Banki posiadają w swojej ofercie produkt o nazwie konto dla studenta, który dedykowany jest osobo pełnoletnim, przed ukończeniem 24. bądź 26. roku życia. Koszty związane z utrzymaniem konta są zazwyczaj dużo niższe, niż w przypadku standardowych rachunków, co przy ograniczonym budżecie studenckim stanowi niewątpliwy atut. Konto studenckie umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat gotówki, zlecanie przelewów czy dokonywanie płatności za towary i usługi. Dzięki dostępowi do bankowości elektronicznej można załatwić wiele kwestii związanych z zarządzaniem finansami, ale również sprawy o charakterze urzędowym.

Konto dla studenta – charakterystyka produktu

Konta dla studentów znajdują się w ofercie większości banków. Dedykowane są osobom pełnoletnim, które nie ukończyły 24. lub 26. roku życia, w zależności od konkretnej oferty. Co ciekawe, choć produkt ten nosi nazwę konto studenckie, konto student bądź konto dla młodych, aby móc z niego skorzystać, trzeba spełnić jedynie kryterium wieku. W praktyce oznacza to, że oferta nie jest skierowana wyłącznie dla osób uczących się – aby założyć konto dla studenta, nie trzeba przedstawiać zaświadczeń wydanych przez jednostkę, do której uczęszcza klient. Konto bankowe dla studenta charakteryzują niższe opłaty, niż te, które pobierane są w standardowej formule rachunku bankowego. Klient uzyskuje dostęp do:

 • bankowości elektronicznej,
 • karty bankowej, za pomocą której może dokonywać płatności,
 • innych produktów, które dedykowane są posiadaczom rachunku osobistego.

Należy mieć na uwadze, że konta bankowe dla studentów zwykle są bardzo nisko oprocentowane. W rzeczywistości oznacza to, że klient nie ponosi wysokich kosztów utrzymania rachunku, lecz z drugiej strony nie czerpie z niego żadnych profitów w postaci odsetek.

Czy warto założyć konto studenckie?

Osiągnięcie pełnoletności to dobra okazja do tego, aby założyć pierwsze konto bankowe. Jest to korzystne rozwiązanie nawet w przypadku, gdy nie posiadamy stałych wpływów na rachunek – zazwyczaj nie jest to bowiem wymagane przez banki. Konta dla studentów pozwalają w umiejętny sposób zarządzać posiadaną gotówką, a dodatkowo dzięki nim można nauczyć się posługiwać bankowością elektroniczną. Jeśli student podejmuje pracę zarobkową, to w większości przypadków pracodawcy wymagają, aby posiadał on własne konto bankowe, bowiem nie praktykuje się dziś przekazywania wynagrodzenia w gotówce. Konto studenckie jest stosunkowo tanim rozwiązaniem (opłaty za jego utrzymanie mogą zostać zredukowane do zera po spełnieniu pewnych warunków), dlatego też nie nadwyręża studenckiego, często mocno ograniczonego budżetu.

Na co zwrócić uwagę, wybierając konto dla studenta?

Dokonując wyboru konkretnej oferty dla osób młodych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na potrzeby własne. Warto sprawdzić:

 • na jakich zasadach pobierane są opłaty za prowadzenie rachunku,
 • jakie jest oprocentowanie konta,
 • jaka jest minimalna ilość przelewów/płatności, jakich należy dokonać w częstotliwości miesięcznej,
 • czy został ustalony miesięczny minimalny próg wpłat na rachunek,
 • ile wynosi opłata za przewalutowanie,
 • ile wynosi opłata za pobieranie pieniędzy z bankomatów innych, niż należących do konkretnego banku,
 • ile wynosi opłata za kartę debetową?

Aspektów, na które warto uważać, wybierając konto w banku dla studenta, jest całkiem sporo. Zapisy dotyczące poszczególnych z nim powinny znaleźć się w umowie, jaką student zawiera z konkretnym bankiem. Dobrze jest dodatkowo upewnić się, czy bank zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej oraz na czym dokładnie opiera się jej funkcjonalność. Dla wielu osób bardzo istotne są także aplikacje mobilne, za pomocą których można w prosty sposób zarządzać kontem.

Ranking kont studenckich – czy warto się nim kierować?

Ranking kont studenckich to narzędzie, które może okazać się bardzo pomocne, dokonując wyboru konkretnego rachunku. Znaleźć w nim można informacje odnośnie:

 • miesięcznej opłaty za prowadzenie konta,
 • miesięcznej opłaty za utrzymanie karty,
 • opłatach za przelewy,
 • opłatach za wypłatę z bankomatu,
 • opłatach za wypłatę gotówki w oddziale banku,
 • możliwości dokonywania płatności mobilnych,
 • dodatkowych opcjach i korzyściach.

Najlepsze konto dla studenta to takie, które spełnia wymagania posiadacza rachunku, a zarazem jest stosunkowo tanie w utrzymaniu. Mając na uwadze fakt, iż obecnie wiele banków proponuje młodym osobom założenie rachunku na preferencyjnych warunkach, korzystanie z rankingu może znacznie ułatwić gromadzenie i selekcjonowanie informacji. Wybierając konto dla studenta, ranking powinien być jak najbardziej aktualny – najlepiej, jeśli dotyczy on obecnego miesiąca. Warunki zmieniają się bowiem w bardzo szybkim tempie, tak samo jak sytuacja na rynku finansowym. W związku z tym ranking sprzed kilku miesięcy może być nieaktualny. Choć jest to bardzo pomocne narzędzie, to jednak klienci nie powinni traktować go jako swego rodzaju kierunkowskazu. Najlepsze konto studenckie powinno przede wszystkim odpowiadać potrzebom konkretnego klienta, natomiast ocena potrzeb w kontekście rankingów tworzona jest w ujęciu modelowym.

Brak opłat i premie, czyli czym kuszą banki?

Konto dla studenta to szeroko reklamowany produkt. Banki kuszą przede wszystkim możliwością uniknięcia opłat za prowadzenie rachunku, co z punktu widzenia klienta wydaje się być bardzo korzystne. Standardem obecnie stało się również premiowanie klientów, którzy zdecydują się na prowadzenie rachunku w konkretnym banku. Niemal każdy bank dla studenta przygotował różnego rodzaju premie za otwarcie konta bądź innego typu benefity. Warto mieć na uwadze, że wydają się one atrakcyjnym rozwiązaniem, jednak w rzeczywistości mają charakter wyłącznie marketingowy. Dopłata do konta brzmi bardzo kusząco, jednak dobrze jest odpowiednio przeliczyć, czy założenie rachunku na proponowanych warunkach będzie korzystne w dłuższej perspektywie czasowej.

Zmiana warunków prowadzenia konta w trakcie trwania umowy

W trakcie obowiązywania umowy, zawartej pomiędzy bankiem, a klientem, może nastąpić zmiana jej warunków. Wynika to najczęściej  z sytuacji rynkowej – banki, na które nakładane są wyższe obciążenia, pobierają od klientów wyższe opłaty, między innymi za prowadzenie konta podstawowego. Zmiany dotyczą zwykle:

 • sposobu naliczania odsetek (oprocentowania konta),
 • wysokości opłat za prowadzenie rachunku,
 • wysokości opłat za przelewy i wypłaty z bankomatu,
 • wysokości opłat związanych z przewalutowaniem.

Bank zobowiązany jest przedstawić klientowi nowe warunki, na jakich naliczane będą opłaty bądź odsetki. Co ważne, klient, który nie zgadza się na nowe warunki, może wypowiedzieć umowę w każdym momencie. Należy jednak zachować obowiązujący okres wypowiedzenia.

Jak założyć konto dla studenta?

Najlepsze konto studenckie, jakie wybierzemy dla siebie, można założyć na kilka sposobów. Najpopularniejszym z nich jest osobiste udanie się do oddziału banku i podpisanie umowy. Pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dowód osobisty. Innym sposobem jest przekazanie niezbędnej dokumentacji przez kuriera. Coraz częściej banki proponują również studentom możliwość założenia konta online, jednak należy mieć świadomość, iż jest to rozwiązanie dedykowane wyłącznie osobom, które posiadają już jakiś rachunek bankowy. Niezbędne jest bowiem potwierdzenie tożsamości klienta. Jeśli nie posiadamy konta w innym banku, konieczne będzie udanie się do oddziału, w celu podpisania umowy. Niemniej jednak sam wniosek możemy złożyć online, co niewątpliwie jest korzystnym rozwiązaniem. Nowością jest zakładanie konta na selfie – taką propozycję, póki co, przedstawia niewiele banków. Procedura polega na wykonaniu selfie i porównaniu go ze zdjęciem z dowodu osobistego.

Dostęp do konta studenckiego

Niektórzy zakładają pierwsze konto bankowe dopiero w momencie, gdy jest im ono potrzebne, na przykład podejmując pierwszą pracę. Niemniej jednak należy mieć świadomość, że od momentu podpisania umowy, do czasu otrzymania pełnego dostępu do konta, mogą minąć nawet dwa tygodnie. Nawet najlepszy bank dla studenta nie jest w stanie przyspieszyć procedur związanych na przykład z wydaniem i przekazaniem karty debetowej. Podobnie jest z dostępem do bankowości elektronicznej. Choć login otrzymujemy natychmiastowo w momencie podpisywania umowy, to zanim nasze konto zostanie założone, mogą minąć nawet dwie doby. Dobrym sposobem na uniknięcie stresu związanego z zakładaniem rachunku „na już” jest otworzenie go wcześniej, najlepiej od razu po ukończeniu 18. roku życia.

Elektroniczna tożsamość – ukryta funkcja konta studenckiego

Najlepsze konto studenckie może przynieść korzyści nie tylko w wymiarze finansowym. Bardzo często zapominamy, że dzięki bankowości elektronicznej możemy uzyskać tak zwaną elektroniczną tożsamość, w postaci profilu zaufanego. Konto dla studenta, po założeniu profilu zaufanego (tożsamość wnioskodawcy potwierdza bank, na mocy zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych), pozwala załatwić wiele różnego typu spraw, w tym:

 • złożyć wniosek urzędowy,
 • złożyć PIT bądź inną deklarację podatkową,
 • zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta.

Oczywiście, profil zaufany można również założyć z pominięciem bankowości elektronicznej, na przykład poprzez osobiste stawienie się w urzędzie. Niemniej jednak młode osoby coraz chętniej korzystają z możliwości, jaką dają im nowoczesne technologie. Założenie profilu zaufanego przez bank pozwala zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu, a także załatwić sprawy urzędowe w niestandardowych godzinach, na przykład w nocy. Co istotne, korzystanie z elektronicznej tożsamości jest całkowicie bezpłatne – banki nie mają bowiem prawa nakładać na posiadaczy konta dla studentów żadnych opłat z tego tytułu. Warto mieć świadomość, że posiadanie konta bankowego pozwala w wielu przypadkach potwierdzić własną tożsamość. Może mieć to miejsce na przykład w przypadku zaciągania pożyczki pozabankowej bądź chęci dokonania płatności za przejazd autostradą online. Coraz więcej firm świadczących usługi ciągłe wymaga dostępu do bankowości elektronicznej, tak aby móc samodzielnie pobierać opłaty, na przykład w częstotliwości miesięcznej.