Chcąc uzyskać jakikolwiek kredyt w banku, należy spełnić szereg wymagań. Żadna instytucja finansowa nie udzieli kredytu zbyt pochopnie. W głównej mierze otrzymanie kredytu uzależnione jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy. W praktyce oznacza ona możliwość spłacenia zaciągniętego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, w terminie określonym w zawartej umowie.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa określa możliwość spłaty zaciągniętego zadłużenia finansowego przez osobę składającą wniosek o kredyt. Tak na prawdę jest to określenie prawdopodobieństwa, z jakim osoba wnioskująca będzie wstanie wywiązać się z umowy, czyli spłaca raty kredytu w wyznaczonych terminach. W tym miejscu warto podkreślić, że obliczanie zdolności kredytowej przez bank ma miejsce w każdym przypadku, bez wyjątku, bez względu na rodzaj, wielkość oraz czas trwania udzielanego kredytowania.

Zdolność kredytowa ma wpływ na bardzo wiele czynników związanych z udzielanym kredytem. Przede wszystkim wpływa na sam fakt możliwości otrzymania kredytu od banku. To jednak nie wszystko. Od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy zależy również, jaka kwota finansowania zostanie otrzymana. Zasada w tej kwestii jest niezwykle prosta i przejrzysta – im lepsza zdolność kredytowa, tym szanse na otrzymania atrakcyjnego kredytu na wyższą kwotę zdecydowanie wzrasta.

Na co pozwala zdolność kredytowa?

Dobra zdolność kredytowa pozwala na skorzystanie z różnych form wsparcia finansowego oferowanego przez bank. Są to przede wszystkim kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne oraz  kredyty samochodowe. Co więcej, pozytywna ocena wiarygodności kredytowej wnioskodawcy daje korzyści takie jak chociażby uzyskanie pożyczki, skorzystanie z leasingu, zakup w formie ratalnej, jak również ustanowienie lepszych limitów na karcie. Bez pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej uzyskanie jakiejkolwiek, nawet najmniejszej pomocy finansowej od banku staje się praktycznie niemożliwe.

W jaki sposób obliczana jest zdolność kredytowa?

Zbadanie zdolności kredytowej jest procesem, w którym poszczególne procedury mogą się różnić w zależności od banku. Dlatego, tu ważna informacja, brak uzyskania zgody na kredyt w jednym banku, nie oznacza braku zgody w innym, dlatego warto próbować.

Analiza finansowa potencjalnego kredytobiorcy składa się z dwóch podstawowych części – ilościowej oraz jakościowej.

Analiza ilościowa.

Analiza ilościowa to ocena sytuacji finansowej potencjalnego wnioskodawcy. Zależy od miesięcznych dochodów. Im są one wyższe, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji banku. Bardzo ważne jest również samo źródło dochodów – banki szczególnie cenią sobie stabilność zatrudnienia, najlepiej w oparciu o umowę o pracę. Niestety wciąż umowy cywilnoprawne jak umowa o dzieła, czy umowa zlecenie są oceniane znacznie mniej przychylnie. Podobnie niestety jest w przypadku przedsiębiorców.

Dodatkowo należy uwzględnić tzw. dochód dyspozycyjny. Jest to minimalna kwota, która powinna zostać w budżecie wnioskodawcy po regulowaniu wszystkich należnych zobowiązać, w tym rat kredytu, o który się wnioskuje.

Kolejnym aspektem są miesięczne koszty utrzymania. W tym miejscu bank sprawdza jaka kwota wydawana jest na utrzymanie i życie, czyli jak wysoki jest czynsz, czy opłaty stałe. Tu również istotna informacja, że bank zazwyczaj bierze pod uwagę kwotę, która przypada na jednego członka rodziny w danym gospodarstwie domowym.

Banki sprawdzają również, czy kredytobiorca ma już obecnie jakiegoś rodzaju zadłużenie. W trakcie analizy dotyczącej zdolności kredytowej brane są pod uwagę spłacane obecnie zadłużenia finansowe, a także zadłużenia na kartach kredytowych, informacje o przysługujących limitach, a nawet o poręczonych kredytach. Oczywiście im mniejsze są zadłużenia, tym szanse rosną na otrzymanie pozytywnej weryfikacji przez instytucję finansową.

Podsumowując, bank w analizie ilościowej porównuje uzyskany dochód do poniesionych wydatków w skali miesiąca. Ma to za zadanie sprawdzić, czy wnioskodawca ma jakiekolwiek nadwyżki finansowe umożliwiające spłatę nowego zadłużenia.

Analiza jakościowa.

Analiza jakościowa to sprawdzenie pozostałych informacji, które mają istotny wpływ na zdolność wywiązania się przyszłego kredytobiorcy z zaciągniętego zadłużenia finansowego. W skład analizy jakościowej wchodzi:

 • wiek;
 • stan cywilny;
 • liczba osób będących utrzymaniu wnioskodawcy;
 • status mieszkaniowy i majątkowy;
 • wykształcenie;
 • staż pracy;
 • wykonywany zawód i zajmowane stanowisko.

W analizie jakościowej ważna jest również historia kredytowa. Jednak warto pamiętać, że wpływa ona jedynie na decyzję banku o przyznaniu kredytu, a nie na jego wysokość. Bank w trakcie weryfikacji pobiera raport z BIK, gdzie dostaje informacje na temat sumienności spłacania poprzednich kredytów i pożyczek, a także ile obecnie kredytów jest w posiadaniu.

Ważne! W czasie obliczania zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę oprócz wymienionych wyżej czynników, również fakt o jaki rodzaj kredytu stara się wnioskodawca, na jaką kwotę, jak również na jaki okres kredytowania zaciągane jest zadłużenie, czy jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia.

Obliczenie zdolności kredytowej na własne potrzeby.

Szukając najbardziej odpowiedniej oferty kredytowej, trudna się połapać, czy w ogóle są jakiekolwiek szanse na otrzymanie kredytu na dogodnych warunkach. W takiej sytuacji warto samodzielnie określić własną zdolność kredytową. Dzięki tej informacji już na starcie można określić, czy warto w ogóle składać wniosek o dodatkowe finansowanie.

Do samodzielnej oceny zdolności kredytowej jest kalkulator zdolności kredytowej. Dzięki niemu w szybki i prosty sposób, każdy zyskuje możliwość oceny własnych możliwości kredytowych praktycznie od ręki beż konieczności kontaktowania się z instytucjami finansowymi.

W jaki sposób skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej?

Narzędzie w postaci kalkulatora jest proste w obsłudze i bardzo intuicyjne. Krok po kroku przeprowadzi potencjalnego kredytobiorcę przez wymagane pola. Jednak, aby usprawnić cały proces, warto wcześniej przygotować sobie kilka ważnych informacji, takich jak:

 • wysokość miesięcznego dochodu netto w gospodarstwie domowym,
 • okres kredytowania w latach – im dłuższy okres kredytowania tym niższa miesięczna rata,
 • miesięczne raty dotychczasowych kredytów – łączna wysokość,
 • przyznane limity na kartach kredytowych i rachunkach bankowych,
 • inne stałe miesięczne wydatki,
 • liczba osób w rodzinie.

Warto również sprawdzić i zweryfikować swoją historię finansową w BIK. Zdarza się, że wnioskodawca zapomni uregulować jakieś zadłużenie, co negatywnie wpłynie na ocenę zdolności kredytowej.

Kalkulator zdolności kredytowej to wygodne narzędzie dające mnóstwo informacji na temat możliwości wzięcia dodatkowego zadłużenia finansowego. Niestety czasem sytuacja wymaga dodatkowych kroków. Czy w takim razie jest w ogóle możliwość poprawy swojej zdolności kredytowej?

Czy da się poprawić zdolność kredytową?

Warto pamiętać, że każdy banki ma własne procedury związane z oceną zdolności kredytowej wnioskodawcy. Dlatego też, aby uzyskać pełny obraz zawsze warto skontaktować się z wybraną instytucją finansową.

Oczywiście zdolność kredytowa nie jest stałą i często ulega wahaniom w obydwie strony. Istnieje co najmniej kilka sposobów na poprawę swojej zdolności kredytowej.

Co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na kredyt?

 • należy w miarę możliwości zwiększyć swoje miesięczne dochody;
 • spłacić w terminie posiadane już inne zobowiązania finansowe;
 • można zrezygnować z posiadania karty kredytowej;
 • zwiększyć wkład własny (jeśli jest konieczny do uzyskania kredytowania);
 • starać się o kredyt w dodatkową osobom, która poprawi zdolność kredytową wnioskodawcy.

Niezależnie od tego, czy kredyt potrzebny jest na już, czy może być potrzebny w przyszłości, warto pamiętać, jak wiele czynników wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Dlatego też należy pamiętać na co dzień i podejmować przemyślane decyzje, bo nigdy nie wiadomo, co i w jaki sposób wpłynie na zdolność wzięcia kredytu na dogodnych warunkach.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *