Każdemu z nas, codziennie mogą przytrafić się różnorodne sytuacje losowe. Ich skutkiem może być uszczerbek na zdrowiu, lub w krytycznych przypadkach śmierć. Dlatego też powstała możliwość zawarcia ubezpieczenia na życie. Ochrona, jaka powstaje w jego ramach, dotyczy sfery finansowej osób nam najbliższych, wskazanych w dokumencie umowy jako uposażeni. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe idąc o krok dalej, tak jak zostało to już wskazane, dają również możliwość ochrony naszego zdrowia, w sytuacji m.in. doznania trwałego uszczerbku. Ubezpieczenie na życie jest tematem rozległym, z którym warto się zapoznać, przed podjęciem decyzji o zawarciu takiej umowy, a który jednocześnie przedstawiony został w poniższym artykule.

Ubezpieczenie na życie — podstawowe informacje

Ubezpieczenie na życie ma na celu ochronę finansową osób wskazanych w polisie jako uposażeni. Przyjmuje się, że są to najbliższe nam osoby, faktycznie jednak wcale tak nie musi być. To, kogo wskażemy, jest już naszą indywidualną decyzją. Towarzystwa ubezpieczeniowe idąc o krok dalej, a tym samym odpowiadając na rosnące potrzeby swoich klientów, rozszerzyły ten pakiet również o ochronę zdrowia. W jego ramach mieści się głównie doznanie uszczerbku na zdrowiu, zdiagnozowania choroby czy uczestniczenie w nieszczęśliwym wypadku. Co dokładnie zostanie zaproponowane, zależy od konkretnej firmy. Ubezpieczenia na życie są ubezpieczeniami dobrowolnymi, a to oznacza, że każde towarzystwo samo decyduje jaki zakres zaproponuje swoim klientom obecnym i potencjalnym.

Warto podkreślić, iż polisy na życie mogą być zawarte z różnymi towarzystwami. W praktyce oznacza to, że możemy mieć tyle umów, ile chcemy. W przypadku wystąpienia szkody, jeżeli dane ryzyko jest w zakresie, możemy starać się o odszkodowanie z każdej z nich.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie nie zawsze przybiera jedynie charakter ochronny. Towarzystwa ubezpieczeniowe w jego ramach proponują obecnie również oszczędzanie, czy nawet inwestowanie części wpłacanej składki. W tym pierwszym przypadku można wskazać na ofertę np. renty dla dziecka. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony umrze, ale miał wykupioną opcję renty dla dziecka (które dokładnie wskazane zostało w polisie), będzie miało ono wypłacaną określoną kwotę przez wskazany w umowie ubezpieczenia okres.

Polisa na życie generalnie zawierana jest na 12 miesięcy, jednak gdy towarzystwo po tym okresie lub wcześniej nie otrzyma wypowiedzenia, zostanie ona automatycznie wznowiona na kolejny okres. Zanim jednak się zdecydujemy koniecznie trzeba sprawdzić po ilu latach nastąpi rekalkulacja składki. Co do zasady odbywa się to, co 5 lat. Już przy zawieraniu umowy powinniśmy dostać informację, jaka będzie cena tej polisy za np. 15 lat.

Przedstawiając podstawowe informacje o ubezpieczeniu na życie, warto poruszyć także zagadnienie ograniczeń wiekowych. A te oczywiście również tutaj występują. Towarzystwa ubezpieczeniowe określają je w swoich OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wiekiem minimalnym jest skończenie 18 lat, bowiem wówczas stajemy się osobami pełnoletnimi, a tym samym nabywamy pełnię praw, w tym do zawierania umów. Jeżeli chodzi o maksymalny wiek, to jest on już zależny od towarzystwa. W większości przypadku waha się w granicach 70 lat. Może on być różny w zależności od ryzyka. Na przykład możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku zawału serca będzie możliwe jedynie do 60 lat. Jak dokładnie będzie się to kształtowało, zależy, jak wskazano już wcześnie indywidualnie od firmy ubezpieczeniowej. Na podstawie różnych czynników szacuje ona sobie ryzyko wystąpienia danego zdarzenia i w taki sposób tworzy ofertę.

Ostatnim punktem, który należy wskazać, jest kwestia uposażonych na polisie. Wbrew powszechnej opinii nie jest konieczne ich wskazywanie. W takim przypadku jeżeli nastąpi zgon ubezpieczonego, prawo do wypłaty z tej polisy będą mieć wszyscy, którzy dziedziczą po nim ustawowo lub zgodnie z testamentem. Warto jednak podkreślić, iż nie zawsze osoby takie wiedzą o owej polisie, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązki ich informowania. Tak więc, jeżeli decydujemy się na zawarcie ubezpieczenia na życie, warto poinformować o tym fakcie najbliższych.

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie jak sama nazwa wskazuje, dotyczy jednej osoby — osoby fizycznej. Zawierane jest przez samego zainteresowanego. Umowa może zostać zawarta, ponieważ chcemy faktycznie stworzyć ochronę naszego życia i zdrowia, ale również niejednokrotnie stanowi ona zabezpieczenie kredytu. To, jaka opcja nas interesuje, powinnyśmy wskazać już na samym początku agentowi, a gdy zawieramy umowę zdalnie, należy dokonać takiego wyboru zaznaczając to w odpowiednim miejscu.

Następnie polisa życie wymaga podania niezbędnych danych, dzięki którym towarzystwo może określić, za jaką kwotę jest w stanie zapewnić nam ochronę. Wśród nich można wskazać na:

–  Data urodzenia ubezpieczonego: ubezpieczenie na życie charakteryzuje się limitami wiekowymi. Oczywiste jest, że im jesteśmy starsi, tym ochrona może nam zostać udzielona za większą składkę niż osobom młodym. Wraz z wiekiem rośnie ryzyko wystąpienia różnorodnych chorób, jak i śmierci np. na wskutek zawału;

– Wykonywany zawód ubezpieczonego: indywidualne ubezpieczenie na życie charakteryzuje się koniecznością wskazania faktycznie wykonywanego zawodu, a nie tego wyuczonego. Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoim OWU mają listę, w której zawody podzielone zostały na ryzyka. Im mniejsze ryzyko w danym zawodzie, tym taniej i szybciej można zawrzeć życiówkę. Tak jest np. w przypadku pracy biurowej. Jeżeli wykonujemy prace niebezpieczne czy na wysokościach firmy zazwyczaj proszą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji o naszym stanie zdrowia. Należy również liczyć się ze wzrostem składki. Nie warto jednak fałszować tych informacji, bowiem w razie konieczności wypłaty odszkodowania ten fakt z pewnością zostanie sprawdzony;

– Warianty: czyli jakie interesują nas zdarzenia, które chcielibyśmy objąć ochroną. Wyboru możemy dokonać spośród m.in. śmierci, uszczerbku na zdrowiu (trwałego i nietrwałego), poważnego zachorowania (jakie jednostki chorobowe zaliczane są w danej firmie uwzględnione jest zawsze w OWU), zdarzenia dotyczące męża/partnera lub również dziecka.

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji możemy wybrać zakres, który nas interesuje. Oferty są różnorodne, a wszystko zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Przedstawiona zostanie nam oferta w postaci różnych wariantów, lub możemy samodzielnie decydować co się w nim znajdzie. Oczywiście podstawą jest ubezpieczenie w razie śmierci (co do zasady niezależnie od przyczyny, z uwzględnieniem wyłączeń od odpowiedzialności). Wariant ten można rozszerzać, np. o śmierć wskutek zawału czy w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jeżeli będziemy mieć zaznaczone, np. opcję śmierć niezależnie od przyczyny na 200 000 i śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego na 100 000. A zgon nastąpi właśnie w takim wypadku, to uposażone osoby otrzymają kwotę zsumowaną.

Oprócz tego, tak jak zostało to już wskazane powyżej, istnieje możliwość dodania uszczerbku na zdrowiu (np. złamania ręki): zarówno tego trwałego, jak i czasowego. Dodatkowo firmy proponują również opcję pobytu w szpitalu (tylko niektóre wypłacają świadczenie już od pierwszego dnia pobytu), zachorowanie na wskazane w OWU jednostki chorobowe (są to zazwyczaj poważniejsze choroby, jak np. nowotwór) czy renta dla dziecka. Przy każdej wybranej opcji dodatkowej musimy wybrać sumy ubezpieczenia, które nas interesują lub samodzielnie je wpisać. Zazwyczaj firmy wskazują na widełki, w jakich możemy tego dokonać. Od tego, jakie kwoty zostaną zaznaczone, zależy przede wszystkim składka. Wiadomo, że im więcej wariantów dodamy, tym nasza ochrona staje się pełniejsza. W razie więc konieczności będziemy mogli faktycznie liczyć na wypłatę odszkodowania.

Grupowe ubezpieczenia na życia

Polisa na życie może zostać zawarta również jako grupowe ubezpieczenie. Skierowane jest ono do pracowników danej firmy, i może być opłacane przez pracodawcę, pracownika lub pół na pół. Obecnie większość firm, traktuje to jako benefit pozapłacowy dodawany do umowy. Chociaż występuje tutaj dużo wspólnych cech z indywidualnym ubezpieczeniem na życie, to jednak różnice także są znaczące. Obydwie formy polisy mają na celu zabezpieczenie finansowe najbliższych osób (lub wskazanych a niespokrewnionych) ubezpieczonego. Jaki jednak będzie tego dokładny zakres, zależy już od indywidualnych preferencji. W grupówce również co do zasady przedstawiane są różne warianty i to najczęściej pracownicy decydują, która opcja będzie dla nich najlepsza! Warto jednak zauważyć, że to właśnie grupówki mają co do zasady tych opcji dodatkowych więcej, bowiem muszą spełniać oczekiwania szerszej grupy osób.

Oczywiście grupowe ubezpieczenie na życie jest bardzo często wariantem dużo tańszym. Warunki negocjowane są indywidualnie, i im więcej osób przyłączy się do tej polisy, tym składka zazwyczaj ulega obniżeniu. Ponadto, w momencie, gdy grupówka traktowana jest jako benefit pozapłacowy, pracownicy dokonują jedynie symbolicznej kwoty, a ochronę posiadają pełną! Czasami nawet można do niej dodać małżonka czy partnera!

Szczególnie należy zwrócić tutaj uwagę na badania lekarskie i ankietę medyczną. W indywidualnym ubezpieczeniu na życie jest to kwestia podstawowa do wydania decyzji o objęciu danej osoby ochroną. W grupówce z kolei nie jest to w ogóle wymagane. Ponadto nie jest brany pod uwagę wiek, czy wykonywany zawód. Te ryzyka obliczane są na podstawie całej grupy.

Grupówka również zawierana jest na 1 rok, a gdy umowa nie zostanie wypowiedziana przed końcem okresu ochrony, zostanie ona automatycznie wznowiona na kolejny okres.

Oczywiście także obowiązują okresy karencji, a ile one dokładnie wynoszą, zawsze powinno zostać pracownikowi przedstawione wraz z dokumentami polisy.

Cena polisy życiowej

Chcąc zawrzeć ubezpieczenie na życie, bardzo często zadajemy sobie pytanie: ile kosztuje ubezpieczenie na życie? To jednak uzależnione jest od wielu czynników. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują klientom stałe warianty. Aby z nich skorzystać, konieczne jest jedynie zakwalifikowanie się do możliwości podpisania umowy (a więc np. nie może zostać wobec nas stwierdzone zbyt duże ryzyko wystąpienia jednostek chorobowych, bowiem w takim przypadku ochrona może nie zostać udzielona). Przeglądając różnorodne oferty, można zauważyć, że ceny zaczynają się już od około 40 zł. Oczywiście są to warianty najbardziej podstawowe, gdzie ich zakres jest skromny, a sumy ubezpieczenia niewysokie. Im bardziej idziemy w górę z tymi czynnikami, tym jednocześnie rośnie nasza składka. Jeżeli interesuje nas wariant jeden z bardziej rozszerzonych, warto zastanowić się nad indywidualną wyceną, co również jest możliwe. Wówczas sami wybieramy jakie opcje chcemy mieć w swoim ubezpieczeniu i na jakie kwoty.

Śmiało, można więc stwierdzić, iż polisę na życie można zawrzeć już od kilkudziesięciu złotych na miesiąc. Decydując się jednak na zawarcie ubezpieczenia na życie, warto wybrać je takie, aby faktycznie zapewniało ono nam ochronę, a nie tylko było!

Jeszcze jedną ważną kwestią, którą warto tutaj poruszyć, jest temat opłacania polisy życiowej. To, w jaki sposób będzie się to odbywać, zależy od naszego indywidualnego wyboru, a ich mamy kilka:

– Składki opłacanej miesięcznie;

– Składki opłacanej kwartalnie;

– Składki opłacanej rocznie.

Co do zasady, niezależnie czy będziemy opłacać składki miesięcznie, czy rocznie ostatecznie będzie to taka sama kwota. Tak więc chodzi tutaj przede wszystkim o nasz komfort, jak i możliwości finansowe. Śmiało, można jednak ustawić sobie stałe zlecenie w banku i tym samym nie musimy pamiętać o comiesięcznym przelewie. A to jest w tym przypadku bardzo istotne. W większości przypadków otrzymamy przypomnienie o konieczności dokonania opłaty, ale jeżeli tego nie zrobimy, polisa nie będzie obowiązywać. Wówczas, gdy akurat wtedy przytrafi nam się szkoda, możemy otrzymać odmowę wypłaty odszkodowania.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie powinna być dobrana do naszych potrzeb i oczekiwań. Zanim zdecydujemy się na konkretną firmę, warto zastanowić się, jaki dokładnie zakres by nas interesował. Podstawą jest oczywiście śmierć w każdym wypadku, czy jednak rozszerzymy ten wariant powinno być już uzależnione od naszego stylu życia, itp. Jeżeli np. jesteśmy zawodowym kierowcą to jak najbardziej, dobrym pomysłem będzie dodanie śmierci w razie wypadku komunikacyjnego. Jeżeli jednak pracujemy zdalnie, a auto używamy raz na jakiś czas, czy w ogóle nie mamy prawa jazdy, jest to zbędny dodatek, który będzie generował nam tylko koszty.

Dobre ubezpieczenie na życie charakteryzuje się nie tylko optymalną dla nas składką, ale również zakresem, który faktycznie da nam w razie konieczności możliwości uzyskania odszkodowania. Opłacanie polisy na życie, tylko po to, aby była, ale nie obejmowała praktycznie najważniejszych ryzyk, jest tak naprawdę zbędnym wydatkiem. Jeżeli już decydujemy się na taką umowę, warto podejść do tego rozsądnie. Ponadto należy porównywać oferty różnych towarzystw nie tylko na podstawie zaproponowanej ceny ochrony, ale również zakresu. Mimo iż na pierwszy rzut oka można nam się wydawać, że jest to, to samo, to w rzeczywistości tak nie musi być. Zanim podpiszemy umowę, porównajmy ogólne warunki ubezpieczenia. Szczególnie ważnym punktem są wyłączenia od odpowiedzialności, dzięki którym będziemy wiedzieć, na co faktycznie możemy liczyć.

Czy można zawrzeć ubezpieczenie na życie online?

Wraz z postępem technologicznym zaczęto załatwiać większość różnorodnych formalności i spraw w sposób zdalny — przez internet. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zadaje pytanie: czy dostępne są również ubezpieczenia na życie online? Oczywiście, że tak! Może odbyć się to w sposób zdalny, jednak nawet portale internetowe nie oferują tego jedynie w taki sposób. Oznacza to, że sami uzupełniamy odpowiedni formularz, ale aby sfinalizować polisę, konieczne jest telefonicznej połączenie z agentem lub konsultantem infolinii. Niezależnie, którą opcję wybierzemy, z pewnością zostanie nam przedstawiona oferta różnych firm, a my zdecydujemy, która opcja jest najbardziej dopasowana do naszych potrzeb i oczekiwań.

Ubezpieczenia na życie online zawierane są w podobny sposób, jak w przypadku tej tradycyjnej formy. Różnica polega na tym, że my sami uzupełniamy odpowiednie pola swoimi danymi. Ważne, aby były one zgodne ze stanem faktycznym, bowiem w innym przypadku polisa w razie konieczności nie zadziała. Oznacza to, że jeżeli wprowadzimy towarzystwo w błąd, po to, aby np. obniżyć składkę polisy w razie ubiegania się o odszkodowanie, prawdopodobnie skończy się ono odmową wypłaty świadczenia. Trzeba pamiętać, że każda firma, zanim przystąpi do potwierdzenia nabycia prawa do odszkodowania, przeprowadza różnorodne czynności, które wskazują na faktyczną tego zasadność. W tym m.in. podczas podpisywania umowy dajemy towarzystwo możliwość wglądu do naszej historii medycznej. Jeżeli więc skłamaliśmy co do stanu naszego zdrowia, w większości przypadków zostanie to udowodnione na etapie ubiegania się o wypłatę.

Zawieranie umów online wiąże się także z koniecznością dokładnego zapoznania się z OWU. Szczególnie powinny interesować nas wyłączenia od odpowiedzialności, dzięki czemu będziemy mieć pełen obraz naszej ochrony. Wśród nich głównie wymienia się samobójstwo! W takim przypadku osoby uposażone nie mają prawa do odszkodowania z tytułu zawartej polisy na życie. Oczywiście tych punktów jest znacznie więcej. Każda firma określa swoje warunki. Zatem zanim zdecydujemy się na konkretne towarzystwo, warto przeanalizować dogłębnie ofertę kilku, tak aby porównać faktyczny zakres, a nie tylko składkę.