Biuro Informacji Kredytowej (potocznie często używa się akronimu – BIK) to pojęcie, które jest znane nie tylko przedstawicielom profesji związanych z bankowością i finansami. Znają je także ci, którzy zastanawiają się nad zaciągnięciem kredytu i martwią się o swoją zdolność płatniczą oraz historię kredytową. Biuro Informacji Kredytowej BIK – co to takiego? Jeżeli szukasz odpowiedzi na to pytanie, to trafiłeś w dobre miejsce – w naszym tekście znajdziesz podstawowe informacje na temat BIK. Powodzenia! Przede wszystkim nie powinieneś się niepokoić, słysząc określenie „BIK”. Choć kojarzy się ono zdecydowanie negatywnie, to niekoniecznie należy się obawiać kwestii z tym związanych.

Biuro Informacji Kredytowej – BIK. Podstawowe informacje

BIK to akronim pochodzący od nazwy podmiotu, który został stworzony w ramach projektu przygotowanego przez polskie instytucje bankowe (przy wsparciu ZBP, czyli Związku Banków Polskich). Pełna nazwa tej jednostki jest następująca: Biuro Informacji Kredytowej S.A. Zadaniem tej organizacji jest prowadzenie następujących prac dotyczących historii kredytowej klientów starających się o pozyskanie dodatkowego kapitału w formie kredytu bankowego lub pożyczki:

  • pozyskiwanie i gromadzenie,
  • aktualizacja oraz przetwarzanie,
  • udostępnianie raportów zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności bankom, które muszą podjąć decyzję o przyznaniu środków wnioskodawcom starającym się o otrzymanie kredytu/pożyczki.

Raport Biura Informacji Kredytowej to obszerny, szczegółowy dokument, w którym zawiera się informacje na temat historii płatniczej klienta. Rozumie się przez to wysokość i źródło pochodzenia zobowiązań zaciąganych na przestrzeni lat, a także – a może nawet przede wszystkim – terminowość ich regulowania. Dzięki temu instytucja finansująca może przynajmniej oszacować, czy jego potencjalny klient jest rzetelnym płatnikiem, który jak dotąd terminowo spłacał raty zobowiązań, czy też należy liczyć się z problemami w tym zakresie.

W dokumentach przygotowywanych przez Biura Informacji Kredytowej można znaleźć również informacje na temat pozostałych do uregulowania, ale nieprzeterminowanych długów. Dzięki temu można ocenić, jaka jest wysokość aktualnych zobowiązań, ich struktura, a także relacja w stosunku do osiąganych dochodów w danym okresie czasu.

Raport BIK – jakie informacje zawiera?

Jeśli chodzi o raport Biura Informacji Kredytowej, to jego struktura jest silnie usystematyzowana. W zestawieniu tym znajdują się między innymi informacje dotyczące zobowiązań regulowanych w związku z:

Trzeba przy tym pamiętać, że w raporcie Biura Informacji Kredytowej znajdują się – w odniesieniu do każdego aktualnie spłacanego zobowiązania – informacje na temat pierwotnie zaciągniętego długu, wysokości miesięcznej raty oraz kwoty pozostałej do uregulowania na dzień wygenerowania dokumentu.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ dokument BIK pozwala na sprawdzenie, jaki był status płatności w danym miesiącu i roku. Last but not least, w raporcie można znaleźć również informację odnośnie tego, czy inne podmioty złożyły zapytanie w celu uzyskania raportu BIK na temat danej osoby. Dlaczego jest to ważne? Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta – dzięki temu można sprawdzić, czy inne podmioty (poza bankiem, który prowadzi aktualnie ocenę zdolności kredytowej swojego potencjalnego klienta) zainteresowały się daną osobą i prześwietlają jego dotychczasowe aktywności w zakresie zobowiązań.

Niezwykle ważną informację dla instytucji bankowej zawiera końcowa, zagregowana ocena, określana także jako scoring kredytowy.  Jest to wartość liczbowa, która może przyjąć wartość mieszczącą się w przedziale od zera do stu punktów. Zależność w tym przypadku jest bardzo prosta: im wyższy scoring BIK, tym lepszy jest wydźwięk raportu. Zasadniczo za dobry wynik uznaje się punkty na poziomie przekraczającym 65-70. Przedział 74-79 to poziom bardzo dobry, a scoring wyższy niż osiemdziesiąt punktów czyni pod tym kątem z osoby starającej się o kredyt wręcz idealnego wnioskodawcę.

Warto przy tym pamiętać, że – wbrew opiniom, które wciąż czasem jeszcze można spotkać – raport BIK zawiera informacje nie tylko na temat niespłaconych zaległości i opóźnień, ale także terminowo regulowanych długów.

Zgodnie z prawem dane na temat niespłaconych kredytów są przetwarzane przez okres pięciu lat, jeśli opóźnienie w spłacie wyniosło więcej niż 60 dni, a od momentu poinformowania przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych na cele BIG minęło co najmniej 30 dni.

Raport BIK – jaka jest jego cena?

Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości Biuro Informacji Kredytowej stanowi dość rozbudowaną platformę. Właściwie, nie powinno to nikogo dziwić: aby BIK mógł być wiarygodnym podmiotem dostarczającym pełne i rzetelne informacje na temat historii płatniczej klienta, konieczne jest istnienie nowoczesnego systemu, który na bieżąco importuje aktualne informacje.

W związku z tym potrzeba kapitału, aby Biuro Informacji Kredytowej mogło skutecznie spełniać swoją rolę. Dostępne są dwa modele płatności za ten system:

  • pojedynczy raport BIK – koszt takiego dokumentu wynosi czterdzieści dziewięć złotych. Wariant ten pozwala na pobranie jednego zestawienia,
  • pakiet sześciu raportów BIK wraz z alertami BIK przyznawanymi na okres dwunastu miesięcy. Pakiet ten obejmuje ostrzeżenia wysyłane w sytuacji, gdy ktoś niepożądany podejmuje próbę wyłudzenia danych.

Raport BIK – skąd pochodzą informacje na temat historii płatniczej klienta?

Jeśli chodzi o informacje kredytowe, które zawiera się w raporcie BIK, to trzeba wiedzieć, że pochodzą one z instytucji działających na rynku finansowym, w tym m.in. banków. Podmioty te przekazują do Biura Informacji Kredytowej informacje na temat udzielanego finansowania zewnętrznego (kredyty, karty kredytowe, pożyczki itp.), a także w zakresie tego, które zobowiązania i w jakiej wysokości pozostały nieuregulowane.

Prowadzeniem bazy danych w tym zakresie zajmuje się BIG InfoMonitorInformacje odnośnie historii kredytowej są aktualizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu zaistnienia określonego zdarzenia (spłata zaciągniętego długu, korekta jego wysokości, przeterminowanie itp.). Siedem dni może wydawać się dla niektórych zbyt długim czasem. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że ilość danych importowanych do BIG InfoMonitor jest niezwykle duża.

Raport BIK – jak można to sprawdzić?

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak sprawdzić BIK, mamy dla Ciebie dobrą informację – realizacja tego zadania nie należy do szczególnie skomplikowanych czynności. Aby móc osiągnąć cel, należy odwiedzić stronę internetową www.bik.pl, a następnie – wybrać przycisk „Załóż konto”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony powitalnej.

W panelu rejestracyjnym, który się pojawi, trzeba podać m.in. takie informacje jak imię i nazwisko,  adres e-mail czy numer telefonu. Oprócz tego niezbędna jest weryfikacja tożsamości, którą wykonuje się w oparciu o skan lub zdjęcie dowodu tożsamości, przelew weryfikacji w wysokości 1 PLN (jest on bezzwrotny) oraz zatwierdzenie poprzez link aktywacyjny i kod podany w SMS.

Biuro Informacji Kredytowej. Podsumowanie

Raport Biura Informacji Kredytowej to jedno z podstawowych źródeł informacji, na podstawie których podejmuje się decyzję o przyznaniu bądź odmowie finansowania dla wnioskodawcy starającego się o pozyskanie dodatkowego kapitału w postaci kredytu. Dokument ten zawiera zbiorcze zestawienie pokazujące, jaka jest historia płatnicza danego podmiotu, co pozwala oszacować poziom ryzyka towarzysząca przyznaniu kredytu.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że dane zawarte w BIK-u powinny być jedynym decydującym czynnikiem branym pod uwagę podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu. Wręcz przeciwnie: każda tego typu decyzja powinna zostać gruntownie przemyślana. Informacje z Biura Informacji Kredytowej stanowią cenną informację dla podmiotu finansującego (w szczególności banku), ale również w interesie wnioskodawcy pozostaje ocena, czy będzie on w stanie spłacić swoje zobowiązanie.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *