrzega się obecnie jako standardową funkcjonalność, która pozwala na wykonywanie takich operacji jak na przykład dokonywanie przelewów bankowych czy płatności w sklepie. W takiej sytuacji oczekuje się powszechnie, że tego typu produkt bankowy nie będzie generował zbędnych kosztów, systematycznie zmniejszając wartość kapitału.