W obecnym świecie niezbędną częścią życia każdego z nas są zakupy internetowe oraz transakcje online. Coraz częściej wymagane jest również przelewanie pieniędzy do innych krajów. Odpowiedzią na międzynarodowe transakcje biznesowe są rozwiązania w postaci numerów, które codziennie pomagają w wykonywaniu wielu transakcji. Czym są oraz jak rozpoznać numery IBAN oraz SWIFT?

Czym jest numer IBAN?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na zakupy w zagranicznych sklepach. W Polsce odsetek ten jest stosunkowo niewielki, jednak prognozuje się, że w najbliższych latach będzie on tylko wzrastał. Według niedawno przeprowadzonego badania PWC „Polacy na zakupach” jedynie 10% naszych rodaków decyduje się na zakupy w zagranicznych sklepach. Na tle Europy klasujemy się pod tym względem w dolnej części tabeli, ponieważ średnia Europejska wynosi 30%.

Zakupy online w sklepach zagranicznych nierozerwalnie wiążą się z przelewami poza granice kraju. Również w przypadku wszelkich transakcji pomiędzy kontrahentami oraz rozliczeń biznesowych, przelewy zagraniczne są ich nieodłączną częścią. W związku z tym banki wprowadziły system numeracji dla kont bankowych, który umożliwia przelewanie środków pieniężnych na zagraniczne konta bankowe.

Numer IBAN jest indywidualnym numerem opisującym dane konto oraz jego właściciela, który w znaczący sposób ułatwia identyfikację wszystkich niezbędnych informacji podczas transakcji zagranicznych. System ten umożliwia zarówno przesyłanie środków do zagranicznych odbiorców, jak i otrzymywanie przelewów z kont zarejestrowanych poza granicami Polski. System, gdy powstał, szybko zachęcił do skorzystania z niego wiele państw oraz banków. Obecnie rachunkami w usłudze IBAN posługuje się kilkadziesiąt krajów na całym świecie. Konstrukcja samego numeru jest jedynie przedłużeniem numeru konta bankowego, który posiada każdy z nas.

Polski Numer Rachunku Bankowego (NRB) składa się z 26-cyfr, gdzie każda oddzielna cyfra świadczy o danej informacji na temat banku bądź rachunku jego klienta. Numer ten przybiera formę PL XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. W systemach bankowych zapisywany jest on w jednym ciągu, jednak w rachunkach papierowych posiada oddzielone wszystkie swoje sekcje w celu poprawy czytelności. Sama budowa numeru IBAN powstaje na bazie numeru rachunku bankowego klienta i składa się z następujących członów:

 • PL – pierwsze dwie litery numeru oznaczają kod państwa, w którym znajduje się dany rachunek bankowy. Wszystkie rachunki bankowe prowadzone w Polsce posiadają  kod PL, który jest pokrewny z odpowiednim rozwiązaniem ISO. Ono natomiast opisuje kraje za pomocą dwóch wybranych liter. Jest to jedyna modyfikacja względem standardowego numeru rachunku bankowego, która świadczy o tym, że mamy do czynienia z numerem IBAN.
 • XX – jest to nic innego jak określona suma, powstała na skutek pozostałych cyfr całego ciągu. Jej zadanie jest czysto kontrolne i dopiero po niej następuje Podstawowy Numer Rachunku Bankowego.
 • XXXXXX – kolejne cyfry świadczą o numerze rozliczeniowym danego banku lub konkretnym jego salonie. Człon ten służy do rozpoznania konkretnego banku.
 • XXXXXXXXXXXXXXXX – ostatnie cyfry w numerze IBAN świadczą o konkretnym numerze rachunku klienta. Każdy klient danego banku posiada swój indywidualny numer rachunku.

Warto zaznaczyć, że numer IBAN niczym nie różni się od klasycznego rachunku bankowego, poza obecnością dodatkowej części w postaci dwóch liter na samym jego początku. Litery te oznaczają państwo, w którym zarejestrowane jest dane konto bankowe. Przed wykonaniem transakcji międzynarodowej, warto także sprawdzić poprawność kodu IBAN. Można to wykonać w bardzo prosty sposób, sprawdzając pierwsze dwie litery numeru stanowiące kod kraju oraz dwie kolejne, które są sumą kontrolną.

Czym jest numer SWIFT (BIC)?

Numer SWIFT jest kodem, który również służy transakcjom międzynarodowym i może okazać się niezbędny przy wykonywaniu niektórych z nich. Numer ten ma za zadanie ułatwić dostarczenie środków do wybranego odbiorcy oraz pomóc w jego zidentyfikowaniu. Kod SWIFT bardzo często określany jest mianem BIC – pojęcia te można stosować zamiennie. Używanie dodatkowego numeru ma za zadanie ułatwić transfer pieniędzy na konto docelowej instytucji bankowej. Nierzadko zdarza się, że pieniądze przed dotarciem do określonego rachunku, przechodzą przez kilka innych banków pośredniczących. Tak stworzona jest struktura międzynarodowej instytucji finansowej, a kod SWIFT ma ułatwić jej działanie.

Przed wykonaniem przelewu podobnie jak w przypadku kodu IBAN, warto sprawdzić poprawność wszystkich jego znaków. Numer SWIFT jest najczęściej ciągiem 8 cyfr oraz liter, które zawierają dane rachunku bankowego, gdzie dostarczone mają zostać środki. Niektóre banki stosują kody 11-znakowe. Znane są przypadki błędów bądź braków w kodzie BIC, przez które przelew nie mógł zostać dostarczony do odbiorcy.

Wszystkie banki obecne w naszym kraju posiadają swój indywidualny kod SWIFT, który jest ogólnodostępny i możliwy do odszukania w Internecie. W zależności od konkretnego banku, kod ten może składać się z 8 lub 11-znaków, które przedstawiają kolejno informacje:

 • XXXX – pierwsze cztery znaki kodu oznaczają instytucję, w której zarejestrowane jest dane konto. Jest to nic innego jak identyfikator danego banku.
 • PL – kolejne dwie litery są członem określającym państwo, w którym zarejestrowana jest dana instytucja bankowa. Jest to dokładnie to samo oznaczenie, co w przypadku dwóch pierwszych liter kodu IBAN.
 • XX – jest to rozwinięcie poprzednich liter, świadczące o dokładnej lokalizacji instytucji finansowej.
 • XXX – ponownie jest to sprecyzowanie wcześniejszych oznaczeń, które ma na celu wskazanie konkretnej placówki bankowej. Cyfry te stosowane są opcjonalnie tylko przez niektóre banki.

Decydując się na wykonanie transakcji płatniczej międzynarodowej, warto dokładnie przyjrzeć się zagadnieniom, jakimi są kody IBAN i SWIFT. Mając pewność, że nie ma w nich błędów oraz że określają odpowiednią instytucję bankową, zyskujemy gwarancję, że przelane pieniądze sprawnie dotrą do odbiorcy.

Gdzie znaleźć numery SWIFT (BIC) i IBAN?

Budowa kodu IBAN jest bardzo prosta i można ją odtworzyć, posiadając swój numer rachunku bankowego. Numer IBAN nie różni się od niego niczym, prócz przedrostka świadczącego o kraju, w którym zarejestrowane jest dane konto bankowe. Do numeru rachunku bankowego wystarczy dodać litery PL, a otrzymamy nasz indywidualny kod IBAN. Numer ten jest jednak dostępny w wiarygodnych źródłach i w celu uzyskania pewności, że podajemy odpowiedni ciąg liczb przy przelewach zagranicznych, warto do nich zajrzeć. Są nimi:

 • Umowa zawarta między nami a instytucją bankową – podczas podpisywania umowy o utworzenie konta bankowego, otrzymujemy zestaw dokumentów, najczęściej w formie papierowej. Zawarte są w nich wszystkie niezbędne dokumenty zarówno o instytucji bankowej, jak i naszym indywidualnym koncie bankowym. Kod IBAN powinien być zamieszczony na jednej z pierwszych stron umowy, w dobrze widocznym miejscu.
 • Nasze konto bankowe online – w zależności od banku, kod IBAN może być dostępny zaraz po zalogowaniu na spisie kont, bądź po wejściu w zakładkę z informacjami na temat rachunku bankowego.
 • Aplikacja mobilna banku – jest to analogiczna sytuacja do powyższej. Posiadając na swoim telefonie aplikację mobilną banku, bez problemu możemy znaleźć kod IBAN, wchodząc w odpowiednią zakładkę.

Numery SWIFT wszystkich polskich banków są ogólnodostępne i nie powinno stanowić dla nas problemu znalezienie kodu naszej instytucji finansowej. Poniżej została zamieszczona lista banków wraz z ich aktualnymi numerami SWIFT (BIC):

 • Alior BANK – ALBPPLPW,
 • Bank Ochrony Środowiska – EBOSPLPW,
 • Bank Pocztowy – POCZPLP4,
 • BNP Paribas – PPABPLPK,
 • Citi Handlowy – CITIPLPX,
 • Credit Agricole – AGRIPLPR,
 • Eurobank – EBSAPLPW,
 • Getin Bank – GBGCPLPK,
 • Idea Bank – IEEAPLPA,
 • ING Bank Śląski – INGBPLPW,
 • mBank – BREXPLPWMBK,
 • NeoBank – GBWCPLPP,
 • Nest Bank – NESBPLPW,
 • Pekao SA – PKOPPLPW,
 • Plus Bank – IVSEPLPP,
 • PKO Bank Polski – BPKOPLPW,
 • Santander Bank Polska – WBKPPLPP,
 • T-Mobile Usługi Bankowe – ALBPPLPW.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *